Etikettarkiv: Region Gävleborg

Klara hittade rätt i Hälsingland

Klara Röding har alltid gillat att klura på saker och hitta lösningar på problem. I sin roll som psykolog på BUP får hon klura på såväl lösningar för enskilda patienter som på utvecklingsfrågor för hela regionen. Foto: Peter Engström
Klara Röding har alltid gillat att klura på saker och hitta lösningar på problem. I sin roll som psykolog på BUP får hon klura på såväl lösningar för enskilda patienter som på utvecklingsfrågor för hela regionen. Foto: Peter Engström

Arbetet på BUP i Hudiksvall visade sig vara en fullträff. I rollen som psykolog arbetar Klara med utredningar och behandlingar men även med övergripande organisatoriska frågor. Dessutom stortrivs hon i sin nya hemstad.

Det var med ett visst pirr i magen som den nyutexaminerade psykologen Klara Röding och hennes sambo packade sina saker och flyttade norrut.
– Vi hade ingen koppling till Hälsingland men flytten har bara varit positiv. Vi trivs jättebra, säger Klara som blev överraskad över att Hudiksvall inte bara är fint på vintern utan även är en fantastisk sommarstad.
En stor anledning till att Klara känner att hon har hittat rätt är arbetet på BUP i Hudiksvall. Hennes roll som psykolog är varierande, utmanande och rolig.
– I region Gävleborg finns det många små mottagningar. Varje enskild anställd spelar verkligen en viktig roll. Det är något som motiverar och får mig att vilja utveckla arbetet ännu mer, säger Klara och berättar att hon dessutom har fantastiska kollegor som hon även umgås med på fritiden.

Variation och utveckling
Ytterligare en sak som hon uppskattar med sitt arbete är variationen. Hon arbetar med såväl neuropsykiatriska utredningar som behandlingar av tonåringar och övergripande utvecklingsfrågor.
– Hade jag arbetat i en större stad hade det troligtvis tagit längre tid att få arbeta med det jag gör idag. Här känner jag verkligen att mina intressen tas till vara, säger Klara.
I sitt utvecklingsarbete är hon med och bidrar till att barn och unga får samma möjlighet till vård oavsett bostadsort. I jämlikhetsarbetet är frågor som hur vårdflödena ser ut och var det kan finnas flaskhalsar av olika slag centrala.
Lösningarna som sedan testas och utvärderas kan handla om allt från att ha vissa papper i ett visst arkivskåp till att lyfta saker till ledningsnivå. Klara arbetar även med att samordna utredningarna i Hälsingland. Med hjälp av digitala möten gör mottagningarna sina ronder tillsammans vilket innebär att de anställdas kompetens sprids ytterligare i länet.
Kombinationen av kliniskt och organisatoriskt arbete passar Klara perfekt.
– Innan jag började här visste jag inte att jag uppskattar utvecklingsarbetet så mycket som jag gör. Att få möjlighet att på en högre nivå förbättra för många är väldigt roligt.

Region Gävleborg – BUP

Barn- och ungdomspsykiatrin har fem öppenvårdsmottagningar lokaliserade i Bollnäs, Hudiksvall och Gävle. Slutenvård sker i samverkan med vuxenpsykiatri och barnklinik i Gävle. Verksamheterna erbjuder många karriärvägar och stora möjligheter för psykologer att utvecklas i sin profession med starkt fokus på kvalitet samt goda arbets- och lönevillkor.

www.regiongavleborg.se

Gävleborg i framkant inom digital psykologi

Emma Selander och Arvin Hembäck, psykologer inom Region Gävleborg. Foto: Alexander Lindström
Emma Selander och Arvin Hembäck, psykologer inom Region Gävleborg. Foto: Alexander Lindström

Region Gävleborg satsar stort på digital vård- och verksamhetsutveckling. Psykologerna Arvin Hembäck och Emma Selander värdesätter den stimulerande arbetsmiljön och satsningarna på en jämlik och tillgänglig vård.

