Etikettarkiv: Återhämtning

Hitta återhämtning – under arbetsdagen

Stressforskaren Niclas Almén ger sina bästa tips kring vårdpersonalens återhämtning. Foto: Eva Lindblad

Den stora belastningen inom vården skapar stress och utmattning bland personalen. Psykologen Niclas Almén har knäckt koden för hur man ska komma runt problemet att hitta återhämtningsmöjligheter under arbetsdagen.

Niclas Almén är psykolog och stressforskare och aktuell med boken ”Återhämtningsguiden – må bra trots stress och press” och driver ett populärt Instagramkonto med 20000 följare.
– Återhämtning är ett i forskning negligerat område; vi forskar mer på problem än på lösningar. Det min bok tar avstamp i är att det finns vetenskapligt belägg för att hälsa och välmående kan öka genom att återhämta sig bättre i vardagen, utan att nödvändigtvis minska kravbördan, säger han.
Mikroåterhämtning är enligt Niclas Almén nyckeln till att behålla hälsan i en stressig vårdvardag. Hans generella råd är att göra något riktigt bra för återhämtningen 1-2 gånger på förmiddagen, eftermiddagen respektive kvällen.
– Min utgångspunkt är att basen för återhämtning ligger i små saker vi gör varje dag och som sker kontinuerligt. Sedan har man semester och helger, men det är otillräckligt med några stunder per år där man får bra återhämtning. Snarare är det så att vi behöver få återhämtning redan under arbetsdagen, för vårt stressystem är inte gjort för att vara påslaget från morgon till kväll, säger Niclas Almén.

”De små minuterna du som vårdpersonalen får är extra viktiga att fylla med något som är riktigt bra för just din återhämtning.”

Alternativ till fikarummet
Vårdpersonal har få och korta pauser och hamnar då ofta i fikarummet med kolleger. Men där sker ofta inte den bästa återhämtningen, enligt Niclas Almén.
– De små minuterna du som vårdpersonalen får är extra viktiga att fylla med något som är riktigt bra för just din återhämtning. Att stå i fikarummet med en kopp kaffe och prata om hur mycket det är att göra ger ingenting. Gå undan och lyssna på musik eller ljudbok eller ta en nypa frisk luft. Det kommer nog att fungera mycket bättre, säger han.

Förändring av normer
Niclas Almén menar därför att det behövs en förändring av normer på arbetsplatser, där vi förväntas vara sociala på våra pauser, vilket inte passar alla. Arbetsplatser bör också kunna främja både vilsamma aktiviteter och mer utmanande, till exempel genom tysta rum respektive ett pingisbord.
– Att vinna en kort match mot en kollega kan ge en återhämtning och positiv energi som man kan ta med sig till nästan patient. De små pauserna på jobbet där man inte tänker på jobbet kan vara helt avgörande för ens välmående. Arbetsgivare och medarbetare behöver få stöd för att bli mer återhämtningsstrategiska, säger Niclas Almén.

Reflektion och återhämtning på ordinarie arbetstid

9 av 10 psykologer anser att psykologer ska få tid för reflektion och återhämtning på ordinarie arbetstid.

Anser du att psykologer ska få tid för reflektion och återhämtning på ordinarie arbetstid?

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 21–26 mars 2019. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.

Ny psykologbana efter utbrändheten

Kristina Andersson arbetade på BUP när hon blev sjukskriven för utmattningssyndrom. Nu håller hon på att starta upp en egen verksamhet.
Kristina Andersson arbetade på BUP när hon blev sjukskriven för utmattningssyndrom. Nu håller hon på att starta upp en egen verksamhet.
Kristina Andersson älskade jobbet på BUP, men blev utbränd. Nu håller hon på att starta upp en egen verksamhet och har med sig värdefulla lärdomar.
– Smalna av, nischa och begränsa dig. Det är svårt att vara bred och samtidigt djup.

Kristina Andersson arbetade först på BUP i Sundsvall och sedan i Stockholm. Bytet mellan städerna innebar mer ensamjobb, en större åldersbredd bland patienterna och större arbetsbelastning. 2015 blev Kristina Andersson sjukskriven för utmattningssyndrom – kroppen hade sagt ifrån, det var till och med jobbigt att ta en dusch. Sjukskrivningen varade i 2,5 år.
– Jag tänkte nog att jag inte skulle kunna jobba som psykolog igen. Jag hade utbildat mig lite senare i livet och jag var så otroligt glad och stolt, det var mitt drömyrke och BUP var min drömarbetsplats. Så det var en jättestor sorg.

Startar eget
När hon började må bättre var hon redo att närma sig psykologyrket igen, men sa upp sig från sin tjänst på BUP. Kristina Andersson arbetstränade i tre månader på en annan mottagning och både arbetsglädjen och intresset började komma tillbaka.
– Jag hade sedan tidigare haft en tanke på att starta eget, men ville inte göra det direkt efter en lång sjukskrivning. Det kan vara skönt att ingå i ett sammanhang.
Lösningen blev att Kristina Andersson arbetar halvtid hos landstinget med neuropsykiatriska utredningar. Resterande arbetstid läggs på att börja starta upp en egen verksamhet.
– Det jag tar med mig från utmattningen är att se om mig själv och att ha tydliga ramar; det ska vara tydligt vilka arbetsuppgifter jag tar på mig, säger Kristina Andersson.

Många psykologer sjukskrivna
Enligt en rapport från Försäkringskassan 2015 är psykologer/socialsekreterare den yrkesgrupp med störst ökning av antal sjukfall år 2012-2014.
– Det är en otroligt hög arbetsbelastning på många håll. Till exempel på BUP var psykologerna för några år sedan tvingade att ta dubbelt så många patienter för att klara den så kallade vårdgarantin. Att korta vårdköerna samtidigt som behandlingstiderna blivit längre blir en ohållbar ekvation. Man räcker inte till, säger Kristina Andersson.
Hennes råd till andra psykologer är att smalna av, nischa och begränsa sig.
– Man kan inte veta allt och vara bra på allt. Det skapar stress att vara så otroligt bred som många arbetsplatser kräver och samtidigt djup. Sätt upp tydliga ramar, nischa dig och var tydlig med att du till exempel ska fokusera på en viss åldersgrupp eller problematik. Annars är risken att man får göra allt.