Etikettarkiv: Bemanningsföretag

Bemanningspsykologer gör nytta direkt

Linnéa Amcoff, bemanningspsykolog på Dedicare.
Linnéa Amcoff, bemanningspsykolog på Dedicare.
6 av 10 psykologer kan tänka sig att arbeta för ett bemannings- och konsultföretag för psykologer. Som konsult har psykologer möjlighet att bredda sin erfarenhet genom att prova på många olika typer av uppdrag och organisationer.

– Jag valde att bli psykologkonsult för att jag ville göra något nytt, få nya utmaningar och mer frihet och flexibilitet i min yrkesutövning, säger Linnéa Amcoff, som är legitimerad psykolog sedan 2008 och arbetar som bemanningspsykolog på Dedicare sedan ett år tillbaka. Hon har bland annat arbetat inom geriatrik, skola, habilitering, i Kriminalvården och inom företagshälsovård.
– Det är inte förvånande att så många som 62 procent kan tänka sig att arbeta som bemanningspsykolog. Som grupp är psykologer ofta intresserade av att lära sig nytt, och att vara bemanningspsykolog är ett sätt att bredda sin kompetens. Även om de är hängivna sitt yrke är alla psykologer kanske inte så fästa vid sin arbetsplats. Självklart är det också intressant att få en lön som matchar ens ansvar och kompetens. Dessa faktorer sammantaget bidrar till att bemanningspsykolog kan vara ett intressant alternativ för många. Jag tror absolut att bemanning för psykologer är ett fenomen som kommer att öka framöver, säger Linnéa Amcoff.

Får kontinuerlig feedback
Hon uppskattar att som psykologkonsult kunna fokusera mer på det kliniska arbetet, eftersom konsulter är mindre involverade i uppdragsgivarens organisation och ofta har färre möten.
– Jag uppskattar också att jag får kontinuerlig feedback från min konsultchef och uppdragsgivare, som stämmer av att jag uppfyller förväntningarna och att jag trivs. Som bemanningspsykolog får man mycket uppskattning, man kommer ju ofta till organisationer där behovet av psykologkompetens är relativt akut och kan verkligen göra nytta direkt. För att trivas som bemanningspsykolog är det en fördel om man är flexibel och intresserad av att prova på många olika typer av arbetsplatser och uppdrag, säger Linnéa Amcoff.

Får snabbt in erfarenhet
Uppdragsgivare som väljer att anlita bemanningspsykologer får snabbt in erfarna medarbetare till sin organisation, även till kortare uppdrag. De har en trygghet i att bemanningsföretaget redan har säkerställt konsultens kompetens och personliga lämplighet att arbeta som bemanningspsykolog.
– Ytterligare fördelar utifrån uppdragsgivarens perspektiv är att bemanningsföretaget tar det största arbetsgivaransvaret för konsulten. De åtar sig också att snabbt få in en ersättare om bemanningspsykologen av någon anledning behöver avbryta sitt uppdrag, säger Linnéa Amcoff.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta för ett bemannings- och konsultföretag för psykologer?
Om undersökningen
Undersökningen är genomförd mot ett slumpmässigt urval av psykologer 2018.

Psykologer från bemanningsföretag behövs för utredningar

Endast 16 procent av verksamheterna som psykologerna arbetar för anlitar psykologer från bemanningsföretag, 2 procent i stor omfattning och 14 procent i mindre omfattning. De absolut viktigaste tjänsterna som efterfrågas från bemanningsföretagen är psykologer för att göra utredningar och bedömningar.

Det finns ett stort intresse bland psykologer för att arbeta för bemanningsföretag för psykologer. De främsta orsakerna är bättre lön och arbetsvillkor, mer variation, frihet och nya erfarenheter. Den klart viktigaste grunden för efterfrågan från bemanningsföretagen är för att göra utredningar och bedömningar. Genom att anlita bemanningsföretag kan man snabbt få in relevant utredningserfarenhet som man själv inte besitter. Den näst viktigaste orsaken är för att täcka vakanser.

I vilken omfattning anlitar din verksamhet psykologer från bemanningsföretag?
I vilka sammanhang har ni främst behov av psykologer från bemanningsföretag? Ange gärna flera.

1. För att göra utredningar/bedömningar
2. För att täcka vakanser
3. För att kunna hantera det dagliga patient-/klientflödet
4. Vid sjukfrånvaro
5. För att få in en viss specialistkompetens
6. Vid arbetstoppar
7. Vid semestertider
8. För att tillföra erfarenhet till arbetsgruppen
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 21–26 mars 2019. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.

Bättre lön och mer variation hos bemanningsföretag

Varför är så många psykologer positiva till att arbeta hos bemannings- och konsultföretag för psykologer? Bättre lön, bättre arbetsvillkor, mer variation, flexibilitet och frihet lockar.

De 62 procent av psykologerna som svarade att de kan tänka sig att arbeta för ett bemannings- och konsultföretag för psykologer fick följdfrågan ”Varför skulle du kunna tänka dig att arbeta för ett bemannings- och konsultföretag för psykologer?”

