Etikettarkiv: Öppenvård

Förnyar den psykiatriska vården

Anna Franck, legitimerad psykolog, har arbetat på WeMind sedan 2017. Foto: Dan Pettersson / DP-Bild
Anna Franck, legitimerad psykolog, har arbetat på WeMind sedan 2017. Foto: Dan Pettersson / DP-Bild

WeMind ansvarar för delar av öppenvårdspsykiatrin i fyra regioner och är Sveriges största privata leverantör av psykiatrisk vård. För psykologen Anna Franck, som arbetat på WeMind sedan 2017, är företagets starka värdegrund och tydliga vision viktig.

WeMind drivs av en tydlig vision: att bidra till en psykiatri där man som patient och anhörig kan vara säker på att vårdinsatserna håller världsklass med kontinuerlig metodutveckling och löpande uppföljning.
– Jag valde att söka mig till WeMind direkt efter examen eftersom det är en psykologtät organisation, vilket ger en god tillgång till handledning och kollegialt utbyte. Jag hade även hört mycket positivt om WeMind från andra vårdenheter som remitterat patienter hit, säger Anna Franck, legitimerad psykolog som har arbetat på WeMind sedan 2017, då hon gjorde sin PTP-tjänstgöring. Hon arbetar på en specialistpsykiatrisk mottagning i centrala Stockholm med uppdrag att behandla svåra tillstånd av ångest eller depression.

Jobba som psykolog med oss på WeMind. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Klicka här för att läsa mer om att jobba som psykolog hos oss

Behandlarstöd effektiviserar
WeMind lägger stor vikt vid att ha en levande evidensprocess. Man utvärderar kontinuerligt vilken behandling som bör erbjudas för olika psykiatriska tillstånd. Utfallet av behandlingarna följs upp baserat på framforskade evidensbaserade mått.
– Det känns tryggt att jobba i en organisation som lägger mycket resurser på att utveckla behandlarstöd som kontinuerligt uppdateras utifrån den senaste evidensen. Det ger mig något att luta mig mot i arbetet med patienterna och effektiviserar vardagen så jag hinner hjälpa fler, säger Anna Franck.
Hon tilltalas av WeMinds vision, att bidra till en psykiatri där man som patient och anhörig kan vara säker på att vårdinsatserna håller världsklass. Här placeras verkligen patienten i fokus, liksom ständig metodutveckling och löpande uppföljning. Ambitionen är att ge så bra psykiatrisk vård som möjligt till så många som möjligt för varje skattekrona.

Frihet under ansvar
– Jag känner en stark tillit från mina chefer, en tilltro till att jag gör ett bra jobb. Det känns också bra att vara på en psykologtät arbetsplats där det alltid finns någon att diskutera eller utbyta erfarenheter med, säger Anna Franck.
På WeMind finns en lyhördhet för medarbetarnas åsikter och förslag, vilket ger psykologer goda möjligheter att påverka arbetssätt, struktur och andra organisationsövergripande frågor.
– Jag upplever att WeMind tar sin vision att förnya den psykiatriska vården på allvar. Fokus ligger på patienten, och merparten av vår tid kan gå till behandling tack vare att vi exempelvis har förhållandevis få möten. Vi har möjlighet att arbeta självständigt och fritt, bland annat genom att psykologerna styr sin egen tidsbokning, säger Anna Franck.

Jobba som psykolog med oss på WeMind. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Klicka här för att läsa mer om att jobba som psykolog hos oss

WeMind

WeMind är Sveriges största privata leverantör av psykiatrisk vård. WeMind ansvarar i dagsläget för delar av öppenvårdspsykiatrin i fyra regioner: Västra Götaland, Region Stockholm, Region Skåne och Region Uppsala. WeMind har sammanlagt 17 mottagningar med 450 anställda och drygt 23000 patienter under behandling årligen.

www.wemind.se

Dagarna på jobbet blev en spänningsroman

Helena Kubicek Boye skriver en serie böcker om PTP-psykologen Anna Varga. Foto: Bengt Alm
Helena Kubicek Boye skriver en serie böcker om PTP-psykologen Anna Varga. Foto: Bengt Alm
Helena Kubicek Boye är aktuell med en roman som bygger på när hon som nyutexaminerad psykolog arbetade vid Säter. Var går gränsen mellan friskt och sjukt, och verkligheten och fiktionen?

De senaste åren har psykologen Helena Kubicek Boye skrivit en rad fackböcker, bland annat om sömn. I vintras utkom hennes första roman, ”Innan snön faller”, som bygger på åren då hon jobbade inom öppenvårdspsykiatrin i Säter. I boken får vi möta PTP-psykologen Anna Varga som kommer till Säter och ganska snabbt börjar få hotfulla meddelanden. Att miljön i Säter var som gjord för en spänningsroman insåg Helena Kubicek Boye ganska omgående.
– Jag började skriva redan då, men jag jobbade där när Quick-härvan började uppdagas och det är först nu tio år senare som man kan skriva fiktion om Säter, det var för laddat då.

