Primärvård

Psykologer får nyckelfunktion i framtidens nära vård

Publicerad 31 augusti 2021
Text: Annika Wihlborg
Annika Lundmark, verksamhetschef psykisk hälsa och studierektor i Region Kalmar län.
Annika Lundmark, verksamhetschef psykisk hälsa och studierektor i Region Kalmar län.

Primärvården föreslås få ett utökat uppdrag i att ta hand om patienter med lättare psykisk ohälsa. En kvalificerad bedömning och rätt hjälp till personer med lättare psykisk ohälsa kan förebygga många fall av svårare psykisk ohälsa. Psykologer fyller en nyckelfunktion i att behandla denna patientgrupp i framtidens primärvård.

– Det känns positivt att 66 procent av psykologerna i undersökningen är ganska eller mycket väl insatta i primärvårdens/ första linjens utökade uppdrag att ta emot patienter med lättare psykisk ohälsa, i synnerhet med tanke på att uppdraget är relativt nytt, säger Annika Lundmark, verksamhetschef psykisk hälsa och studierektor i Region Kalmar län. Hon är psykolog och har arbetat i mödra- och barnhälsovården samt som primärvårdspsykolog på olika hälsocentraler i Region Kalmar län. Sedan 2018 är hon verksamhetschef för psykisk hälsa i regionen.

Primärvårdens utökade uppdrag
– Regeringens särskilde utredare Anna Nergårdh föreslår ett ökat fokus på personcentrerad vård där patienten och de anhöriga är mer delaktiga i behandlingen. Drygt 70 procent av alla patienter med depression eller ångest behandlas i primärvården, därför är det viktigt att på ett tidigt stadium identifiera vilka patienter som behöver insatser från primärvården, vilka som bör hänvisas till psykiatrin och vilka som kan öka sitt välbefinnande med egenvård, säger Annika Lundmark.
I primärvårdens utökade uppdrag läggs även ökad tonvikt på samverkan mellan olika vårdgivare och civilsamhället samt en effektiv organisering av primärvårdens resurser. – Studier tyder på att 30 procent av primärvårdens patienter har någon form av psykisk ohälsa. Psykologer fyller med sin breda och varierade kompetens en central roll i primärvården, där de får använda många delar av sin kompetens, säger Annika Lundmark.

Psykologer fyller med sin breda och varierade kompetens en central roll i primärvården.

Varierad yrkesroll
62 procent av psykologerna kan tänka sig att arbeta i primärvården.
– Det är ett gott betyg till den psykologiska verksamhet som primärvården bedriver. Den ökade psykiska ohälsan har på senare tid uppmärksammats mycket i media, och regeringsutredningar har också bidragit till att rikta uppmärksamhet till primärvårdens roll i att ta hand om patienter med lättare psykisk ohälsa. Många psykologer attraheras förmodligen av att få arbeta i team med interprofessionellt lärande, att vara med och forma första linjens framtida vård samt att få arbeta fokuserat med behandling, säger Annika Lundmark.
– Psykologer i primärvården har en varierad yrkesroll med goda möjligheter att arbeta med metodutveckling och olika arbetssätt, från gruppbehandlingar till föreläsningar och digitala patientmöten. De får möta och behandla ett brett spektrum av patienter i olika åldrar och gör en mycket viktig insats i arbetet med att förebygga svårare psykisk ohälsa i samhället. Patienter med lättare psykisk ohälsa är dessutom en intressant grupp att arbeta med eftersom man kan göra stor skillnad på relativt kort tid, säger Annika Lundmark.

Jeanette Horst, områdeschef för barn- och ungdomspsykiatri, första linjen och En väg in på BUP i Region Skåne.
Jeanette Horst, områdeschef för barn- och ungdomspsykiatri, första linjen och En väg in på BUP i Region Skåne.

Första linjen för barn och unga
– Uppdraget att ta emot barn och unga med lättare psykisk ohälsa är oerhört viktigt. Vi vet att den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga, så tidig upptäckt som kan förebygga allvarligare psykisk problematik är verkligen betydelsefullt, säger Jeanette Horst, områdeschef för barn- och ungdomspsykiatri, första linjen och En väg in på BUP i Region Skåne.
Hon anser att psykologer har en nyckelroll i barn- och ungdomspsykiatrins första linje. De kan genom sin psykologiska kompetens snabbt bedöma de individuella behoven och sätta in rätt insatser. De fyller också en värdefull konsultativ roll för sina kollegor, exempelvis kuratorer.

Tidig upptäckt som kan förebygga allvarligare psykisk problematik är verkligen betydelsefullt.

Stort behov av psykologer
– Det är glädjande att många psykologer kan tänka sig att arbeta i primärvården. I första linjens vård för barn och unga behövs fler psykologer än någonsin. Här finns en otrolig bredd i patientmötet, en mix av behandling och förebyggande insatser. Primärvården präglas även av ett stort utvecklingsfokus, inte minst i ljuset av ett ökat generellt fokus på vikten av tidiga och förbyggande insatser. Vi behöver fortsätta utveckla samverkan med kommuner för att kraftsamla tillsammans för att uppnå en förbättrad psykisk hälsa, säger Jeanette Horst.

Hur insatt är du i primärvårdens/första linjens utökade uppdrag att ta emot patienter med lättare psykisk ohälsa? Jag är…
Kan du själv tänka dig att arbeta som psykolog inom primärvården/första linjen?