Låg kännedom om psykologi hos allmänheten

Publicerad 3 april 2019
Text: Annika Wihlborg

Martin Björklind, legitimerad psykolog och professionsstrateg på Psykologförbundet. Foto: Johan Paulin
Martin Björklind, legitimerad psykolog och professionsstrateg på Psykologförbundet. Foto: Johan Paulin
En majoritet av psykologerna anser att allmänheten har låg kännedom om psykologi och en psykologs yrkeskunskaper. En otydlig rollfördelning mellan olika professioner och det faktum att psykologi är ett allmängiltigt ämne bidrar till den låga kännedomen.

– En faktor som bidrar till att psykologerna anser att allmänheten har liten kännedom om psykogi och en psykologs yrkeskunskaper är att psykologi är ett allmängiltigt ämne som berör kunskap om människors beteende, tankar, känslor och relationer, enligt Martin Björklind, legitimerad psykolog och professionsstrateg på Psykologförbundet.
Enligt Martin Björklind varierar allmänhetens kännedom om att man som psykolog är utbildad i att arbeta med detta utifrån en vetenskaplig grund. Numera syns allt fler psykologer i media, vilket kan bidra till att stärka allmänhetens kännedom om psykologens yrkeskunskaper.

Klargör yrkesroller
– Arbets- och ansvarsfördelningen mellan yrkesrollerna är traditionellt sett otydliga inom exempelvis psykiatrin. Det innebär att gränserna för respektive professions yrkesroll är relativt oklara. Jag tror att psykiatrin skulle ha mycket att vinna på att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan psykologer, kuratorer, sjuksköterskor och andra yrkesroller, säger Martin Björklind.
– Samtidigt behöver sjukvården i större utsträckning än idag koppla ansvarsområden till respektive professions kompetens och specificera vilken kompetens som krävs för att göra olika insatser i arbetet med psykisk ohälsa. Då blir det sannolikt lättare för professionerna att samverka på ett effektivt sätt. Det kan också leda till att fler psykologer känner sig tillfredsställda i sin yrkesutövning, avslutar Martin Björklind.

Vilket av följande alternativ anser du stämmer in på allmänhetens kännedom om psykologi och en psykologs yrkeskunskaper? Allmänheten har ...
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 21–26 mars 2019. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.