Förändrad syn på diagnoser
Boken har redan tryckts i sin tredje upplaga och sålt i flera tusen exemplar.
– Det verkar finnas ett jättestort intresse för hur psykologer jobbar, och det mänskliga psyket. Det ligger i tiden.
Helena Kubicek Boye är ständigt på sin vakt för att inte fiktionen ska komma för nära verkligheten, och hennes karaktärer är därför helt fristående och ska inte kunna kopplas till någon klient. Det har varit viktigt för henne att också lyfta historien i boken till ett vidare perspektiv.
– Jag har velat belysa olika fenomen, som till exempel hur vi ser på diagnoser genom tiderna. Vad som klassas som sjukt och frisk varierar, liksom våra förväntningar och vilka beteenden som är tillåtna. Vi har ett ganska hårt och icke-förlåtande samhälle idag, tänk bara på alla barn som får ADHD-diagnoser. Var tid har sina diagnoser och ett tag tyckte vi att vi skulle låsa in alla som ansågs sjuka medan vi idag anser att de ska leva ute i samhället.

Övermedicinering ett problem
Ett tema i Helena Kubicek Boyes nästa bok är medicinering.
– Jag arbetar mycket med sömn och där jobbar jag för att minska användningen av sömntabletter. Vår syn på sjukdom idag är att det ska medicineras bort; det har blivit normaliserat att läkemedel är lösningen instället för att låsa in människor. Det leder till övermedicinering som är ett stort problem idag.
Nästa bok om Anna Varga kommer i januari.

Landstinget Dalarna satsar på karriärvägar för psykologer

Rieke Matthei och Linnea Nordkvist, psykologer hos BUP i Dalarna. Foto: Björn Johansson / Kola Productions
Rieke Matthei och Linnea Nordkvist, psykologer hos BUP i Dalarna. Foto: Björn Johansson / Kola Productions

Psykologer har nyckelroll inom BUP

Hos BUP i Dalarna har psykologen en nyckelroll och väldigt goda möjligheter till professionell utveckling. Uppdraget är brett och inkluderar såväl öppenvård som slutenvård samt länsöver­gripande specialiserade enheter med inriktning på bland annat ätstörning, neuropsykiatri och familjeterapi.

Psykologen Rieke Matthei har arbetat vid BUP i Mora i tio år. Hon trivs bra och snart är hon klar med sin psykoterapeututbildning, vilken utgör en del av hennes specialistutbildning. Sedan sex månader har hon dessutom axlat rollen som medicinskt ledningsansvarig på BUP i Mora.
– Det är roligt att kunna kombinera mitt kliniska arbete med övergripande uppgifter på organisatorisk nivå. Verksamheten på BUP är mångfacetterad och vi psykologer har en nyckelroll utifrån vår kunskap vad gäller diagnostik, utredning och psykoterapi samt utvärdering och utveckling av insatser, säger hon.

Höga ambitioner för utveckling
BUP i Dalarna har höga ambitioner för att utveckla verksamheten, bland annat genom att utvärdera, effektivisera och knyta den starkare till aktuell forskning.
– Inom BUP:s verksamhet får man en gedigen kunskap om olika diagnoser, behandlingsinriktningar och förklaringsmodeller till barns och ungdomars svårigheter. Det finns goda möjligheter att utbilda sig till specialist eller att på andra sätt fördjupa sig inom ett specifikt område. Exempel på utvecklingsområden inom BUP Dalarna är internetbaserad terapi, gruppverksamheter, dialektisk beteendeterapi (DBT) och arbetsmodeller utifrån ett Essenceperspektiv för insatser vid misstanke om neuropsykiatrisk problematik, berättar kollegan och psykologen Linnea Nordkvist som utbildar sig till specialistpsykolog med inriktning mot neuropsykologi.

Tvärprofessionella team och handledning
Både Linnea och Rieke är överens om att de har ett mycket givande uppdrag med spännande utmaningar och frågeställningar. Arbetet sker ofta i tvärprofessionella team, vilket kvalitetssäkrar bedömningar och medför intressanta diskussioner.
– Vi har ett gott teamarbete, regelbunden handledning och för PTP-psykologerna finns ett upprättat PTP-program med regelbundna träffar. Det pågår också ett arbete med att införa mer strukturerade utvärderingsformer för de insatser vi gör vilket vi tycker är mycket viktigt. Arbetsmiljön är trevlig och familjär. Sen är det faktiskt fantastiskt att bo så nära naturen och ha tillgång till ett rikt kulturutbud, avslutar de.


