Undersökning

Sekretessfrågor kan försena

Publicerad 28 april 2020
Text: Redaktionen

33 procent av psykologerna anser att sekretessfrågor gjort att de har försenats eller hindrats i sitt arbete som psykolog.

Har sekretessfrågor gjort att du försenats eller hindrats i ditt arbete som psykolog?
Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 8–14 april 2020. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.