Dagarna på jobbet blev en spänningsroman

Publicerad 2 maj 2018
Text: Adrianna Pavlica

Helena Kubicek Boye skriver en serie böcker om PTP-psykologen Anna Varga. Foto: Bengt Alm
Helena Kubicek Boye skriver en serie böcker om PTP-psykologen Anna Varga. Foto: Bengt Alm
Helena Kubicek Boye är aktuell med en roman som bygger på när hon som nyutexaminerad psykolog arbetade vid Säter. Var går gränsen mellan friskt och sjukt, och verkligheten och fiktionen?

De senaste åren har psykologen Helena Kubicek Boye skrivit en rad fackböcker, bland annat om sömn. I vintras utkom hennes första roman, ”Innan snön faller”, som bygger på åren då hon jobbade inom öppenvårdspsykiatrin i Säter. I boken får vi möta PTP-psykologen Anna Varga som kommer till Säter och ganska snabbt börjar få hotfulla meddelanden. Att miljön i Säter var som gjord för en spänningsroman insåg Helena Kubicek Boye ganska omgående.
– Jag började skriva redan då, men jag jobbade där när Quick-härvan började uppdagas och det är först nu tio år senare som man kan skriva fiktion om Säter, det var för laddat då.

Förändrad syn på diagnoser
Boken har redan tryckts i sin tredje upplaga och sålt i flera tusen exemplar.
– Det verkar finnas ett jättestort intresse för hur psykologer jobbar, och det mänskliga psyket. Det ligger i tiden.
Helena Kubicek Boye är ständigt på sin vakt för att inte fiktionen ska komma för nära verkligheten, och hennes karaktärer är därför helt fristående och ska inte kunna kopplas till någon klient. Det har varit viktigt för henne att också lyfta historien i boken till ett vidare perspektiv.
– Jag har velat belysa olika fenomen, som till exempel hur vi ser på diagnoser genom tiderna. Vad som klassas som sjukt och frisk varierar, liksom våra förväntningar och vilka beteenden som är tillåtna. Vi har ett ganska hårt och icke-förlåtande samhälle idag, tänk bara på alla barn som får ADHD-diagnoser. Var tid har sina diagnoser och ett tag tyckte vi att vi skulle låsa in alla som ansågs sjuka medan vi idag anser att de ska leva ute i samhället.

Övermedicinering ett problem
Ett tema i Helena Kubicek Boyes nästa bok är medicinering.
– Jag arbetar mycket med sömn och där jobbar jag för att minska användningen av sömntabletter. Vår syn på sjukdom idag är att det ska medicineras bort; det har blivit normaliserat att läkemedel är lösningen instället för att låsa in människor. Det leder till övermedicinering som är ett stort problem idag.
Nästa bok om Anna Varga kommer i januari.