Arbetsgivare

Viktigast för att stanna hos sin arbetsgivare

Publicerad 31 augusti 2021
Text: Redaktionen Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Vilka av följande faktorer anser du är viktigast för att en psykolog ska stanna hos sin arbetsgivare? Ange gärna flera.


1. Bra lön/löneutveckling
2. Möjlighet att påverka sin arbetssituation
3. Ett bra ledarskap/arbetsledning
4. Rimlig arbetsbelastning
5. Erbjudas kompetensveckling och fortutbildning
6. Bra team/arbetskamrater
7. Bra arbetsmiljö
8. Bra utvecklingsmöjligheter
9. Tid till återhämtning och reflektion
10. Mer tid för patienterna/klienterna
11. En trygg arbetsplats
12. Administrativ avlastning
13. Låg personalomsättning
14. Möjlighet att arbeta med forskning
15. Övrigt

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 28 maj–7 juni 2021. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.