Presentation
Skolpsykologer

Skolpsykologer i Stockholms stad bidrar till en trygg skolmiljö

Publicerad 30 augusti 2021
Foto: Gonzalo Irigoyen
Maria Göransdotter, skolpsykolog på Kämpetorpsskolan i Älvsjö och Mia Kallio, skolpsykolog på Elinsborgsskolan i Tensta. Foto: Gonzalo Irigoyen
Maria Göransdotter, skolpsykolog på Kämpetorpsskolan i Älvsjö och Mia Kallio, skolpsykolog på Elinsborgsskolan i Tensta. Foto: Gonzalo Irigoyen

Skolpsykologer i Stockholms stad arbetar hälsofrämjande och förebyggande, på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. De har tillgång till ett gediget professionsstöd och kontinuerlig kompetensutveckling. Skolpsykologer gör verklig skillnad för såväl elever som skolans professioner, vilket främjar lärande och psyk­isk hälsa, och bidrar till en trygg skolmiljö.

Stockholms stad är en stor arbetsgivare som kan erbjuda en mångfald av karriärmöjligheter för skolpsykologer. Här finns många olika typer av stadsdelar och upptagningsområden.
– Jag har valt att utvecklas genom att leda elevhälsoarbetet på bland annat Kämpetorpsskolan i Älvsjö. Jag leder ett team med kuratorer, specialpedagoger, skolsköterskor och skolledare. Tillsammans arbetar vi med projekt och fokusområden som stöttar eleverna och pedagogerna på olika sätt, säger Maria Göransdotter.

Jobba som skolpsykolog i Stockholms stad. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Välorganiserat professionsnätverk
– En faktor som bidrar till att jag trivs som skolpsykolog är att jag utgår från ett salutogent förhållningssätt med fokus på att stärka elevernas inre förmågor och egna resurser. Jag upplever också att skolledningen är lyhörda för det psykologiska perspektivet, vilket ger mig möjlighet att påverka organisation och arbetssätt, säger Mia Kallio, som arbetat i Stockholms stad i tre år och är skolpsykolog på Elinsborgsskolan i Tensta.
– Skolpsykolog är absolut inget ensam­arbete. Även om vi är den enda psykologen på skolan så är den nära tvärprofessionella samverkan med det övriga elevhälsoteamet stimulerande. Via professionsnätverket med andra skolpsykologer i Stockholms stad erbjuds även fortbildning, handledning och utveckling i både regionala och stadsövergripande team, säger Maria Göransdotter.
– Att arbeta som skolpsykolog är varierande, utvecklande och väldigt meningsfullt. Att arbeta på alla nivåer: organisations-, grupp- och individnivå, är oerhört givande. Det är tillfredsställande att vi kan göra stor skillnad för så många elever; här kan jag driva utvecklingsarbete som kommer hela skolan till gagn. Det är en ständig utveckling i en dynamisk miljö med många kontakter, säger Maria Göransdotter.

Hälsofrämjande arbete
Under sina tjugo år som skolpsykolog i Stockholms stad har hennes yrkesroll skiftat karaktär från ett tydligt operativt individfokus till ett hälsofrämjande strategiskt arbete på en mer övergripande nivå.
– Tillsammans med övriga professioner i elevhälsoteamet har jag skapat ett systematiskt kvalitetsarbete för elevhälsan, utformat ett främjande närvaroarbete, och arbetar med ordning och studiero med hjälp av förhållningssättet positivt beteendestöd. Jag är även ute i vissa årskurser och pratar med eleverna om psykisk hälsa och ohälsa. Tillsammans med skolans kurator har jag skapat temat ”Sexualitet, identitet och relationer”, ett arbete med olika insatser i alla årskurser F–9, säger Maria Göransdotter.
– Mitt arbete fokuserar mycket på att etablera ett hälsofrämjande och förebyggande arbete och samtidigt stötta enskilda elever med särskilda behov. Jag är med och formar elevhälsoarbetets innehåll och får även genomföra utbildande insatser till personalen, säger Mia Kallio.
– Det är värdefullt att vara ett stöd för personalen, och det handledande och konsultativa uppdraget känns väldigt givande. Jag trivs med att genomföra tidiga insatser och att kunna följa elevernas utveckling i deras skolvardag. En viktig drivkraft i mitt arbete som skolpsykolog är att bidra till alla elevers likvärdiga förutsättningar till utbildning och psykisk hälsa, säger Mia Kallio.

Jobba som skolpsykolog i Stockholms stad. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Stockholm stad

Stockholms stad har 140 kommunala grundskolor och 28 kommunala gymnasieskolor. Som skolpsykolog uppmuntras du att ta ett eget ansvar men är samtidigt en del i ett elevhälso­team på den skola du jobbar på. Stockholms stads utbildningsförvaltning erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling till alla skolpsykologer och ett starkt professionsstöd. Stockholms stad söker nu fler psykologer som lockas av spännande karriärmöjligheter och av att arbeta med barn och unga.

jobba.stockholm.se