KBT

Internetbaserad KBT för barn och unga

Publicerad 31 augusti 2021
Text: Annika Wihlborg
Fabian Lenhard, psykolog som forskar på Karolinska Institutets Centrum för psykiatriforskning.
Fabian Lenhard, psykolog som forskar på Karolinska Institutets Centrum för psykiatriforskning.

Internetbaserad KBT-behandling för barn och unga med tvångssyndrom gör högkvalitativ evidensbaserad behandling tillgänglig för fler patienter, oberoende av bostadsort. Forskning visar dessutom att internetbaserad KBT-behandling är lika effektiv som fysisk behandling. Det har bidragit till att internetbehandlingen numera används som en reguljär behandlingsmetod inom BUP.

– I vår forskning har mina kollegor och jag analyserat och utvecklat internetbaserad behandling för barn och unga med tvångssyndrom. Vi har bland annat jämfört internetbehandling med sedvanlig fysisk behandling. Forskningen visar bland annat att om man erbjuder internetbaserad KBT i en stegvis modell där internetbehandling erbjuds som förstahandsalternativ så är det lika effektivt som att enbart erbjuda sedvanlig KBT-behandling från start, säger Fabian Lenhard, psykolog som forskar på Karolinska Institutets Centrum för psykiatriforskning med fokus på internetbaserad KBTbehandling för barn och unga. Han är även kvalitetscontroller på Wemind och har tidigare varit chef för BUP:s forsknings- och utvecklingscentrum i Region Stockholm.

”En stor fördel med internetbehandling för just barn och unga är att föräldrarna får en mer aktiv roll”

Föräldrarna får en aktiv roll
Forskarteamet har lagt mycket tid på att anpassa KBT-behandlingen till ett digitalt format som passar barn och unga, en utveckling som började 2013 och genererat ett flertal kliniska studier. Det fokuserade utvecklingsarbetet är en viktig framgångsfaktor.
Forskningen kring internetbehandling för barn och unga har inspirerats av motsvarande forskning som genomförts på vuxna. Den digitala KBT-behandlingens framgångsfaktorer bland vuxna har kunnat överföras även till barn och unga.
– En stor fördel med internetbehandling för just barn och unga är att föräldrarna får en mer aktiv roll i behandlingen. Föräldrarna fyller en viktig funktion vid den här typen av behandling eftersom vi psykologer inte är fysiskt närvarande. Det digitala formatet gör även att barnen och deras föräldrar kan arbeta mer självständigt med behandlingsprogrammet, säger Fabian Lenhard.

Utvidga mot fler grupper
Han ser ytterligare fördelar med internetbehandling, som att de psykoedukativa momenten i samband med ett behandlingsprogram kan introduceras för patienten via ett textbaserat färdigt digitalt material. Det spar resurser och innebär att psykologen kan fokusera på mer komplexa arbetsuppgifter.
– Nu erbjuds IKBT i reguljär vård för barn och unga med tvångssyndrom, ångesttillstånd och IBS. Behovet av digital KBT-behandling även för andra diagnoser är stort. Det pågår till exempel ett arbete inom vår forskargrupp att utveckla internetbaserad KBT-behandling för barn och unga med medelsvår till måttlig depression. En annan viktig grupp är patienter med autismspektrumproblematik. Vi ser att det skulle vara väldigt meningsfullt att kunna utveckla evidensbaserad digital behandling även för den gruppen, säger Fabian Lenhard.