Etikettarkiv: Tiohundra

Gör verklig skillnad i vuxen­psykiatrin och beroendevården

Charlotta Munck, överläkare, medicinskt ledningsansvarig och enhetschef vid Psykiatri och beroendemottagningen på vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje. Foto: Mia Lewell

I vuxenpsykiatrin och beroendevården kan psykologer göra verklig skillnad för många människor. Ett tydligare medicinskt och psykologiskt perspektiv på beroendevård samt en mer integrerad vuxenpsykiatri och beroendevård öppnar upp för nya psykologiska karriärmöjligheter inom dessa områden.

– Det är inte förvånande att tre av fyra psykologer kan tänka sig att arbeta i den regionala hälso- och sjukvården. Dessa verksamheter erbjuder många utvecklingsmöjligheter för just psykologer, vilket professionen förstås känner till, säger Charlotta Munck, överläkare, medicinskt ledningsansvarig och enhetschef vid Psykiatri och beroendemottagningen på vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje. Där erbjuds en beroendevård och vuxenpsykiatri som är helt integrerad, vilket främjar en nära samverkan mellan läkare, sjuksköterskor och psykologer och goda möjligheter att adressera underliggande psykiska besvär med koppling till beroendeproblematik.

”Vuxenpsykiatri och beroendevård är otroligt dynamiska arbetsområden.”

Nya behandlingsmodeller
Det integrerade professionsöverskridande arbetssättet som ger en helhetssyn på patienten och problembilden bidrar, enligt Charlotta Munck, till att göra beroendevården attraktiv för fler psykologer. Ett sådant arbetssätt minskar också risken att viktiga aspekter av en patients problembild faller mellan stolarna.
– Ytterligare en faktor som kan stärka beroendevårdens attraktivitet bland psykologer är det faktum att det bedrivs mycket forskning och utvecklas nya behandlingsmodeller för personer med beroendesjukdom. Det tydliggör att beroendeproblematik faktiskt är en sjukdom som påverkar hjärnan och som kan behandlas med psykologiska, medicinska och sociala metoder, säger Charlotta Munck.

Dynamiska arbetsområden
Karriärvägarna inom både vuxenpsykiatri och beroendevård är många för psykologer, som kan välja chefsspåret, fokusera på att utveckla nya behandlingsmodeller, inrikta sig mot olika typer av terapier, specialisera sig på utredningar eller nischa sig inom beroendevård utifrån ett psykologiskt perspektiv.
– Vuxenpsykiatri och beroendevård är otroligt dynamiska arbetsområden där kunskapsmassan växer i snabb takt. Som psykolog i dessa verksamheter kan man verkligen göra skillnad för individens livssituation. Man arbetar dessutom ofta brett med olika typer av patienter med varierande problematik, vilket i sig ger goda förutsättningar för kontinuerlig professionell utveckling, säger Charlotta Munck.

Kan du tänka dig att arbeta som psykolog inom den regionala hälso- och sjukvården?
Vilka områden inom den regionala hälso- och sjukvården skulle du helst arbeta med? Ange gärna flera.
Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 28 maj–7 juni 2021. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.

Innovativa arbetssätt i fokus på BUP Tiohundra

Hanna Kviman, psykolog, Hedvig Lunderquist, psykolog och Dale Copans Åstrand, musikterapeut på BUP Tiohundra. Foto: Mia Lewell
Hanna Kviman, psykolog, Hedvig Lunderquist, psykolog och Dale Copans Åstrand, musikterapeut på BUP Tiohundra. Foto: Mia Lewell

Vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje tillämpar ett innovativt och integrerat arbetssätt med närhet mellan verksamheterna. På BUP Tiohundra i Norrtälje kompletterar man traditionell psykologisk behandling med musikterapi och ger varje enskild medarbetare stort utrymme att påverka såväl verksamheten som den dagliga verksamheten.

