Internetbaserad KBT

IKBT som öppnar möjligheter

Publicerad 31 augusti 2021
Text: Adrianna Pavlica
Psykologen Linda Malinen arbetar med internetbaserad KBT.

Internetbaserad KBT inom primärvården utvidgas allt mer och får goda resultat.
– Vad vi sett hittills är det ungefär jämförbart med vanlig behandling, säger psykologen Linda Malinen.

Linda Malinen är psykolog och delar sin tjänst mellan kliniskt arbete inom primärvården och utvecklingsarbete på primärvårdens utvecklingsenhet i Region Sörmland. Hon fokuserar framför allt på IKBT, internetbaserad KBT.
– Internetbaserad behandling kan innebära många olika saker, men här får man ett behandlingsprogram med texter, filmer och skrivuppgifter, säger Linda Malinen.
En gång i veckan får patienten feedback av behandlaren, och IKBT-behandlingen föregås av ett bedömningssamtal.
– Det forskas mycket om vilka patienter som är lämpliga för IKBT. Hos oss erbjuds det för de som har mild och måttlig problematik och som är motiv­erade att testa, säger Linda Malinen.

”IKBT borde vara samma oberoende av vilken vårdcentral eller region du söker på.”

IKBT kan utvidgas
I Sörmland finns program för depression, ångest, oro, stress och sömn. Programmen är på 6–8 moduler och tar 8–10 veckor att ta sig igenom.
– Den allmänna uppfattningen bland behandlarna är att IKBT ger ungefär samma resultat som behandling där man ses på plats. Vissa hoppar av och vissa inte, vissa blir hjälpta och vissa inte.
Och IKBT tror hon har stor möjlighet att utvidgas med fler program och patientgrupper.
– Det finns betydligt fler program tillgängliga på marknaden än de som vi har upphandlat i Sörmland idag. Vi skulle också kunna utöka användandet till andra vårdnivåer. I dagsläget erbjuds IKBT enbart inom primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin i Sörmland, men även patienter inom psykiatrin och den somatiska vården skulle troligen kunna ha nytta av olika IKBT-program, säger Linda Malinen.

Jämlik vård
En diskussion som förs är att försöka göra vården mer jämlik genom att standardisera programmen, som idag kan se olika ut på olika platser i landet.
– Vissa regioner har gått ihop och tar fram program tillsammans vilket skulle kunna vara en möjlig väg framåt. IKBT borde vara samma oberoende av vilken vårdcentral eller region du söker på. Det vore positivt med mer samarbete, både mellan regioner men också med de privata aktörerna, säger Linda Malinen.