För knappt tre år sedan började Arvin Hembäck som psykolog inom Digital vuxenpsykiatri i Gävle. Idag leder han ett team med psykologer, PTP-psykologer och sekreterare.
– Vi har vår fysiska arbetsplats i Gävle, men arbetar regionövergripande. Vi arbetar även kliniskt via videomöten, men också med digital verksamhetsutveckling och digitala utbildningsinsatser.
Digital psykiatri grundades för att starta en mer hållbar kompetensförsörjning av psykologer i den psykiatriska vården inom regionen.
– Det är inte alltid enkelt att rekrytera psykologkompetens till mindre orter. Men genom vårt digitala team i Gävle kan vi stötta de psykiatriska mottagningarna ute i regionen kring frågor som rör utredning och behandling. För patienter innebär det en ökad tillgänglighet och en mer jämlik vård.
Uppdraget är både brett och omväxlande. Det kan exempelvis handla om att utbilda medarbetare i att genomföra videosamtal, att digitalisera behandlingsformulär och underlätta användningen av digitala hjälpmedel och lösningar.
– Som psykolog får jag använda mig mycket av det jag är utbildad till. Det är ett kreativt arbete och det finns stora möjligheterna att växa, både i den kliniska rollen, men också i arbetet med verksamhetsutveckling, säger Arvin Hembäck.

Jobba med digital psykologi i Gävleborg. Klicka här för att läsa mer (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se våra lediga tjänster

Digitala vårdmottagningar
För Emma Selander, psykolog på Barn- och ungdomsmottagningen i Gävle, har den pågående covid-19-pandemin inneburit en förändring av arbetssätt.
– Det är en utveckling jag länge velat se. Vi har även inspirerats av hur Digital psykiatri arbetar. I de fall det är lämpligt genomför vi videomöten och kan använda oss av instruktionsfilmer via 1177 så att patienter och familjer kan förbereda sig inför ett mottagningsbesök.
En annan spännande utveckling, menar hon, är satsningen på DVM, digitala vårdmöten, som planeras att lanseras hösten 2021. Den vårdsökande kan nå vården antingen via 1177 eller via Region Gävleborgs webbplats.
– Det kan vara digitala möten som chatt eller videosamtal, eller till ett fysiskt möte. Det är spännande att arbeta i en region som satsar mycket på psykologer och utvecklingen av nya lösningar. Efterfrågan på psykologer är stor och arbetsuppgifterna skiftande. Det är stimulerande och jag trivs väldigt bra.

Jobba med digital psykologi i Gävleborg. Klicka här för att läsa mer (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se våra lediga tjänster

Region Gävleborg – Digital psykologi

Digital psykiatri har sitt säte i Gävle, men arbetar länsövergripande mot de psykiatriska mottagningarna i Sandviken, Bollnäs, Söderhamn och Hudiksvall. Verksamheten vilar i huvudsak på tre ben: utredning, behandling och verksamhetsutveckling.
Barn- och ungdomssjukvården (BUS) i Gävleborg är en del av regionens specialistsjukvård. BUS bedriver mottagningsverksamhet i Hudiksvall, Bollnäs och Gävle samt slutenvårdsavdelningar i Hudiksvall och Gävle. Patientgrupperna består av barn och ungdomar (0–17 år) med barnmedicinska tillstånd.

rekryteringsteamet@regiongavleborg.se

www.regiongavleborg.se

Prisnominerat förbättringsarbete mot psykisk ohälsa i Gävleborg

Johanna Roth, psykolog på Edsbyns hälsocentral. Foto: Johan Löf / johanlof photography
Johanna Roth, psykolog på Edsbyns hälsocentral. Foto: Johan Löf / johanlof photography

I Region Gävleborg är man inte rädd för att arbeta innovativt för att förbättra den psykiska ohälsan. Här kan du som psykolog vara med och utveckla nya arbetssätt och göra avtryck.

På Edsbyns hälsocentral var köerna till det psykosociala teamet långa och övrig personal upplevde att det saknades kompetens och rätt arbetsmetoder för att ta hand om den stora och växande patientgruppen som söker för psykisk ohälsa. Det blev upptakten till ett förbättringsarbete, som varit så framgångsrikt att det nominerades till Dagens Medicins Guldskalpellen 2019, för förnyelse inom sjukvården.
– Vi ville göra bättre och det fanns en stor lyhördhet för våra idéer för hur vi skulle kunna förbättra vården för patienterna och arbetsmiljön för personalen, berättar Johanna Roth, psykolog på Edsbyns hälsocentral.

Psykolog till digital psykiatri, allmänpsykiatriska mottagningen i Gävle

Utbildning av personal
Man började med en kartläggning av verksamheten för att få en nulägesrapport, med bland annat en enkät till personalen, patientintervjuer och granskning av journaler. Den visade att personalen kände stor stress över bristande kunskap om psykisk ohälsa och att flödena inte fungerade optimalt. Patienterna beskrev långa väntetider.
Utifrån detta skapades en handlingsplan, där en viktig del var utbildning av all personal på hälsocentralen, för att ge dem grundkompetens i psykisk ohälsa.
– Utbildningen innehåller olika moment, exempelvis sjukdomstillstånd och samtalsmetodik, och fylls på kontinuerligt så att den ständigt är aktuell, berättar Johanna, som ansvarar för utbildningen tillsammans med hälsocentralens kurator.

