Undersökning

Nytta av bättre kunskaper i juridik

Publicerad 28 april 2020
Text: Redaktionen

Yrkesverksamma psykologer efterfrågar mer juridiska kunskaper. 71 procent av psykologerna skulle ha nytta av bättre kunskaper i juridik i sitt arbete som psykolog.

Skulle du ha nytta av bättre kunskaper i juridik i ditt arbete som psykolog?
Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 8–14 april 2020. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.