Statligt reglerad specialistutbildning

Publicerad 2 maj 2018

9 av 10 psykologer anser att specialistutbildningen och specialistbehörighet för psykologer bör regleras statligt på nationell nivå.

Framtidens Karriär – Psykolog har kartlagt psykologers uppfattning kring en statlig reglering av specialistutbildning och specialistbehörighet för psykologer.
Även Psykologförbundet anser att den specialistutbildning och specialistbehörighet som idag handhas av förbundet bör bli statligt reglerad:
• Ytterst handlar det om att säkerställa patientsäkerheten.
• Det skulle möta hälso- och sjukvårdens behov av kvalificerad psykologisk bedömning, diagnostisering, utredning och behandling.
• Det skulle innebära en transparent kvalitetssäkring av utbildningen.
• Med reglering följer direktiv, och utbildningssatsningen skulle ge en tydligare avkastning för de verksamheter där specialisterna arbetar.

Anser du att specialistutbildning och specialistbehörighet för psykologer ska regleras statligt på nationell nivå?


Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer i Sverige 20–23 april 2018. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.