Triagemodell
En triagemodell har skapats för att sortera och prioritera patienter. Detta sker bland annat genom att distriktssköterskorna ställer rätt frågor redan vid den initiala telefonrådgivningen. Patienten kommer därefter snabbt till rätt vårdnivå. Vid behov träffar patienten både det tvärprofessionella psykosociala teamet och läkare direkt vid första besöket.
Resultaten har inte låtit vänta på sig – på ett år har väntetiderna kapats från i snitt en månad till fem dagar, och såväl patienter som personal är nöjda. Det finns ett stort intresse för att införa liknande förändringar på andra hälsocentraler i regionen, anpassade till de förhållanden och behov som finns på de enskilda enheterna. I det förnyelsearbetet har psykologen en central roll.
– Det är verkligen roligt och inspirerande att vara med och driva arbetet, säger Johanna. För psykologer finns det många spännande karriärmöjligheter.

Psykolog till digital psykiatri, allmänpsykiatriska mottagningen i Gävle

Region Gävleborg

Hälso- och sjukvården i Region Gävleborg har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Regionen har 28 hälsocentraler och sex sjukhus. För psykologer finns det en rad karriärmöjligheter, och goda förutsättningar att förverkliga idéer och driva förbättringsarbete.

www.regiongavleborg.se

Gävleborg – den psykologvänliga regionen

Bob Persson och Josef Neib, psykologer hos Region Gävleborg. Foto: Pernilla Wahlman
Bob Persson och Josef Neib, psykologer hos Region Gävleborg. Foto: Pernilla Wahlman
– Att arbeta utanför storstadsområdena ger många fördelar. Här finns möjlighet att utforma sin verksamhet på ett helt annat sätt än i större landsting. Andra fördelar är vettiga bostadspriser och cykelavstånd till jobbet, säger Josef Neib, psykolog inom Region Gävleborg.

Josef Neib flyttade till Gävle för fyra år sedan. Då läste han psykologutbildningen och fick en PTP-tjänst som delades mellan heldygnsvården inom allmänpsykiatrin och öppenvården.
– Det passade mig perfekt och var jättespännande. Efter det fastnade jag i Gävle eftersom jag hamnat på en väl fungerande vuxenpsykiatrisk mottagning där jag fick arbeta med det jag brann för, samtidigt som jag fick vara med och utveckla verksamheten.
Under de följande åren fortsatte Josef på det inslagna spåret, gick en DBT-utbildning och arbetade med personer med emotionell instabilitet.
– Sedan fick jag möjlighet att bli projektledare för införandet av digital psykiatri. Inte minst på glesbygden kan det vara svårt att fylla behovet av psykiatrisk vård. Med hjälp av det nya digitala psykiatriteamet kan vi nu serva mottagningar inom hela regionen.
Rent praktiskt fungerar det så att patienten sitter framför en skärm på närmaste vuxenpsykiatriska mottagning som kan vara i Bollnäs, Hudiksvall, Söderhamn eller Sandviken medan psykologen finns i Gävle.
– På det här viset kan vi hjälpa fler och skapa en jämlikare vård. Min önskan är att alla ska få en likvärdig vård oavsett vara man bor.

Stora möjligheter
Även Bob Persson gjorde sin PTP i Gävleborg och blev färdig psykolog 2015.
– Under utbildningstiden utvecklade jag ett stort intresse för forskning och hade tankar på att doktorera. Sedan hamnade jag i Bollnäs på BUP, en förhållandevis liten mottagning där man får arbeta brett, vilket tilltalade mig.
I slutet av 2017 axlade Bob rollen som vårdenhetschef, en tjänst han kombinerade med kliniskt arbete.
– Det har varit fantastiskt utvecklande år, både yrkesmässigt och personligt. Nu har tiden kommit att utveckla mina terapeutiska och utredningsfärdigheter, jag vill fokusera på den kliniska biten och närheten med patienter. Till syvende och sist handlar det om var jag med mina färdigheter som psykolog kan göra störst nytta och därför lägger jag för tillfället chefsjobbet på hyllan.
Både Bob och Josef beskriver Gävleborg som en mycket psykologvänlig region.
– Om man visar framfötterna och kanske har ett särskilt område som man brinner lite mer för så finns det goda utvecklingsmöjligheter. Det som har varit så kul är att chefer och chefers chefer velat satsa på oss nya, och många vårdutvecklare och chefer är psykologer.
Finns det en vilja så finns det i de allra flesta fall också en väg framåt.