– Jag började på BUP Tiohundra 2019 som inhyrd konsult. Jag upplevde direkt att min kompetens och erfarenhet inom ADHD, autism och lågaffektivt bemötande uppskattades och tillvaratogs och tackade därför ja när jag erbjöds anställning här. För psykologer som vill vara delaktiga i verksamhetsutvecklingen och värdesätter en arbetsgivare som är lyhörd för medarbetarnas idéer och förslag är BUP Tiohundra en bra arbetsgivare, säger Hanna Kviman, psykolog på BUP Tiohundra.

Kompletterar med musikterapi
– Jag sökte mig till BUP Tiohundra eftersom jag ville arbeta på en mottagning där man förankrar beslut innan man genomför större förändringar. Jag blev rekommenderad att söka mig hit av en vän, en psykolog som arbetar på Tiohundra och trivs väldigt bra med såväl organisation som arbetssätt, säger Hedvig Lunderquist, psykolog på BUP Tiohundra.
– Jag började jobba här 2018 genom ett projekt som initierats av stiftelsen Musikbojen. Sedan dess har jag byggt upp vår musikterapiverksamhet, vilket tagits emot väldigt väl av såväl personal som patienter och anhöriga. När projektet löpte ut anställdes jag på Tiohundra. Det visar att vår ledning värdesätter musikterapi som ett komplement till evidensbaserad psykologisk behandling. Det känns bra att kunna erbjuda musikterapi och psykologisk behandling parallellt till våra patienter, säger Dale Copans Åstrand, musikterapeut på BUP Tiohundra.

Korta kommunikationsvägar
– Prestigelöshet och korta kommunikationsvägar utmärker vår verksamhet. Det gagnar patienten och stärker teamkänslan. Vi arbetar i en fastighet där många verksamheter för barn och unga samlas under samma tak, vilket ger korta beslutsvägar och främjar en kontinuerlig dialog över verksamhetsgränserna, säger Hanna Kviman.
– Som behandlare på BUP Tiohundra hanterar jag komplexa och utmanande ärenden, vilket är stimulerande och bidrar till variation. Det här är samtidigt en lagom stor och överblickbar mottagning med en kultur som präglas av god sammanhållning och god kollegial samvaro, säger Hedvig Lunderquist.

Vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje – BUP

Vårdbolaget Tiohundra har drygt 2300 medarbetare och vår vision är hälsa, vård och omsorg där du är. Tiohundra ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Hos oss finns verksamhet som tidigare drevs av kommunen samt sjukvård som tidigare drevs av landstinget.

www.tiohundra.se

Integrerad vuxenpsykiatri och beroendevård

Louise Sjökvist, ansvarig för psykoterapiteamet på Tiohundras Vuxenpsykiatri och Hans Andersson, psykolog specialiserad på utredningar. Foto: Mia Lewell
Louise Sjökvist, ansvarig för psykoterapiteamet på Tiohundras Vuxenpsykiatri och Hans Andersson, psykolog specialiserad på utredningar. Foto: Mia Lewell

På vårdbolaget Tiohundras vuxenpsykiatriska mottagning i Norrtälje, Psykiatri- och beroendemottagningen, integreras vuxenpsykiatrin med beroendevården, vilket främjar ett nära samarbete över verksamhetsgränserna kring patienter med samsjuklighet. Det genererar goda behandlingsresultat och en utvecklande arbetsmiljö som betraktar patienten utifrån ett helhetsperspektiv.

– Jag sökte mig till Tiohundra för sju år sedan eftersom jag erbjöds en tjänst med fokus på utredningar. Jag brinner för att träffa nya patienter och sätta mig in i deras problematik. En faktor som bidrar till att jag trivs här är dynamiken och den goda stämningen på arbetsplatsen. Här finns utrymme för utvecklande diskussioner, och Tiohundra satsar även mycket på kompetensutveckling, säger Hans Andersson, psykolog, specialiserad på utredningar.
Den integrerade mottagningen där både beroendemedicin och vuxenpsykiatri finns representerade under ett och samma tak, gör att psykologer med intresse för båda områden kan verka för bästa möjliga vård för patienterna. Teamen inom mottagningen kan ta del av varandras specialistkompetens och samverka kring specifika patienter på ett sätt som ofta är betydligt mer tungrott i andra verksamheter.

