Arbeta på mindre ort

3 av 4 kan tänka sig arbete på mindre ort

Publicerad 31 augusti 2021
Text: Redaktionen Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Många verksamheter på mindre orter har stora behov av psykologer, till exempel skolor, första linjens sjukvård och flera statliga arbetsgivare.

Kan du tänka dig att arbeta som psykolog på en mindre ort?
Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 28 maj–7 juni 2021. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.