Etikettarkiv: Capio

”Vi har möjlighet att göra skillnad”

Sofia Engvall och Robert Sjölund trivs på Capio Psykiatri. Foto: Kicki Nilsson
Sofia Engvall och Robert Sjölund trivs på Capio Psykiatri. Foto: Kicki Nilsson

En psykologtät verksamhet med stora möjligheter att påverka både patienternas livskvalitet och sin egen arbetsdag. Så beskriver Sofia och Robert sitt arbete på Capio Psykiatri.

De senaste åren har vårdgivaren Capio Psykiatri växt så det knakar. Något som bland annat märks på Capio Hjärnhälsan som är en av Capio Psykiatris många kliniker.
– Sedan hösten 2019 har vi fördubblat antalet anställda psykologer. Under hela den här resan har medarbetarna varit en viktig del av utvecklingen. Vi är en grupp som hjälps åt och vi har fått möjlighet att skapa den verksamhet som vi vill ha, säger Robert Sjölund, psykolog och Capio Hjärnhälsans enhetschef.
Som psykolog på Capio Psykiatri har du stora möjligheter att välja inriktning på ditt arbete.
– Tack vare att vi arbetar så brett finns det möjlighet att både specialisera sig och bredda sin kompetens beroende på vad man trivs bäst med, säger Robert.

Bred kompetens
Psykologerna erbjuds regelbundet både interna och externa utbildningar. Dessutom finns det otroligt mycket kompetens bland de många medarbetarna.
– Det har varit extra värdefullt för mig som ny psykolog. Det finns många kollegor med olika typer av erfarenheter och jag lär mig mycket, säger Sofia Engvall som har arbetat på Capio Hjärnhälsan sedan 2019.
Det som fick Sofia att söka till Capio Psykiatri var möjligheten att arbeta med neuropsykiatriska utredningar. Hon har alltid gillat att fördjupa sig i saker.
– Jag gillar att träffa patienter och familjer och få göra skillnad för dem. Vi får väldigt bra feedback och våra patienter är väldigt tacksamma, säger Sofia.
Ytterligare en sak som gör att Sofia trivs så bra på sin arbetsplats är just möjligheten att få vara med och påverka sin situation. Medarbetarna vet vad som ska göras men kan själva lägga upp sitt arbete.
Även Robert anser att just möjligheten att påverka stort som smått är något som särskiljer och lyfter Capio Psykiatri.
– Det är roligt att utveckla vården och här får vi verkligen göra det. Vi har möjlighet att göra skillnad för de som kommer till oss och det är något som driver oss alla.

Capio psykiatri

Capio Psykiatri är en av Sveriges största privata vårdgivare inom psykiatrisk specialistvård med verksamheter inom allmänpsykiatri både för vuxna och barn/ungdomar, ätstörningsvård, vård för hemlösa, transkulturellvård samt smärta och utmattning. Vårdformerna är öppenvård och heldygnsvård. All vård bedrivs på uppdrag från olika regioner i landet i form av upphandlade kontrakt samt vårdval. Capio Psykiatri finns i Stockholm, Östergötland, Halland och Örebro och inom kort även i Dalarna.

capio.se

Var med och utveckla traumabehandling på Capio

Ida Mälarstig, psykolog på Capio Centrum för Stress och Trauma. Foto: Johan Marklund
Ida Mälarstig, psykolog på Capio Centrum för Stress och Trauma. Foto: Johan Marklund

Migranter med PTSD faller ofta mellan stolarna i traditionell vård. Men det är i högsta grad ett behandlingsbart tillstånd. På Capio Centrum för Stress och Trauma blir du en del av ett engagerat team och kan verkligen göra skillnad för en utsatt grupp.

Personer som migrerat från andra länder kan bära på svåra trauman och må mycket dåligt. Men symptomen är ofta svårtolkade, vilket kan leda till felbedömningar inom primärvården, dit många först vänder sig. Capio Centrum för Stress och Trauma är en av de få vårdgivare som bedriver specialistpsykiatrisk vård för dessa ofta eftersatta patienter. Behandlingsresultaten är mycket goda och psykologens roll helt central.
– Det är en enormt tacksam patientgrupp att arbeta med. De har ofta svåra fysiska och psykiska symptom och kan vara uppgivna när det gäller det egna måendet. Men faktum är att det finns väldigt effektiv behandling, berättar psykologen Ida Mälarstig.

Klicka här för att se våra lediga tjänster

Sammansvetsat team
Ida, som tog sin examen 2013, har länge intresserat sig för just dessa patienter och när hon fick chansen att vara med och bygga upp den nya mottagningen för ett drygt år sedan tvekade hon inte. Här arbetar ett sammansvetsat tvärprofessionellt team, med psykologer, läkare, sjuksköterskor, vårdkoordinator och arbetsterapeut. Capio har väldefinierade, standardiserade vårdprocesser, med evidensbaserad vård och kvalitetsuppföljningar. Som metod används traumafokuserad KBT, som är ett brett paraplybegrepp.
– PTSD är fortfarande ett ganska obeforskat område och det går inte alltid att arbeta helt enligt protokoll. Som psykolog får man använda hela sin kompetens och utnyttja den bästa tillgängliga kunskapen. Det är väldigt kreativt. Vi har ett starkt fokus på utvärdering och återkoppling. Psykologer har ett stort inflytande och uppmuntras att aktivt utveckla verksamheten, berättar Ida.