Reellt inflytande
– Här råder en öppen och respektfull arbetsplatskultur. Jag uppskattar verkligen möjligheten att kunna påverka arbetssituationen för mig själv och min arbetsgrupp. På Tiohundra tar man verkligen medarbetarinflytande på allvar med en ständig lyhördhet för förändringsförslag. Här erbjuds även möjligheten till distansarbete, säger Louise Sjökvist, ansvarig för psykoterapiteamet på Tiohundras Vuxenpsykiatri.
Eftersom Tiohundra är en mindre organisation är det lätt att ta kontakt med kollegor, oavsett verksamhet. Ett stort inflytande över såväl den egna arbetssituationen som organisationen samt goda möjligheter till kompetensutveckling utmärker företagskulturen. Samtidigt erbjuds psykologer många specialiseringsmöjligheter.
– Som medarbetare på Tiohundra har vi otroliga möjligheter att delta i olika individuella och gruppbehandlingar, psykoedukationsprogram och liknande. Här erbjuds ett tvärkliniskt och fördjupande lärande. Jag uppskattar även att det är högt i tak hos oss, säger Louise Sjökvist, som arbetat på Tiohundra i sex år.

Vuxenpsykiatri – Vårdbolaget Tiohundra

Vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje har drygt 2300 medarbetare och vår vision är hälsa, vård och omsorg där du är. Tiohundra ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Hos oss finns verksamhet som tidigare drevs av kommunen samt sjukvård som tidigare drevs av landstinget.

www.tiohundra.se

Vi söker psykologer och psykoterapeuter till BUP Norrtälje

walkandtalk_1

BUP Norrtälje är en dynamisk verksamhet där vi arbetar i tvärprofessionella team. Flexibilitet och nytänkande är vår drivkraft och vi är öppna för nya arbetssätt, distansarbete och teknik för att erbjuda det bästa till våra barn och ungdomar.

Vi arbetar i team med tre olika inriktningar. Ett småbarnsteam, ett utredningsteam samt ett behandlingsteam. Vi arbetar nära våra vårdgrannar, har korta beslutsvägar och jobbar utöver traditionell behandling med såväl musikterapi, arbetsterapi och specialpedagogik.

”Stämningen i vår arbetsgrupp är trevlig, öppen och inkluderande. Mottagningen är liten och familjär där ledning och medarbetare arbetar nära varandra och tillsammans tar ansvar för helheten”

Hanna Kviman Leg. Psykolog

Vi söker nu psykologer och psykoterapeuter. Är du den vi söker? Välkommen med din ansökan!

Klicka här för att läsa mer och ansök

För mer information

Kontakta:
Veronica Gauthier Westergård
E-post: veronica.gauthier.westergard@tiohundra.se
Tel: 0176-327379

Bli en del av vårt team. BUP Norrtälje bedriver modern barn- och ungdomspsykiatri på specialistnivå. Vår mottagning är en del av Tiohundra – det kompletta vårdbolaget i Roslagen

.

Utveckla den moderna barn- och ungdomspsykiatrin i Norrtälje

BUP Norrtälje är en dynamisk verksamhet där personalen trivs och stannar länge. Vi arbetar mycket med utveckling och förändring, både för att hänga med i samhället och för att kunna erbjuda det bästa som går till våra barn och ungdomar.

Flexibilitet och nytänkande
BUP Norrtälje är en flexibel arbetsgivare som är öppna för nya arbetssätt, distansarbete och teknik. För att öka vår tillgänglighet har vi som ett komplement till besök på vår mottagning infört walk and talk, telefonbesök och webbesök
– Alltid Öppet. Här sprider även vårdhunden Iris glädje och lugn i mötet med barn och ungdomar.