Hög livskvalitet
Förutom de goda möjligheterna till vidareutbildning och utveckling lyfter Bob och Josef även fram de geografiska fördelarna med att bo lite utanför storstadsområdena.
– Jag bor numera i Bollnäs och hade ärligt talat fördomar om att det låg helt off. Men så känns det inte alls, här finns allt man behöver i kombination med hög livskvalitet och närhet till naturen, säger Bob.
Josef, som bor i Gävle, nickar instämmande.
– Huspriserna är mycket rimligare och jag kan cykla eller springa till jobbet istället för att pendla en timme till jobbet i någon av storstäderna. Jag vill inte att livet ska vara en transportsträcka på det sättet, det finns helt enkelt roligare saker att göra. Om du vill besöka storstaden tar tåget till Stockholm bara 80 minuter och Arlanda ligger mindre än en timme bort. Det är nära till allt och det mesta finns på nära håll.

Framtid
Att sia om framtiden är inte lätt men inom fem år hoppas Josef ha påbörjat ett forskningsprojekt med fokus på den digitala verksamheten.
– Jag vill i alla fall fortsätta utvecklas antingen som kliniker eller något annat, inom Region Gävleborg finns alla möjligheter. Så länge det finns något som handlar om förändring är jag nöjd.
Även Bob ser forskning som ett möjligt framtida uppdrag.
– Jag kanske hoppar på ett nytt chefsuppdrag, satsar på att doktorera eller söker till psykoterapeututbildningen, som bara är ett exempel på alla spännande utmaningar och möjligheter som står till buds för regionens psykologer.

Region Gävleborg söker psykologer. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Psykiatrin Region Gävleborg
Barn- och ungdomspsykiatrin i Gävleborg är ett länsövergripande verksamhetsområde som ingår i Division Medicin-Psykiatri. VO habiltering och barnpsykiatri har drygt 200 medarbetare. BUP har fem öppenvårdsmottagningar lokaliserade i Bollnäs, Hudiksvall och Gävle. Slutenvård sker i samverkan med vuxenpsykiatri och barnklinik i Gävle. BUP Gävleborg har uppdrag att bedöma, utreda och behandla barn och unga 0–17 år med allvarlig psykisk ohälsa.
Verksamheterna erbjuder många karriärvägar och stora möjligheter för psykologer att utvecklas i sin profession med starkt fokus på kvalitet samt goda arbets- och lönevillkor.

www.gavleborg.se

Höga ambitioner i Gävleborg

Thomas Drost och Ulrika Mjöhagen, psykologer på vuxenpsykiatrin i Gävle. Foto: Pernilla Wahlman
Thomas Drost och Ulrika Mjöhagen, psykologer på vuxenpsykiatrin i Gävle. Foto: Pernilla Wahlman
Oavsett om du vill arbeta inom vuxenpsykiatrin eller med barn och familj kan du utvecklas i din karriär och profession i Region Gävleborg.
– Här sätter man värde på psykologers kompetens och ger oss rätt förutsättningar för att trivas och göra ett bra jobb.

Det säger psykologen Thomas Drost, som är vårdutvecklare i vuxenpsykiatrin i Gävle. Thomas blev färdig psykolog 2011 och arbetade därefter i Stockholmsregionen. Han kände en önskan att få utnyttja sin kompetens bättre och att hans arbete skulle värderas därefter. Han undersökte förutsättningarna för psykologer runt om i landet och fastnade för Gävleborg, där han började arbeta 2013.
– Jag märkte direkt att fanns en annan inställning till psykologer här. Här kändes det som att man eftersträvade en modern psykiatri, samtidigt som man erbjöd bra lön och rimlig arbetsbörda, vilket är en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb. Det var en stor skillnad mot mina tidigare arbetsplatser.
Efter sex månader som klinisk psykolog i Gävle fick Thomas erbjudande om en tjänst som vårdutvecklare. Det innebär att han arbetar med bland annat att skapa system för uppföljning av verksamheten, driva förbättringsprojekt och se till att resurserna används på bästa sätt.
– Detta är den roligaste tjänsten jag någonsin haft. Här har jag verkligen haft möjlighet att påverka och bidra till en positiv utveckling av verksamheten, säger Thomas.