Möjlighet att forska
På Capio finns ett brett utbud av kompetensutveckling med föreläsningar, utbildningar och regelbundna professionsträffar. Capio stöttar också den som vill utbilda sig till specialistpsykolog på betald arbetstid, något som Ida har nappat på. Det finns även goda möjligheter för den som är intresserad av att forska och bland annat bedrivs forskning om traumaexponering med tolk för att se hur tolkutbildningen kan utvecklas.
– Vi plöjer ny mark och bidrar med ny kunskap, vilket är spännande, framhåller Ida. Det finns ett stort engagemang för våra patienter och ett väldigt stöttande och bra kollegialt samarbete.

Klicka här för att se våra lediga tjänster

Capio Psykiatri

Capio Psykiatri är en av Sveriges största privata vårdgivare inom psykiatrisk specialistvård, med verksamhet inom allmänpsykiatri, stress- och traumavård, ätstörningar och smärta och utmattning. Centrum för Stress och Trauma i Stockholm bedriver psykiatrisk specialistvård utifrån ett transkulturellt perspektiv för vuxna migranter samt ensamkommande unga vuxna. Hit söker man sig med remiss eller egenanmälan. Verksamheten är starkt psykologdriven och erbjuder spännande karriärmöjligheter för psykologer som vill vara med och utveckla vården.
www.capio.se

Spännande tid på Capio Psykiatri

Paul Howard, psykolog och verksamhetsutvecklare inom Capio Psykiatri. Foto: Johan Marklund
Paul Howard, psykolog och verksamhetsutvecklare inom Capio Psykiatri. Foto: Johan Marklund

Nu händer mycket på Capio Psykiatri. Som psykolog kan du vara med och utveckla verksamheten, samtidigt som du har tryggheten av standardiserade processer och tydlig kvalitetsuppföljning.

Idag sker en stor omorganisation av Capio Psykiatri, där vissa verksamheter försvinner och andra kommer in. För psykologer som vill jobba med högkvalitativ, evidensbaserad vård finns det en rad karriärmöjligheter.
– På Capio sätter vi stort värde på psykologer eftersom vi ser vikten av gedigen diagnostisk kompetens i psykiatrin. Psykologer har en unik kompetens och är oerhört duktiga på att bedöma och analysera symtom och medverka i behandling. Det tar vi till vara, säger Paul Howard, som själv är psykolog i botten, men idag jobbar som verksamhetsutvecklare inom Capio Psykiatri samt som verksamhetschef för två av vårdbolagets mottagningar.

Jobbar optimerat
Förbättringsarbetet genomsyrar hela Capio, från högsta koncernledningsnivå och genom alla delar av verksamheten. Inom Capio Psykiatri är alla processer standardiserade och kopplade till kvalitetsmått, produktion och produktivitet. Effekten av metoder och behandlingar följs upp och utvärderas ständigt, och alla avvikelser rapporteras och analyseras. Detta skapar trygghet för såväl patienter som medarbetare.
– Vi vill jobba optimerat i alla avseenden, med rätt resurser på rätt plats för att skapa vård av högsta kvalitet och största värde för våra patienter. Psykologer är en helt central del av den processen, förklarar Paul Howard.

PTP och forskning
Idag sker en stor rekryteringsprocess för psykologer och Capio erbjuder allt från PTP-platser till tjänster för mer erfarna eller specialiserade psykologer. För den som till exempel vill arbeta med organisationsutveckling inom ramen för PTP finns goda förutsättningar eftersom det idag pågår ett stort förändringsarbete på Capio Psykiatri. För alla psykologer finns också goda möjligheter till kompetensutveckling, med interna och externa föreläsningar och utbildningar och regelbundna professionsträffar. Capio stöttar också den som vill utbilda sig till specialistpsykolog med betald utbildning.
– Vi ser också mycket positivt på forskning och har ett kvalitetsråd som arbetar med det. Här finns exempelvis möjligheter till delade tjänster där vi samverkar med universitet och högskolor, berättar Paul Howard och fortsätter:
– Just nu är det en spännande tid på Capio Psykiatri. För psykologer finns så många olika möjligheter och man kan verkligen bidra och påverka utvecklingen av vården och organisationen i stort.

Jobba som psykolog på Capio Psykiatri. Klicka här för mer information och ansök

Capio Psykiatri
Capio Psykiatri är en av Sveriges största privata vårdgivare inom psykiatrisk specialistvård, med verksamhet inom allmänpsykiatri, beroendemedicin och ätstörningar. Nya verksamheter för i år är bland annat Neuropsykiatriska utredningar för barn och vuxna i Örebro, Vård av hemlösa i Stockholmsregionen, Slutenvård i Jakobsberg, Stress- och traumamottagning i Stockholm samt Rehabilitering av smärta och utmattning i Stockholm. Vården bedrivs på kontrakt, utifrån fritt vårdval samt som privat vård. Capio Psykiatri finns i Stockholmsområdet, Östergötland, Västra Götaland, Skåne och Örebro.

www.capio.se/

Capio logotype