Mer tid för ny kunskap

Publicerad 3 april 2019
Text: Redaktionen

6 av 10 psykologer anser att de har för lite eller ingen tid till att ta del av nya forskningsrön och implementera ny kunskap.

Hur mycket tid har du på ordinarie arbetstid att ta del av nya forskningsrön och implementera ny kunskap?
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 21–26 mars 2019. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.