Psykisk ohälsa

Hur kan vi minska den psykiska ohälsan i Sverige?

Publicerad 31 augusti 2021
Text: Marianne Sjöberg Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Den psykiska ohälsan i Sverige har ökat under coronapandemin enligt en majoritet av psykologer som möter detta dagligen i sin profession. Det behövs politisk och social förändring, då framförallt barnen är i riskzon.

”Vilket är ditt viktigaste förslag för att minska den psykiska ohälsan i Sverige?” Den frågan har ett slumpmässigt urval av psykologer svarat på i vår undersökning.

Politisk och social förändring
Förändringar måste ske på flera olika plan. Majoriteten anser att de viktigaste förändringarna är sociala och politiska. Förutsättningar måste ges för att uppnå och behålla god psykisk ohälsa genom politiska beslut. Satsa på att bygga upp all den verksamhet som idag helt eller delvis är nedmonterad, alltifrån förskolan till specialistvård.
Vi behöver ett ”mer humant omsorgsinriktat samhälle där man ställer rimliga krav på människor i alla avseenden, främst inom arbetslivet.” Att ha ett jobb och en skola där man trivs är en friskfaktor.
Beslutsfattare måste få insikt och kunskap om hur omfattande psykisk ohälsa är och vilka kostnader det medför för samhället. Psykologiska insatser av legitimerade psykologer är lönsamma i längden. ”Psykologer kan inte lösa arbetslöshet, ekonomiska svårigheter, ensamhet och utanförskap med enbart samtal.” Samhället måste arbeta tillsammans.

”Det är normalt, förväntat och ofarligt att inte alltid vara lycklig.”

Förebyggande verksamhet
Tidiga insatser behövs redan i förskolan. Bygg ut skolhälsovården för att kunna nå alla elever. Lägg in ämnen i skolan så att barn får lära sig tidigt hur de kan hantera sina känslor och relationer, både till sig själv och till andra.

Bättre tillgänglighet
Det behövs fler psykologer i primärvården för tidiga insatser. Ge människor större tillgång till vården; det måste vara lätt och gå fort att få kontakt med psykolog via vårdcentralen.
”Utbilda människor om att det är normalt, förväntat och ofarligt att inte alltid vara lycklig.” Det är en del av livet. Vad är normalt ”mänskligt lidande” och vad är ”psykisk ohälsa”? Många tror att de har en depression för att de inte är lyckliga hela tiden.
Våga diskutera stress och vilken påverkan det har på vår hälsa. Gör det också mindre skamligt att be om hjälp, det är normalt att inte alltid orka. ”Det måste bli lika naturligt att gå till läkaren med en bruten tå som att gå till psykologen med ett ärr i själen.”
Fysisk aktivitet, skärmfri tid, socialt nätverk, god mat och god sömn främjar god psykisk hälsa.

För att minska den psykiska ohälsan

1. Politisk och social förändring
2. Förebygga för barn och unga
3. Folkbilda – ångest är en del av livet
4. Utöka primärvården
5. Anställ fler psykologer i vården
6. Bättre tillgänglighet till vård

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 28 maj–7 juni 2021. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.