Mattias Lindström, psykolog vid HAB i Hedemora/Avesta och Mathilda Folkesson, psykolog vid HAB i Ludvika. Foto: Janne Åsberg
Mattias Lindström, psykolog vid HAB i Hedemora/Avesta och Mathilda Folkesson, psykolog vid HAB i Ludvika. Foto: Janne Åsberg

Följ patienterna genom livet vid HAB

Habilitering är en spännande och utmanande specialisering som tillåter psykologer att följa sina patienter genom livet. Inom HAB Dalarna finns det dessutom ett sällsynt gott kollegialt utbyte, med många gemensamma aktiviteter, temadagar och yrkesträffar.

För Mathilda Folkesson, psykolog vid HAB Ludvika och yrkesutvecklare vid HAB Dalarna, är det den unika målgruppen som är det roligaste med att arbeta inom habiliteringen, och förutom en kort vända till arbetsförmedlingen har hon varit enheten i Ludvika trogen.
– Jag har arbetat som psykolog i 10 år. Det är ett spännande uppdrag och en oerhört inspirerande målgrupp, som omfattar människor med funktionsnedsättningar, både medfödda och tidigt förvärvade. Den största fördelen är att jag har möjligheten att följa dem under livets olika faser. Det innebär både utrednings- och behandlingsuppdrag, något som jag tycker är väldigt givande.

Öppen organisation
Kollegan Mattias Lindström är å sin sida verksam inom HAB i Hedemora/Avesta, men hans upplevelse av arbetet stämmer väl överens med Mathildas.
– Förutom att uppgifterna är både spännande och utmanande arbetar vi i en strukturerad och öppen organisation som ger utmärkta förutsättningar för utbyte mellan oss psykologer. Dalarna är ett stort landsting, men trots det har vi mängder av länsövergripande möten, temadagar, yrkesträffar och mycket annat. På så vis lär vi oss hela tiden av och stimulerar varandra till utveckling och vi har dessutom väldigt roligt tillsammans.

Stor frihet inom arbetet
Möjligheterna inom yrkesgruppen till fortbildning är enligt såväl Mattias som Mathilda ovanligt goda; förutom individuellt utformade fortbildningsplaner finns en övergripande årsplan för hela yrkesgruppen, och liksom i övriga landstinget kan psykologerna gå vidare till specialistutbildningar.
– Därutöver finns det genom yrkesutvecklarna en smidig väg mellan yrkesgrupp och ledning, vilket innebär att eventuella önskemål och förbättringsförslag snabbt hamnar hos rätt person. Miljön är lyhörd och vi har stor frihet att själva välja hur vi ska lägga upp arbetet – kort sagt har vi bästa tänkbara plattform att stå på för att göra ett riktigt bra jobb, avslutar de.


Staffan Malmberg och Mehrdad Beigi, psykologer vid vuxenpsykiatrin på Falu lasarett. Foto: Per Eriksson
Staffan Malmberg och Mehrdad Beigi, psykologer vid vuxenpsykiatrin på Falu lasarett. Foto: Per Eriksson

Utvecklande utbyten vid VUP i Falun

Arbetet inom vuxenpsykiatrin (VUP) i Falun präglas av mångsidighet och bredd. Stämningen mellan medarbetarna är öppen och stöttande och det finns ett uttalat fokus både på kollegialt lärande och på andra fortbildningsmöjligheter.

– För mig är det i första hand kunskapsutbytet som jag dagligen har med andra psykologer som är avgörande för mitt val av arbetsplats. Jag känner gott stöd från min närmsta chef och det är väldigt givande att ha så många psykologkollegor; det öppnar upp för en dynamisk dialog kring hur vi bäst bedriver och utvecklar vårt arbete, vilket är en av många fördelar med att arbeta inom det offentliga, säger Staffan Malmberg, psykolog vid vuxenpsykiatrin på Falu lasarett.

Stor bredd på arbetet
Han berättar om tillfredsställelsen de gånger man kan hjälpa människor och få dem att må bättre, och där får han medhåll av psykologkollegan Mehrdad Beigi.
– Man får träffa så enormt många olika sorters människor som alla är unika och har olika svårigheter och förutsättningar. Diagnostiskt kan det omfatta allt från ångeststörningar och depressioner till neuropsykiatriska störningar, personlighetssyndrom och mycket annat, och det är väldigt givande att kunna vara ett stöd för dem. Det är utvecklande både på ett personligt plan och i yrkesrollen – det finns alltid något nytt att fördjupa sig inom.

