Coronapandemin

Ökad psykisk ohälsa i Coronapandemins spår

Publicerad 28 april 2020
Text: Marianne Sjöberg Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Psykologer har givit sina synpunkter på hur Coronapandemin kommer att påverka den psykiska ohälsan. Människor oroar sig över hela sin livssituation, som hälsa, arbetslöshet och ekonomi.

Ett slumpmässigt urval av psykologer har svarat på frågan ”På vilket sätt kommer Coronapandemin att påverka den psykiska ohälsan?”

Oro och ökad självmordsrisk
Över hälften av psykologerna som svarade påvisade att stark oro kan leda till djupare depression, panikångest, och till och med en ökad självmordsrisk. En generell oro i samhället ökar oron hos den enskilda individen. En djup oro kan även finnas hos de som arbetar mer än normalt i en stressad situation, exempelvis inom sjukvården, att de på sikt blir utbrända.
Hälsoångest ökar både för egen del, men också för nära och kära. Man är rädd för att bli smittad, vara smittad utan symtom och då kunna smitta andra. Kris och sorg uppstår när man förlorar någon som man inte har kunnat ta farväl av. Det kan uppstå rädsla och oro över att något liknande upprepas och världen upplevs mer otrygg. ”Vad som helst kan hända när som helst.”

Isolering och social distans
Isolering, inaktivitet och rubbade rutiner påverkar den psykiska hälsan. Människor i isolering riskerar att bli deprimerade. Det kan också vara svårt att genomföra pågående behandlingar, både fysiska och psykiska, för att man sitter i karantän. Framförallt kommer människor som redan mår dåligt att bli mer ensamma och de tappar viktiga sammanhang.

Arbetslöshet och ekonomi
Stress och oro för ekonomin kommer att drabba många, inte minst barn som befinner sig i familjer där en eller kanske båda föräldrarna har förlorat jobb och inkomst. Permitteringar och uppsägningar ökar lavinartat. Stöd från Arbetsförmedling och Försäkringskassa fungerar sämre på grund av hög personalfrånvaro och därmed ökad stress och ökad belastning på de som arbetar.
”Social isolering i kombination med arbetslöshet och ekonomiska svårigheter kommer sannolikt att öka depressionerna, kanske även självmorden.” Våld i hemmet har man redan konstaterat har ökat som en följd av karantän och större konsumtion av alkohol och droger.
På den positiva sidan kan situationen leda till att man stannar upp, drar ner på tempot och reflekterar över vad som är viktigt och meningsfullt i livet.

Så kan Coronapandemin påverka den psykiska ohälsan

1. Oro, ångest, depression
2. Risk för utbrändhet
3. Isolering och social distans
4. Ekonomisk oro
5. Oro för att själv bli sjuk
6. Oro för anhöriga
7. Arbetslöshet
8. Våld i nära relationer

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 8–14 april 2020. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.