Presentation
Västerås satsar

Stor frihet för skolpsykologer

Publicerad 30 augusti 2021
Foto: Per Groth
Rebecca Jungermann, skolpsykolog och psykologiskt ledningsansvarig och Melanie Hallstadius, STP-psykolog i Västerås. Foto: Per Groth
Rebecca Jungermann, skolpsykolog och psykologiskt ledningsansvarig och Melanie Hallstadius, STP-psykolog i Västerås. Foto: Per Groth

I Västerås satsas det på skolpsykologer: på bara några år har antalet fördubblats.
– Det är mycket frihet under ansvar och det finns möjlighet att utveckla det man vill bli duktig på, säger Rebecca Jungermann, psykologiskt ledningsansvarig i kommunen.

Idag arbetar 17 skolpsykologer i Västerås stad. För bara några år sedan var man hälften så många.
– Man har förstått nyttan med skolpsykologer. Vid olika inspektioner har det tryckts på att skolpsykologer behövs, och i Västerås har man haft bra chefer som varit snabba med att plocka upp det. Jobbet är helt annorlunda mot när jag började. Då ville man bara hinna med sina utredningar av enskilda elever, nu gör vi väldigt mycket annat också, säger Rebecca Jungermann.
Hon har tidigare arbetat på ett privat företag och är skolpsykolog och psykologiskt ledningsansvarig i Västerås sedan 2015. Hennes kollega Melanie Hallstadius är STP-psykolog inom neuropsykologi och har sin bakgrund på BUP.
– Vi försöker få till hälsofrämjande och förebyggande arbete och vara med tidigt i processen, säger hon.

Helikopterperspektiv
Det är kombinationen av olika arbetsuppgifter – både enskilda elevärenden och mer organisatoriskt arbete – som lockar.
– Det är ett varierande jobb, det blir aldrig tråkigt. Jag gillar att finnas med som stöd för rektor och se processen i en klass där det är rörigt eller en elev som mår dåligt. Man vill lyfta gruppen från enskilda eleven, inta helikopterperspektivet, det är vi psykologer bra på, säger Melanie Hallstadius.

Nära samarbete
Många ser arbetet som skolpsykolog som ganska ensamt, men i Västerås har man ett nära samarbete med varandra.
– Vi peppar varandra i gruppen och ses ofta fastän vi sitter utspridda i olika stadsdelar. Hela gruppen ses regelbundet och de som sitter nära varandra geografisk samarbetar ännu tätare. Målsättningen är att vi inte ska vara så ensamma och sårbara, och ha nära till varandra i vardagen. Då behöver man inte ta med sig jobbet hem på samma sätt, eller bli ensam när en kollega blir sjukskriven eller föräldraledig, säger Rebecca Jungermann.

Västerås stad – Skolpsykolog

Arbetet med elevhälsa i Västerås stad handlar om hälsofrämjande och förebyggande insatser för att hjälpa elever att nå skolans kunskapsmål och att främja en god fysisk och psykisk hälsa bland barn och unga. Elevhälsan består av rektor, skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagog.

www.vasteras.se