Goda karriärmöjligheter
Både Mehrdad och Staffan är överens om att landstingets vuxenpsykiatri rymmer möjligheter ur fortbildnings- och karriär­synpunkt. Både verksamhetschef i Falun och divisionschef är psykologer och psykiatrins utvecklingsenhet anordnar kurser och utbildningar efter behov. De som är intresserade av handledning får tillgång till det, något de flesta utnyttjar.
– Traditionellt sett har det varit skralt med karriärvägar för psykologer, men det är något Dalarna arbetar för att råda bot på. Ett led i det arbetet är en specialistordning som ger oss psykologer möjligheten att bli specialister inom till exempel klinisk psykologi och klinisk neuroposykologi. Det kan senare leda till specialisttjänster, som dessutom ger ett lönepåslag. Det finns också möjligheten att dela upp sitt arbete för att kunna forska, så oavsett vilken väg man vill gå finns det intressanta alternativ inom landstinget, avslutar de.


Stor frihet under ansvar hos VUP i Mora

VUP i Mora präglas av ett mycket lyhört klimat, där psykologernas kompetens och önskemål tas på allvar. Det varierade arbetet bedrivs i tvärprofessionella team med patienten i fokus, vilket skapar en bra plattform för kollegialt kunskapsutbyte.

Psykologen Anita Norman har arbetat med både öppen- och slutenvård inom psykiatrin i många år. Det finns många aspekter av sitt arbete som hon trivs med, men hon framhäver i synnerhet det faktum att hon får verka med stor frihet under ansvar.
– Möjligheten att själv lägga upp mitt arbete och välja hur jag bedriver vård är det absolut bästa med mitt jobb. Dessutom är arbetet på mottagningen oerhört varierat, dels på grund av hur mottagningens behov ser ut, men också med stor hänsyn till vad jag vill arbeta med. I nuläget är jag verksam i ett DBT-team och i startgroparna för ett Autismteam samtidigt som jag gör utredningar och besöksbedömningar. Dessutom har vi förmånen att arbeta i team med andra yrkesgrupper, något som skapar en miljö av ständigt kollegialt lärande och nya initiativ.

Kan tala för patienterna
VUP i Mora tar vara på sina psykologers kunskaper och Anita betonar att hon får gehör för sina förslag – den lyhörda stämningen har bland annat resulterat i att psykologerna vid mottagningen har kunnat utveckla egna start-up-grupper utifrån blandade diagnoser och framöver kan en del av satsningarna komma att utmynna i spännande forskningsprojekt.
– Ledningen stämmer av med oss psykologer och det gör att jag upplever att jag verkligen kan tala för patienternas räkning, vilket är oerhört viktigt i min yrkesroll. Det märks också i den rådande inställningen till fortbildning och karriär; de utbildningar jag vill ha och behöver får jag och det finns en väldigt uppmuntrande attityd till att psykologer ska våga axla ledningsroller.

Plats för familj och fritid
Anita rekommenderar varmt andra psykologer att söka sig till VUP i Mora, inte minst på grund av att det här finns utrymme för en mindre stressig vardag med plats för både familj och fritid.
– Jag är uppvuxen i Orsa och därför kanske lite bortskämd, men det finns verkligen fantastiska möjligheter till aktiviteter här. Förutom det självklara med skidåkning och vandring finns ett underbart hästliv och jättefina faciliteter. Här finns något för alla, avslutar hon.

Landstinget Dalarna
Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finner du ett betydelsefullt arbete i en engagerad och trygg organisation som följer människor genom hela livet.
Psykiatrin i Dalarna erbjuder psykiatrisk hjälp och vård till dem som lider av eller riskerar att utveckla psykisk sjukdom.
Den psykiatriska öppenvården är en specialistverksamhet för personer med allvarlig psykisk sjukdom och finns i Avesta, Falun, Borlänge, Ludvika och Mora. Inom vuxenpsykiatrin i Dalarna finns den psykiatriska slutenvården placerad i Falun och i Säter, psykiatrisk akut- och korttidsvård finns på båda orterna. Verksamheten för missbruks- och beroendevård finns i Falun.
BUP:s (barn- och ungdomspsykiatri) uppgift är att möta barn och ungdomar till och med 17 år som har allvarlig psykisk ohälsa och deras familjer. BUP:s öppenvård finns i Avesta, Falun, Borlänge, Ludvika och Mora. Inom BUP Dalarna finns också fyra länsövergripande enheter, Tornet (ätstörningsenhet), Kunskapscentrum neuropsykiatri, Familjeterapienheten samt Avd.68/slutenvården. De länsövergripande enheterna ligger i Falun.
Habiliteringen har enheter i Borlänge, Falun, Mora, Ludvika samt Hedemora/Avesta.

Landstinget Dalarna
Tel: 023-49 00 00
E-post: landstinget.dalarna@ltdalarna.se
www.ltdalarna.se