Presentation

Psykolog på SiS – viktigt och mångfacetterat arbete

Publicerad 2 maj 2018

Lars Fredriksson och Johan Feldtmann, institutionschefer hos SiS. Foto: Patrik Bergenstav
Lars Fredriksson och Johan Feldtmann, institutionschefer hos SiS. Foto: Patrik Bergenstav
Att vara psykolog inom Statens institutionsstyrelse innebär ett mångfacetterat och omväxlande jobb. Här kommer hela det yrkesmässiga registret till användning. Det är också ett betydelsefullt arbete som fyller en viktig funktion för ungdomarna i verksamheten.

Johan Feldtmann är institutionschef på Margretelund i Lidköping, ett av SiS 26 ungdomshem i Sverige.
– Vi har 38 platser fördelade på fem avdelningar och bedriver vård utifrån de olika tjänster som SiS erbjuder, det vill säga akut, utredning, behandling och utslussning.
Att vara psykolog på Margretelund innebär att arbeta inom ett brett spekt­rum av områden.
– Det kan till exempel handla om klientnära och kliniskt arbete med ungdomar, handledning till personal eller kontakter med externa aktörer och andra vårdgivare. Eftersom anledningarna till att en ungdom är placerad här ser olika ut, blir även jobbet som psykolog varierande.
Lars Fredriksson, institutionschef vid Ryds brunn i Småland, nickar instämmande.
– Att jobba som psykolog hos oss innebär många intressanta yrkesutmaningar. Arbetet bedrivs i tvärprofessionella team som tillsammans utformar och följer upp ungdomarnas behandlingsplaner.

Utvecklingsmöjligheter
Arbetet inom SiS är evidensbaserat vilket innebär att vidareutbildning är ett stående inslag i verksamheten.
– Vi uppmuntrar fortbildning på högskolor och universitet och bistår de som vill skaffa sig en specialistkompetens genom individuella utvecklingsplaner. För att kunna arbeta på vetenskaplig grund måste vi se till att våra medarbetare har rätt verktyg och kompetens, säger Lars Fredriksson.
Det som kan skilja arbetet som psykolog inom SiS från andra vårdformer är närhet.
– Att vara en integrerad del av verksamheten gynnar arbetet med ungdomarna. Därför deltar våra psykologer i viss utsträckning i aktiviteter som ligger lite utanför själva yrkeskärnan, berättar Johan Feldtmann.
En stor fördel med att arbeta på SiS är också de oftast mycket vackra och anrika miljöerna. Margretelund är till exempel beläget mitt en slottsliknande park i centrala Lidköping. Ryds brunn är som namnet avslöjar en gammal brunnsort i Småland.
– Här erbjuds ett spännande jobb i en vacker miljö där vi gemensamt skapar bästa möjliga framtidsutsikter för våra barn, fastslår Lars Fredriksson.

SiS, Statens institutionsstyrelse
SiS, Statens institutionsstyrelse, är en statlig myndighet som bedriver individuellt anpassad tvångsvård. Vi ger vård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.

Statens institutionsstyrelse
Box 30224
104 25 Stockholm
Tel: 010-453 40 00
www.stat-inst.se