Etikettarkiv: Stockholms stad

De hittade rätt i Stockholms skolvärld

Stockholms stad erbjuder flera karriärmöjligheter för skolpsykologer. Det finns många olika typer av stadsdelar och upptagningsområden. Både Agustin Figueroa Sterquel och Sara Renström arbetar på skolor i utsatta områden. Foto: Johan Marklund
Stockholms stad erbjuder flera karriärmöjligheter för skolpsykologer. Det finns många olika typer av stadsdelar och upptagningsområden. Både Agustin Figueroa Sterquel och Sara Renström arbetar på skolor i utsatta områden. Foto: Johan Marklund

Som skolpsykolog i Stockholm stad har du stora möjligheter att själv utforma din tjänst. Sara och Agustin har valt att arbeta på lite olika sätt. Men de är överens om att jobbet som skolpsykolog är fritt, varierande och meningsfullt.

– Något av det jag tycker är roligast med mitt arbete är att jag hela tiden får användning av psykologrelevanta färdigheter. Psykologskärpan gör att arbetet känns både meningsfullt och stimulerande, säger Sara Renström som arbetar som skolpsykolog på Bäckahagens F–9-skola.
Sara har bland annat arbetat som psykolog på en första linjen-verksamhet och på Pliktverket som urvalspsykolog. Men förra året tog hon klivet in i skolans värld.
– Jag ville gärna arbeta någonstans där jag hade möjlighet att komma in i ett tidigt skede och på det sättet få möjlighet att arbeta preventivt. Dessutom tilltalades jag av möjligheten att kunna jobba på individ-, grupp- och organisationsnivå, säger hon.

Omväxlande arbetsuppgifter
Arbetet som skolpsykolog är ett varierande arbete. Sara är en del av skolans elevhälsoteam och hon lägger även mycket tid på att stötta och handleda skolans personal.
– Dels har jag handledningsgrupper men jag träffar även personal och diskuterar kring specifika situationer som har uppstått. Ofta kan det handla om barn med särskilda behov, där det psykologiska perspektivet fungerar som komplement till det pedagogiska.
Arbetet innehåller också möten med personal och vårdnadshavare där de planerar kring elevers behov, hon utreder elever och tar fram och genomför utbildningsinsatser. Hon lägger även tid på skolans norm- och värdegrundsarbete. Just nu förbereder hon en kickoff för skolans personal rörande det nya kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.
– Jag har fått stort förtroende av min chef och har fått möjlighet att påverka utformningen av min tjänst. Som skolpsykolog finns det hur mycket som helst att göra, så det gäller att prioritera klokt och hålla huvudet kallt, säger Sara och tillägger att just friheten att själv utforma sin tjänst gör att arbetet som skolpsykolog kan variera beroende på vem som axlar rollen.

Intresserad av att jobba som psykolog i Stockholms stad?


För frågor om jobb, vänligen kontakta:

Britta Hansen
Leg Psykolog med medicinskt ledningsansvar
Telefon: 08-508 328 26
E-post: britta.hansen@edu.stockholm.se

Klicka här för att hitta lediga tjänster inom Stockholms stad

Följa barnens utveckling
Agustin Figueroa Sterquel arbetar som skolpsykolog på Bredängsskolan. Han föddes i Chile och studerade psykologi på Kuba. När han kom till Bredängs F–9-skola kände han att han hade hittat rätt. Här befinner han sig i ett mångkulturellt sammanhang och även han har möjlighet att påverka sin tjänst.
Dörren till Agustins rum står ofta öppen och han tycker det är viktigt att bygga relationer med eleverna.
– Många elever kommer in och hälsar och de kanske inte ens vet att jag är psykolog. Men ofta vill de bara prata. Det är väldigt enkelt att arbeta med barn om man har en bra relation med dem. Det gäller speciellt för de barn som har svårigheter med vuxna. Så jag satsar mycket på relationerna, säger han.
Även för Agustin är utredning och handledning viktiga delar av det dagliga arbetet. Som skolpsykolog ska du inte behandla elever, och både Agustin och Sara remitterar eller hänvisar barnen till rätt vårdinsats när behov finns. Däremot följer de båda upp barn som de har utrett.
– Det är det som är det fina med att jobba som skolpsykolog. Vi får följa barnen och deras utveckling. Vi känner dem på ett annat sätt och vi kan handleda vuxna i deras närhet, säger Agustin.

