Normtänk i behandlingen

Fler bör ta på sig normglasögonen

Publicerad 28 april 2020
Text: Adrianna Pavlica
Lina Bodestad ser att användningen av normglasögon kan vara bra i behandling.
Lina Bodestad ser att användningen av normglasögon kan vara bra i behandling.

Psykologen Lina Bodestad jobbar för att fler ska ta på sig normglasögonen i mötet med klienter.
– En individs psykisk ohälsa idag kan mycket väl vara ett strukturproblem, säger hon.

Lina Bodestad är aktuell med boken ”Med normglasögon i behandlarrollen”, som bland annat riktar sig till psykologer. Att lära sig att arbeta med normer börjar hos behandlaren själv.
– Titta på dig själv och din bakgrund. Vilka privilegier har jag? Var har jag stött på motstånd? Det gäller att väcka medvetenheten om att vi har olika förutsättningar och bemöts olika beroende på ålder, kön och andra faktorer som inte går att påverka. De som läser till psykologer är ofta privilegierad medelklass, så det är extra viktigt att se sin egen position.

Laddning kring normer
I boken kopplar Lina Bodestad ihop normer med psykisk ohälsa, och anser att en behandling ska kunna röra sig på flera olika nivåer där mer än individperspektivet tas in.
– Man ska inte lyfta in normer bara för att, men det kan finnas punkter där det är fruktbart att titta på att det också handlar om individens roll i sitt sammanhang. Då får man utforska det tillsammans med klienten. Det är laddat att prata om normer, och kan uppfattas politiskt, men det är många gånger till hjälp att göra det.

Strukturproblem
Som exempel tar hon klienter som är högpresterande yrkesarbetande kvinnor.
– Det är en grupp som tenderar att ta stort ansvar och bli utbrända, de lägger mycket skuld på sig själva. En sådan patientgrupp kan verkligen ha nytta av att man pratar om normer, att se vad som bidragit till deras situation men legat utanför deras påverkansram.
Fortfarande är individperspektivet det rådande, anser Lina Bodestad.
– Vi har en utbredd psykisk ohälsa och mycket beror på stress och krav, men hela tiden hamnar vi ändå i att det är individen som ska åtgärda problemen. I tidningarna kan man läsa ”så här ska du göra för att orka med” och ”så här lär du dig att säga nej”, istället för att det lyfts upp på samhällsnivå. En individs psykisk ohälsa idag kan mycket väl vara ett strukturproblem.