Vi söker nu två psykologer

• En psykolog specialiserad på utredning
• En psykolog specialiserad på psykologisk behandling

Klicka här för att läsa mer och ansök

”BUP Norrtälje är arbetsplatsen där du får möjlighet att använda hela din samlade psykologiska kompetens och växa i din yrkesroll”

Camilla Montell Leg. Psykolog och Leg. Psykoterapeut

För mer information, kontakta:

Désirée Lundberg
E-post: desiree.lundberg@tiohundra.se
Tel: 070-003 85 63

Bli en del i vårt team
www.tiohundra.se/ledigajobb

BUP Norrtälje bedriver modern barn- och ungdomspsykiatri på specialistnivå. Vår mottagning är en del av Tiohundra – det kompletta vårdbolaget i Roslagen.

BUP Norrtälje – mottagning med många karriärvägar

Frida Langvad, enhetschef och Susanne Eriksson, specialistpsykolog på BUP i Norrtälje. Foto: Conny Holm
Frida Langvad, enhetschef och Susanne Eriksson, specialistpsykolog på BUP i Norrtälje. Foto: Conny Holm

BUP Norrtälje är en dynamisk verksamhet där personalen trivs och stannar länge.
– Vi har arbetat mycket med utveckling och förändring, både för att hänga med i samhället och för att kunna erbjuda det bästa som går till våra barn och ungdomar, säger Frida Langvad, enhetschef.

Susanne Eriksson, specialistpsykolog, har lång erfarenhet av att arbeta som psykolog inom olika verksamheter. För åtta år sedan började hon på BUP i Norrtälje, ett val hon inte har ångrat. De gångna åren har fört med sig en stadig utveckling, både inom yrket och professionen.
– Arbetet på BUP ger en omfattande yrkeserfarenhet eftersom målgruppen är så bred samtidigt som verksamheten erbjuder möjligheter till fortbildning och specialisering. Jag har till exempel gått specialistutbildningen som kompletterar den kliniska erfarenheten och är en givande förkovring för den mer seniora psykologen.
Hon får medhåll av Frida Langvad som också kan se tillbaka på en ständig utveckling.
– Jag började i verksamheten 2015 som psykologassistent. Det ledde fram till en PTP-tjänst och efter det till ett arbete som legitimerad psykolog och samordnare. I somras tillträdde jag som enhetschef.
Frida berättar att hon slog in på ledarspåret lite tidigare än planerat.
– Jag hade föreställt mig att jobba längre tid i den kliniska verksamheten men blev väldigt glad när möjligheten kom. Detta är en härlig och rolig avdelning med en bra personalgrupp, och det kändes självklart att söka tjänsten när den blev ledig.

Utvecklingsmöjligheter
Både Frida och Susanne kan varmt rekommendera andra psykologer att söka sig till BUP i Norrtälje, inte minst för att det finns så många olika karriärvägar.
– Specialistutbildningen är bara ett exempel på en möjlig karriärväg hos oss. Sedan har vi också en fantastisk verksamhet med en driven och engagerad personalgrupp som stöttar och hjälper varandra i det dagliga arbetet, säger Frida.
Ett kvitto på att det verkligen är en väl fungerande verksamhet är att flera PTP-psykologer söker sig till BUP i Norrtälje.
– Många väljer också att stanna kvar efter att de fått sin legitimation och många av våra medarbetare har varit här länge, säger Frida.
Susanne flikar in att man på mottagningen arbetar aktivt med att skapa bra förutsättningar för PTP:are så att de ska upptäcka tjusningen med jobbet och vilja stanna i yrket.
– Vi erbjuder även mentorprogram som riktar sig både till de som är helt nya i yrket och till mer erfarna psykologer, som är nya inom BUP. Hos oss får alla möjlighet till en bra start.