Utveckling och stödjande nätverk
Trots att de är de enda psykologerna på sina respektive skolor så känner de sig inte ensamma i sin profession. Stockholm stads centrala elevhälsa tillhandahåller kompetensutveckling i form av handledning, seminarier och utbildningsdagar. Genom den centrala elevhälsan och nätverksträffar bygger de även relationer med sina kollegor runt om i staden.
– Dessutom har vi även ett sammanhang med kollegorna i arbetslaget, säger Sara.
Kärnan i deras uppdrag som skolpsykologer är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att bidra till att elever får så god måluppfyllelse som möjligt. De anser båda att de har stora möjligheter att göra just detta.
– Det bästa med mitt jobb är att jag kan göra skillnad. Jag kan inte förändra barnens sociala sammanhang, men jag kan stärka deras utveckling och modellera deras beteende här i skolan genom andra vuxna men även direkt genom barnen, säger Agustin.

Intresserad av att jobba som psykolog i Stockholms stad?


För frågor om jobb, vänligen kontakta:

Britta Hansen
Leg Psykolog med medicinskt ledningsansvar
Telefon: 08-508 328 26
E-post: britta.hansen@edu.stockholm.se

Klicka här för att hitta lediga tjänster inom Stockholms stad

Stockholms stad – Skolpsykolog

Stockholms stad har 140 kommunala grundskolor och 28 kommunala gymnasieskolor. Som skolpsykolog uppmuntras du att ta ett eget ansvar men är samtidigt en del i ett elevhälsoteam på den skola du jobbar på. Stockholms stads utbildningsförvaltning erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling till alla skolpsykologer och ett starkt professionsstöd.

jobba.stockholm

Arbeta för elevers hälsa i Stockholms stad

Hanna Wallensteen, skolpsykolog på Vällingbyskolan och Roger Sitbon, skolpsykolog på Alviksskolan. Foto: Gonzalo Irigoyen
Hanna Wallensteen, skolpsykolog på Vällingbyskolan och Roger Sitbon, skolpsykolog på Alviksskolan. Foto: Gonzalo Irigoyen
Vill du arbeta med barn och unga, vara en del av deras dagliga miljö och jobba förebyggande och hälsofrämjande? Välkommen som skolpsykolog i Stockholms stad. Här är du en central resurs i elevhälsoarbetet och arbetar strategiskt på många nivåer för att eleverna ska trivas och må bra.

Hanna Wallensteen förstod redan under sista året på psykologutbildningen att det var inom skolans värld som hon ville jobba. När det var dags att göra PTP efter sin examen 2017 sökte sig Hanna till Vällingbyskolan, en F–9-skola i västra Stockholm, med cirka 810 elever. Där är hon nu kvar som ordinarie skolpsykolog.
– Det är fantastiskt att följa eleverna på det sätt som man gör som skolpsykolog. Här handlar det inte bara om att träffas på bokade tider med långa mellanrum mellan mötena. Vi ser barnen och ungdomarna kontinuerligt i deras vardag under flera år och kan få en bild av deras samspel med kompisar och lärare. Detta är unikt för just skolpsykologer, menar hon.
Hanna får medhåll av sin kollega Roger Sitbon. Han jobbar på Alviksskolan, en F–9-skola med särskilda hörselklasser, samt på Ulvsundaskolan, som är en närliggande F–3-skola. Totalt ansvarar han för cirka 1 070 elever.
– Man kommer väldigt nära eleverna, stöter på dem i korridorerna och kan snabbt stämma av hur de mår. Vi har ju också daglig kontakt med lärare och annan skolpersonal, så vi får ett helhetsperspektiv. Elevernas familjer är också en viktig del. Har man väl börjat jobba inom skolan är det svårt att slita sig därifrån, säger Roger, som arbetade inom bland annat habilitering och egen verksamhet under många år innan han började som skolpsykolog 2012.

