Presentation

Var med och driv utvecklingen i Jönköpings skolor

Publicerad 3 april 2019

Louise Falk och Daniel Ryding, skolpsykologer i Jönköpings kommun. Foto: Tommy Hvitfeldt
Louise Falk och Daniel Ryding, skolpsykologer i Jönköpings kommun. Foto: Tommy Hvitfeldt
För bara ett drygt år sedan rådde stor brist på skolpsykologer i Jönköping. Tack vare nya arbetssätt är situationen idag den omvända. Nu är psykologerna en naturlig del av elevhälsan, och de har stor självständighet och starkt fokus på det förebyggande arbetet.

När Daniel Ryding började som skolpsykolog i Jönköpings kommun i januari förra året fanns bara fyra andra skolpsykologer i hela kommunen, varav en skulle sluta. Men Daniel lockades av det utvecklingsarbete som kommunen precis hade sjösatt.
– Kommunen hade tagit fasta på hur den nya skollagen betonar elevhälsan och skolpsykologernas roll. Jag tyckte att det lät spännande, säger han.

Förebyggande arbete
Daniel har tidigare arbetat med bland annat missbrukare och tvångsomhändertagna ungdomar och vet hur viktigt det kan vara med tidiga insatser.
– Så många har en historia av misslyckanden i skolan. Därför kändes den som en naturlig arena för mig att arbeta inom. I Jönköping prioriteras det förebyggande arbetet, inte bara på individnivå utan även på grupp- och organisationsnivå.
Daniel får medhåll av sin kollega Louise Falk, som började arbeta som skolpsykolog i Jönköping för ett år sedan. Hon har tio års erfarenhet som psykolog inom bland annat primärvård och Arbetsförmedlingen.
– Jag vill arbeta övergripande på organisationsnivå. Först var jag tveksam till att jobba som skolpsykolog eftersom jag tänkte att det främst skulle handla om åtgärdande insatser på individnivå. Men skolpsykologrollen är en roll i utveckling och här i Jönköping har man verkligen satsat på utvecklingsarbetet, säger hon.
Skolpsykologerna är nu närmare knutna till elevhälsoteamen och ute i skolorna mer. De arbetar nära de övriga professionerna i elevhälsan och deras unika kompetens tas tillvara.
– Vi arbetar väldigt systematiskt. Tidigare fanns en stark betoning av individfaktorer, nu diskuterar vi även organisatoriska och gruppfaktorer, berättar Louise och Daniel.

Starkt engagemang
Psykologgruppen träffas ofta i strukturerade utvecklingsmöten. Alla är med och bidrar och det finns ett starkt engagemang.
– Om man har en idé om nya utvecklingsområden så får man gehör. Och vi har en nära och väl fungerande samverkan med andra professioner, vilket är en framgångsfaktor, säger Louise.
Nytänkandet i Jönköping har gett resultat och idag råder full bemanning. Louise och Daniel menar att man verkligen lyckats med att skapa en bra arbetsmiljö och spännande karriärmöjligheter.
– Det är så lätt att köra på i gamla hjulspår, men här i Jönköping skapas en ny organisation för en skolpsykologroll i förändring. Det är enormt roligt att vara en del av det.

Jönköpings skolor
Jönköpings kommun arbetar innovativt med att utveckla skolpsykologens roll och kan erbjuda spännande karriärmöjligheter för psykologer som vill vara med och driva utvecklingsarbetet. Här jobbar skolpsykologerna aktivt ute i skolornas elevhälsoteam och i nära samverkan med andra enheter och verksamheter i kommunen.

Läs mer på www.jonkoping.se