Psykologbemanning

Psykologbrist i regionerna

Publicerad 14 juni 2022
Text: Redaktionen Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

61% av psykologerna inom regional hälso- och sjukvård svarar ett de inte har tillräcklig psykologbemanning just nu. Inom privat hälso- och sjukvård är motsvarande siffra endast 18%.

Har ni tillräcklig psykologbemanning på din arbetsplats just nu?


För psykologer inom regional hälso- och sjukvård svarar 61% nej.
För psykologer inom privat hälso- och sjukvård svarar endast 18% nej.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 25–31 maj 2022. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.