Jobbar strategiskt
Skolpsykologens roll i Stockholms stad handlar till stor del om att arbeta strategiskt på grupp- och organisationsnivå och till mindre del om utredningar och åtgärder på individnivå. Det är ett väldigt varierat arbete som spänner över ett brett spektrum.
– Vi befinner oss sedan en tid i ett paradigmskifte. Skolpsykologen måste inte längre vara en som sitter och tar emot elever som har problem och gör punktinsatser. Istället försöker vi arbeta förebyggande och hälsofrämjande tillsammans med övriga i elevhälsan för att skapa en bra lärmiljö och inkluderande klassrum. Många tror också att vi ger behandling, men det är inte vår uppgift, utan då hänvisar vi exempelvis till primärvården eller BUP, förklarar Hanna.
Hanna och Roger vill gärna slå hål på myten att skolpsykolog skulle vara ett ensamt jobb. Tvärtom är skolpsykologer i Stockholms stad i högsta grad en aktiv och drivande del av elevhälsoteamen, där de arbetar nära kuratorer, skolsköterskor, skolläkare, studievägledare och speciallärare.
– Vi kan visserligen vara den enda psykologen på respektive skola, men har ett tätt samarbete med andra professioner. Dessutom har vi handledning fyra gånger per termin, flera tillfällen till fortbildning och starka nätverk där vi behandlar yrkesspecifika frågor. Vi har ett nära utbyte mellan skolorna och stark kollegial sammanhållning, berättar Roger.

Starkt professionsstöd
En stor fördel med att arbeta i Stockholms stad är att det finns resurser och muskler att stödja skolpsykologerna. Det ger avlastning när det gäller många administrativa och rutinartade uppgifter, som annars kan sluka tid och energi.
– Vi har ett otroligt bra professionsstöd i ryggen. Staden tillhandahåller aktuellt testmateriel och säkerställer att vi har relevant fortbildning i nya rön och metoder. Det är väldigt skönt att slippa lägga tid på sådant och tacksamt att ha en så gedigen resursbank. Många mindre kommuner kan ha svårt att matcha det, säger Hanna.

Stor variation
En annan sak som gör Stockholms stad attraktivt är den stora variationen. Här finns alla typer av skolor och upptagningsområden, så det finns goda chanser att välja vilken miljö och inriktning man vill jobba inom.
– Det finns något för alla. Det är enorm variation mellan de olika skolorna och stadsdelarna. Man kan också jobba mer specialinriktat, exempelvis med hörselklasser. På så sätt kan man verkligen utveckla sin kompetens inom ett visst område, säger Roger.
Efter en omorganisation nyligen är varje skolpsykolog anställd på sin respektive skola, istället för centralt. Detta gör det till en spännande tid att vara skolpsykolog i Stockholms stad, berättar Hanna och Roger:
– Nu formar vi framtiden för hur elevhälsan och skolpsykologerna ska arbeta. Som skolpsykolog är man med och utvecklar nya rutiner och arbetssätt och kan verkligen göra skillnad i hur vi bäst kan säkerställa elevers välmående och hälsa. Det är ett så tacksamt jobb, där små insatser ofta kan göra enorm skillnad för en elev.

Elevhälsan Stockholms stad
Stockholms stad har 140 kommunala grundskolor och 28 kommunala gymnasieskolor. Som skolpsykolog uppmuntras du att ta ett eget ansvar men är samtidigt en del i ett elevhälsoteam på den skola du jobbar på. Stockholms stads utbildningsförvaltning erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling till alla skolpsykologer och ett starkt professionsstöd. Stockholms stad söker nu fler psykologer som lockas av spännande karriärmöjligheter och av att arbeta med barn och unga.

Britta Hansen, medicinskt ledningsansvarig psykolog vid Utbildningsförvaltningen
Tel: 076-123 28 26
E-post: britta.hansen@stockholm.se
www.stockholm.se

”Som skolpsykolog kan jag verkligen göra skillnad”

Ida Mellström, leg. psykolog på Hagsätraskolan och Ormkärrskolan i Stockholm, spelar gärna biljard tillsammans med eleverna när hon får tid. Foto: Gonzalo Irigoyen
Ida Mellström, leg. psykolog på Hagsätraskolan och Ormkärrskolan i Stockholm, spelar gärna biljard tillsammans med eleverna när hon får tid. Foto: Gonzalo Irigoyen
Skolpsykologen Ida Mellström gillar att hennes jobb har stor betydelse för många ungas liv. Och så är det såklart peppande att få höra att hennes idéer och satsningar leder till en allmänt ökad trivsel på skolan.