Tryggt och välstrukturerat
Kollegan Ulrika Mjöhagen gjorde sin PTP inom vuxenpsykiatrin i Gävle 2013-2014 och arbetade sedan där som klinisk psykolog. Nyligen tillträdde även hon en tjänst som vårdutvecklare.
– Det känns som att vår psykiatriska verksamhet och möjligheterna för psykologer utmärker sig här i Region Gävleborg. Det är en hög kvalitet i utredningsprocesserna och behandlingsmetoderna. Det är väldigt tryggt att komma in i en så välstrukturerad verksamhet och det ger frihet att kunna fokusera på arbetsuppgifterna. Det är korta beslutsvägar och vi har en mycket nära och bra dialog med verksamhetschef och ledning, säger hon.
Både Ulrika och Thomas vill lyfta fram vårdutvecklare som en spännande karriärväg för psykologer.
– Ledningen ger oss ett mycket stort förtroende att lägga upp arbetet på det sätt vi anser blir bäst. Man kan verkligen göra skillnad för både patienter och personal och bidra till en förbättrad sjukvård, framhåller de.

Första linjen för barn och unga
En annan spännande arbetsplats för psykologer i Region Gävleborg är inom Barn- och familjehälsan. Där finns en stark och sammanhållen första linje, med låg tröskel för psykosociala insatser för barn och unga, med tydligt fokus på förebyggande arbete.
– Det är ett enormt roligt arbete, där vi verkligen ser att vi når resultat, säger psykologen Carola Jakobsson, som började i Gävle under sin PTP på Mödra- och barnhälsovården. Nu arbetar hon sedan flera år tillbaka med åldersgruppen 6–12.
Hon får medhåll av psykologen och vårdutvecklaren Jennifer Wellin, som kom till Barn- och familjehälsan i Gävle för drygt sju år sedan efter att ha arbetat i landstinget i Uppsala. Hon lyfter fram att många patienter blir symptomfria även med små medel.
– Det är väldigt tacksamt att få jobba på det här sättet och uppleva att barnen faktiskt mår bättre och att hela familjen blir hjälpt, säger hon.

Brett spektrum
Inom Barn- och familjehälsan arbetar man med ett brett spektrum av olika diagnoser och symptom, både inom olika föräldrastödsprogram och individinriktat. Ett viktigt program är Komet, som är en evidensbaserad behandlingsmetod som riktar sig till föräldrar med utagerande barn. Syftet är att ge föräldrarna redskap och strategier för att minska bråk och konflikter.
– Det är viktigt att arbeta med föräldrarna eftersom deras bemötande har stor inverkan på barnets beteende. Generellt sett är det de vuxna runt barnen som måste ge dem förutsättningar att lyckas i sina relationer. Komet är väldigt effektivt och är ett av flera psykopedagogiska program som vi arbetar med, berättar Jennifer och Carola.
De betonar att det finns många olika karriärvägar för psykologer inom Barn- och familjehälsan och att det är en arbetsplats med starkt kollegialt stöd och fokus på kompetensutveckling och kvalitet.
– Här finns så många möjligheter att utvecklas som psykolog och det är en arbetsplats där det är lätt att trivas.

Carola Jakobsson och Jennifer Wellin, psykologer inom Barn- och familjehälsan i Region Gävleborg. Foto: Pernilla Wahlman
Carola Jakobsson och Jennifer Wellin, psykologer inom Barn- och familjehälsan i Region Gävleborg. Foto: Pernilla Wahlman

Region Gävleborg
Vuxenpsykiatrin i Region Gävleborg erbjuder specialistpsykiatriska insatser och behandlingar till patienter med komplicerad psykisk ohälsa. Som psykolog arbetar man i ett team tillsammans med bland annat läkare, sjuksköterska, kurator, skötare och arbetsterapeut.
Barn- och familjehälsan i Region Gävleborg är en psykosocial verksamhet inom primärvården för blivande föräldrar, barn 0–12 år och deras familjer. Mottagningen är en första instans för föräldrar och barn vars bekymmer finns i familjesituationen eller hos barnet självt. Här arbetar psykologer, socionomer och sjuksköterskor.
Inom bägge verksamheterna finns stora möjligheter för dig som är psykolog att utvecklas i din profession, med många karriärvägar, starkt fokus på kvalitet och goda arbets- och löne­villkor.
www.gavleborg.se