Jobba som psykolog hos oss. Klicka här för mer information och ansök

BUP Norrtälje, Tiohundra
Vårdbolaget Tiohundra ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Här samlas allt från traditionell landstingsverksamhet såsom sjukhus, primärvård och psykiatri till traditionell kommunal verksamhet, till exempel äldreomsorg, socialpsykiatri och LSS-boenden i samma bolag.

Tiohundra AB
Box 905
761 29 Norrtälje
Tel: 0176-10 100
E-post: registrator@tiohundra.se
www.tiohundra.se/ledigajobb/

Tiohundra satsar på psykologer

Sophie Lindberg, psykolog och verksamhetschef, Frida Langvad, psykolog och samordnare och Tomas Tegethoff, psykolog hos Tiohundra. Foto: Conny Holm
Sophie Lindberg, psykolog och verksamhetschef, Frida Langvad, psykolog och samordnare och Tomas Tegethoff, psykolog hos Tiohundra. Foto: Conny Holm
Vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje satsar stort på utveckling av vården kring psykisk ohälsa inom tre områden: Psykiatrin, BUP och primärvården. Psykologer kommer att ha en central och spännande roll i denna utveckling.

Psykologen och verksamhetschefen Sophie Lindberg har varit verksam inom olika psykiatriverksamheter i Norrtälje sedan legitimationen 1999. Idag är hon verksamhetschef över det område som har flest psykologer i TioHundra.
– Psykologer har betydande roller inom såväl barn- och vuxenpsykiatri, barn- och vuxenhabilitering, som unga vuxna-mottagning och första linjens barnpsykiatri. Olika satsningar på psykologer har gjorts de senaste åren säger Sophie. Vi har bland annat inrättat specialisttjänster på några enheter. Forskning och utveckling står högt på agendan och nyligen blev ett kliniskt forskningsprojekt på BUP färdigt och sammanställt.
Sophie menar också att det är enkelt att samverka med andra aktörer då Norrtälje är relativt litet. Närheten till Stockholm gör att samverkan med verksamheter där också sker kontinuerligt.

En mängd olika samverkanstyper
Inom barn- och ungdomspsykiatrin arbetar psykologen och samordnaren Frida Langvad. Hon håller med Sophie och betonar att det är den trygga och stabila personalgruppen och det gränsöverskridande samarbetet som gör Tiohundra till en så intressant arbetsgivare.
– Här finns en uppsjö olika samverkanstyper, både internt inom Tiohundra och externt med socialtjänst, skola, arbetsförmedling och andra myndigheter. Förutom att vi har en platt organisation som gör det lätt att få kontakt med andra verksamheter har vi regelbundna möten för att utveckla våra processer. Det innebär ett kontinuerligt kunskapsutbyte som också skapar enorma möjligheter för oss att utveckla den psykiatriska vården.

Inspirerande inom primärvården
Psykolog Tomas Tegethoff, som är verksam inom primärvården i Norrtälje, berättar att psykologens roll blir allt viktigare på en vårdcentral:
– Vår breda kompetens inom psykologi behöver utnyttjas mer, framför allt vid förebyggande och hälsobefrämjande åtgärder. Tiohundra vill därför satsa stort på forskning och utveckling för att göra primärvården i Norrtälje till Sveriges bästa. Det är en spännande tid med mycket nytänkande. Därför söker vi duktiga och kreativa psykologer som kan bidra på olika sätt.

Vårdbolaget Tiohundra
Vårdbolaget Tiohundra ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun. Här samlas allt från traditionell landstingsverksamhet såsom sjukhus, primärvård och psykiatri till traditionell kommunal verksamhet, till exempel äldreomsorg, socialpsykiatri och LSS-boenden i samma bolag.

Tiohundra AB
Box 905
761 29 Norrtälje
Tel: 0176-10 100
E-post: registrator@tiohundra.se
www.tiohundra.se/ledigajobb