Ida Mellström har visserligen ett eget arbetsrum på Hagsätraskolan i Stockholm, där hon jobbar heltid som psykolog, men hon rör sig gärna bort från kontorsstolen. När det finns tid över gör hon bäst nytta ute på skolan, menar hon. Den dagliga kontakten med eleverna ger henne en bra inblick i barnens funderingar och miljön de vistas i. Och det är många som kommer fram och vill prata med henne när hon passerar i korridoren, slår sig ner i matsalen vid lunchen eller när hon ber att få vara med och spela ett parti biljard på rasten.
– Det är inte som i vuxenvärlden att kontakten med psykologen kan verka stigmatiserande. Barn är nyfikna, intresserade och spontana. En elev beskrev att jag var som en känslodoktor, det är en fin beskrivning tycker jag, säger Ida Mellström.

Får själv styra över sitt arbetssätt
Ida Mellström hade en tydlig bild av på vilket sätt hon ville jobba när hon sökte tjänsten som skolpsykolog inom Stockholms stad. Hennes fokus ligger på att arbeta med hälsofrämjande och förebyggande åtgärder och att utgå från större grupper snarare än att bara ge individuella punktinsatser. Att hon fått utbildningsförvaltningens och skolledningens förtroende och stöd för sin inriktning är en betydelsefull faktor till att hon trivs så bra.
– Jag har själv fått vara med och utforma min roll som skolpsykolog och styr relativt fritt hur jag planerar mina arbetsdagar. Samtidigt jobbar jag tätt tillsammans med elevhälsoteamet på skolan och har stöttande roll gentemot lärarna. Att jobbet som skolpsykolog skulle vara ensamt, som vissa kanske kan tro, stämmer inte alls in på min situation.
Ofta efterfrågas Ida Mellströms kompetens av lärare på skolan. Det kan handla om att ett barn är utåtagerande, har inlärningssvårigheter, problem med kompisrelationer eller att det är allmänt stökigt i en större grupp. Rör det sig om yngre barn brukar Ida Mellström börja med att göra observationer i klassrummet. Därefter ger hon läraren verktyg för att ändra på situationen utifrån en uttänkt strategi som bygger på en beteendeanalytisk grund. Rör det sig om barn i mellan- eller högstadiet blir det ofta aktuellt att även föra en dialog tillsammans med föräldrar och lärare och ha möten tillsammans med en elev eller en grupp elever.
En viktig del i Ida Mellströms arbete är även att hitta vägar till preventiva förbättringar inom vissa fokusområden. Just nu är hon delaktig i att starta upp ett projekt som syftar till att minska elevernas ogiltiga frånvarotid.
– Anledningen till skolket kan vara alltifrån att eleven får obehagskänslor av att gå in på skolan till att det finns en social problematik eller osäkerhet kring vad studierna ska leda till. I vårt arbete försöker vi hitta orsakerna till frånvaron så att vi kan sätta in rätt insatser.

Satsning på sexualundervisning gav resultat
Ida Mellström lyfter även fram möjligheten att driva egna frågor som en fördel i sitt jobb. Hon har fördjupat sig i hur sex- och samlevnadsundervisningen i skolan kan stärkas och har startat en utbildningsgrupp för lärare. Genom att hålla interna föreläsningar för lärarna har de blivit säkrare i hur de kan ta upp ämnet på ett givande sätt. Satsningen uppskattas och har gett effekt.
Eleverna känner nu att deras frågor blir besvarade och tas på allvar. Från skolans sida har det bidragit till att man kunnat motverka sexuella trakasserier, fått igång diskussioner om jämställdhet och att man lyckats ge en nyanserad bild av vad sex kan innebära så att inte sökningar på internet blir den främsta informationskällan.
– I de klasser vi varit och pratat med eleverna om sex upplever lärarna att det blivit allmänt lugnare på lektionerna och att de kränkande könsorden minskat. Att få den responsen är ett fint betyg på att jag verkligen kan göra skillnad som skolpsykolog.

Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen
Stockholms stad har 140 kommunala grundskolor och 28 kommunala gymnasieskolor. Som skolpsykolog uppmuntras du att ta ett eget ansvar men är samtidigt en del i ett elevhälso­team på den skola du jobbar på. Stockholms stads utbildningsförvaltning erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling till alla skolpsykologer.
Stockholms stad söker nu fler psykologer som lockas av att kunna göra skillnad för elevers framtid och hälsa.

Kontakt:
Britta Hansen, medicinskt ledningsansvarig vid Utbildningsförvaltningen
Tel: 076-123 28 26
E-post: britta.hansen@stockholm.se
www.stockholm.se