Lön och arbetsvillkor
Den främsta anledningen till varför man skulle kunna arbeta för ett bemannings- och konsultföretag för psykologer är möjligheten till att få bättre lön. Missnöjet med lönen för psykologer vid landstingen är tydligt. ”På min mottagning tjänar exempelvis sjuksköterskorna bättre än psykologer.”
En del menar också att arbetsvillkoren är av stor betydelse. Man framhåller bland annat att kunna få göra olika typer av uppdrag och att styra sina arbetsuppgifter är mycket positivt. ”Det möjliggör eget ansvar för psykologen i utförandet av arbetsuppgifterna, vilket ofta medför ett bättre resultat än när arbetet regleras på arbetsplatsen.”

Flexibilitet och frihet
Att få en mer flexibel arbetssituation anges av många som en anledning. Flexibiliteten kan innebära att man kan komma till olika arbetsplatser, få styra sitt arbete genom att arbeta mer intensivt i perioder med längre ledighet mellan uppdragen.
I undersökningen är också ordet frihet ofta förekommande. Frihet kan innebära att man har möjlighet att styra vilka uppdrag man tackar ja till, men även slippa arbetsplatsproblem och bara komma in som konsult för ett specifikt uppdrag.

Nya möjligheter och erfarenheter
Några anger att det skulle vara en fördel att få känna på andra sätt att arbeta på, skaffa sig erfarenheter man inte har idag. Att göra punktinsatser och arbeta projektbaserat kan vara motiverande och bidra till att förändring och processer går fortare än på en traditionell arbetsplats. Det kan också vara lärorikt att se och arbeta inom flera organisationer.
Några i undersökningen anger att de redan arbetar åt bemannings- och konsultföretag och deras kommentarer är positiva till arbetet. Variationen i uppdragen ger en utmaning och trivsel som många har eftersträvat.
”Som konsultpsykolog erbjöds jag möjligheten att göra så mycket jag ville och söka andra jobb under tiden om jag önskade, och till en mycket fördelaktig lön.”

Varför bemannings- och konsult­företag för psykologer?
1. Bättre lön
2. Bättre arbetsvillkor
3. Mer variation
4. Flexibilitet
5. Frihet
6. Nya erfarenheter

På ett bemanningsföretag får du använda hela sin kompetens

Eva Domanders, ordförande i Bemanningsföretagen.
Eva Domanders, ordförande i Bemanningsföretagen.

62 procent av psykologerna kan tänka sig att arbeta för ett bemannings- och konsultföretag för psykologer.
– Möjligheten att själv kunna påverka sin arbetssituation spelar en viktig roll, säger Eva Domanders, ordförande i Bemanningsföretagen.

– Den främsta anledningen till att så många som 62 procent av psykolog­erna kan tänka sig att arbeta för ett bemannings- och konsultföretag är förmodligen att psykologer värderar den frihet och flexibilitet som arbete på ett bemanningsföretag medför. Allt fler psykologer vill ha möjlighet att påverka sin arbetssituation. Bättre arbetsvillkor och att kunna fokusera på kärnverksamheten är andra faktorer som bidrar till att göra bemanningsföretagen attraktiva för allt fler, säger Eva Domanders, ordförande i branschorganisationen Bemanningsföretagen.
Hon tror att många psykologer efterfrågar en bättre arbetsmiljö. Samtidigt är rollen som psykologkonsult komplex. Det innebär att många psykologer som väljer den banan upplever att de verkligen får använda hela sin kompetens och dessutom får uppskattning för den.

Psykologer värderar den frihet och flexibilitet som arbete på ett bemanningsföretag medför

Viktigt med bra upphandlingar
Eva Domanders anser att bemanningsföretag för psykologer bör anlitas när det finns behov i en verksamhet, till exempel på grund av hög arbetsbelastning eller om man har vakanser som kan bero på ledighet eller sjukfrånvaro.
– Jag tror det är viktigt med samverkan och dialog mellan bemanningsföretaget och kunden. Jag tror också på vikten av bra upphandlingar och leverantörsuppföljningar så kunden får bra kvalitet på de tjänster som levereras. Vi hjälper gärna till från Bemanningsföretagens sida med input inför upphandlingar och med information om vikten av att anlita auktoriserade bemanningsföretag, säger Eva Domanders.

Anlita auktoriserade företag
– Mitt råd till verksamheter som anlitar en psykolog från ett bemannings- och konsultföretag är att först och främst vara noggrann med att endast anlita auktoriserade bemanningsföretag som har kollektivavtal och som årligen blir granskade av en partssammansatt nämnd. Genom att samarbeta med auktoriserade bemanningsföretag får kunderna kvalitet på sina tjänster. Ett auktoriserat bemanningsföretag erbjuder också psykologer trygga anställningar, avslutar Eva Domanders.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta för ett bemannings- och konsultföretag för psykologer?