Vidareutbildning

Vidareutbildning och fortbildning

Publicerad 31 augusti 2021
Text: Redaktionen Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Psykologisk behandling/psykoterapi är den klart populäraste specialistutbildningen för psykologer, före klinisk vuxenpsykologi, neuropsykologi, klinisk barn- och ungdomspsykologi och arbets- och organisationspsykologi.

De minst populära specialistinriktningarna är beroendepsykologi och funktionshindrens psykologi. I vår undersökning från mars 2019 med samma frågeställning blev utfallet ungefär detsamma.
Cirka 4 av 10 psykologer anser att fortbildningen har fått stå tillbaka under coronapandemin.

Har din fortbildning får stå tillbaka under coronapandemin?
Vilka av Psykologförbundets tio specialistinriktningar skulle du helst vilja vidare­utbilda dig inom? Ange gärna flera och bortse från vad du arbetar med idag och om du redan är specialiserad.

1. Psykologisk behandling/Psykoterapi
2. Klinisk vuxenpsykologi
3. Neuropsykologi
4. Klinisk barn- och ungdomspsykologi
5. Arbets- och organisationspsykologi
6. Hälsopsykologi
7. Pedagogisk psykologi
8. Forensisk psykologi
9. Beroendepsykologi
10. Funktionshindrens psykologi

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 28 maj–7 juni 2021. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.