Presentation

Arbeta för elevers hälsa i Stockholms stad

Publicerad 3 april 2019

Hanna Wallensteen, skolpsykolog på Vällingbyskolan och Roger Sitbon, skolpsykolog på Alviksskolan. Foto: Gonzalo Irigoyen
Hanna Wallensteen, skolpsykolog på Vällingbyskolan och Roger Sitbon, skolpsykolog på Alviksskolan. Foto: Gonzalo Irigoyen
Vill du arbeta med barn och unga, vara en del av deras dagliga miljö och jobba förebyggande och hälsofrämjande? Välkommen som skolpsykolog i Stockholms stad. Här är du en central resurs i elevhälsoarbetet och arbetar strategiskt på många nivåer för att eleverna ska trivas och må bra.

Hanna Wallensteen förstod redan under sista året på psykologutbildningen att det var inom skolans värld som hon ville jobba. När det var dags att göra PTP efter sin examen 2017 sökte sig Hanna till Vällingbyskolan, en F–9-skola i västra Stockholm, med cirka 810 elever. Där är hon nu kvar som ordinarie skolpsykolog.
– Det är fantastiskt att följa eleverna på det sätt som man gör som skolpsykolog. Här handlar det inte bara om att träffas på bokade tider med långa mellanrum mellan mötena. Vi ser barnen och ungdomarna kontinuerligt i deras vardag under flera år och kan få en bild av deras samspel med kompisar och lärare. Detta är unikt för just skolpsykologer, menar hon.
Hanna får medhåll av sin kollega Roger Sitbon. Han jobbar på Alviksskolan, en F–9-skola med särskilda hörselklasser, samt på Ulvsundaskolan, som är en närliggande F–3-skola. Totalt ansvarar han för cirka 1 070 elever.
– Man kommer väldigt nära eleverna, stöter på dem i korridorerna och kan snabbt stämma av hur de mår. Vi har ju också daglig kontakt med lärare och annan skolpersonal, så vi får ett helhetsperspektiv. Elevernas familjer är också en viktig del. Har man väl börjat jobba inom skolan är det svårt att slita sig därifrån, säger Roger, som arbetade inom bland annat habilitering och egen verksamhet under många år innan han började som skolpsykolog 2012.

Jobbar strategiskt
Skolpsykologens roll i Stockholms stad handlar till stor del om att arbeta strategiskt på grupp- och organisationsnivå och till mindre del om utredningar och åtgärder på individnivå. Det är ett väldigt varierat arbete som spänner över ett brett spektrum.
– Vi befinner oss sedan en tid i ett paradigmskifte. Skolpsykologen måste inte längre vara en som sitter och tar emot elever som har problem och gör punktinsatser. Istället försöker vi arbeta förebyggande och hälsofrämjande tillsammans med övriga i elevhälsan för att skapa en bra lärmiljö och inkluderande klassrum. Många tror också att vi ger behandling, men det är inte vår uppgift, utan då hänvisar vi exempelvis till primärvården eller BUP, förklarar Hanna.
Hanna och Roger vill gärna slå hål på myten att skolpsykolog skulle vara ett ensamt jobb. Tvärtom är skolpsykologer i Stockholms stad i högsta grad en aktiv och drivande del av elevhälsoteamen, där de arbetar nära kuratorer, skolsköterskor, skolläkare, studievägledare och speciallärare.
– Vi kan visserligen vara den enda psykologen på respektive skola, men har ett tätt samarbete med andra professioner. Dessutom har vi handledning fyra gånger per termin, flera tillfällen till fortbildning och starka nätverk där vi behandlar yrkesspecifika frågor. Vi har ett nära utbyte mellan skolorna och stark kollegial sammanhållning, berättar Roger.

Starkt professionsstöd
En stor fördel med att arbeta i Stockholms stad är att det finns resurser och muskler att stödja skolpsykologerna. Det ger avlastning när det gäller många administrativa och rutinartade uppgifter, som annars kan sluka tid och energi.
– Vi har ett otroligt bra professionsstöd i ryggen. Staden tillhandahåller aktuellt testmateriel och säkerställer att vi har relevant fortbildning i nya rön och metoder. Det är väldigt skönt att slippa lägga tid på sådant och tacksamt att ha en så gedigen resursbank. Många mindre kommuner kan ha svårt att matcha det, säger Hanna.

Stor variation
En annan sak som gör Stockholms stad attraktivt är den stora variationen. Här finns alla typer av skolor och upptagningsområden, så det finns goda chanser att välja vilken miljö och inriktning man vill jobba inom.
– Det finns något för alla. Det är enorm variation mellan de olika skolorna och stadsdelarna. Man kan också jobba mer specialinriktat, exempelvis med hörselklasser. På så sätt kan man verkligen utveckla sin kompetens inom ett visst område, säger Roger.
Efter en omorganisation nyligen är varje skolpsykolog anställd på sin respektive skola, istället för centralt. Detta gör det till en spännande tid att vara skolpsykolog i Stockholms stad, berättar Hanna och Roger:
– Nu formar vi framtiden för hur elevhälsan och skolpsykologerna ska arbeta. Som skolpsykolog är man med och utvecklar nya rutiner och arbetssätt och kan verkligen göra skillnad i hur vi bäst kan säkerställa elevers välmående och hälsa. Det är ett så tacksamt jobb, där små insatser ofta kan göra enorm skillnad för en elev.

Elevhälsan Stockholms stad
Stockholms stad har 140 kommunala grundskolor och 28 kommunala gymnasieskolor. Som skolpsykolog uppmuntras du att ta ett eget ansvar men är samtidigt en del i ett elevhälsoteam på den skola du jobbar på. Stockholms stads utbildningsförvaltning erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling till alla skolpsykologer och ett starkt professionsstöd. Stockholms stad söker nu fler psykologer som lockas av spännande karriärmöjligheter och av att arbeta med barn och unga.

Britta Hansen, medicinskt ledningsansvarig psykolog vid Utbildningsförvaltningen
Tel: 076-123 28 26
E-post: britta.hansen@stockholm.se
www.stockholm.se