#metoo

En uppdatering av mansrollen

Publicerad 28 april 2020
Text: Adrianna Pavlica
Calle Brunell skrev en bok om mansrollen i kölvattnet av #metoo.
Calle Brunell skrev en bok om mansrollen i kölvattnet av #metoo.

För psykologen Calle Brunell ledde #metoo till introspektion – och en bok.
– Metoo-vågen sköljde bort massvis med grus och plötsligt glimmade det till av historier och berättelser även i mig.

Idén till boken ”Man – I ljuset av #metoo” föddes i kölvattnet av alla vittnesmål som kom fram i rörelsen.
– Jag hade en bra utkikspunkt utifrån att jag jobbat med män och frågor om sex och sexualitet under en lång tid, och hade haft många terapitimmar med män som brottats med just de här temana, säger Calle Brunell.
Han började fundera över frågor som skam och skuld, också kopplat till honom själv. Resultatet blev en personlig bok som tar avstamp i hans eget liv.
– Jag har lärt mig att det finns något enormt helande och drivande i det personliga narrativet, att berättelsen innehåller en väldigt stark kraft. Till skillnad från statistikens siffror är individuella berättelser något man inte så lätt glömmer.

Finns ett sug bland män att på allvar prata om känsliga frågor

Stigmat minskar
Att som psykolog skriva om sig själv är inte okomplicerat.
– Det är intressant; man måste fundera mycket på exakt vad man skriver och lämnar ut.
Calle Brunell ser också att det finns ett sug bland män att på allvar prata om känsliga frågor.
– Vanligtvis är mansrollen i sig ett hinder för män att söka hjälp. Att gå till psykolog innebär att man visar sig hjälplös och släpper kontrollen, och det går emot hur man ”ska” vara som man. Men stigmat idag är inte lika stort som det varit.

Vaccinationskampanj
Ett stort arbete sker idag också utanför terapirummen, menar Calle Brunell.
– De flesta behöver inte psykoterapi, men många uppskattar sammanhang där man får diskutera hur det är att vara man. Det har börjat att dyka upp föreningar och kurser och andra forum för det. De samtalen har blivit mycket förtätade, det är en fin vaccinationskampanj mot en osund mansnorm.
Calle Brunell arbetar idag på BUP:s traumaenhet i Stockholm.