Reflektion och återhämtning på ordinarie arbetstid

Publicerad 3 april 2019
Text: Redaktionen

9 av 10 psykologer anser att psykologer ska få tid för reflektion och återhämtning på ordinarie arbetstid.

Anser du att psykologer ska få tid för reflektion och återhämtning på ordinarie arbetstid?
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 21–26 mars 2019. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.