Hög efterfrågan på specialister i neuropsykologi

Publicerad 3 april 2019
Text: Annika Wihlborg

Linda Gjertsson, specialistpsykolog inom neuropsykologi. Foto: Kalle Prorok
Linda Gjertsson, specialistpsykolog inom neuropsykologi. Foto: Kalle Prorok
Neuropsykologer är experter på att göra utredningar och att bedöma funktionsnivå av patienter med skador eller störningar i centrala nervsystemet. Behovet av specialistpsykologer med inriktning mot neuropsykologi är stort och ökar stadigt.

Neuropsykologi ett mångfacetterat område inom psykologyrket med goda möjligheter till ytterligare specialisering.
– När jag inledde min psykologkarriär var en av mina uppgifter att utreda och bedöma patienters neurokognitiva svårigheter. Jag upptäckte snart att dessa bedömningar ofta hade en avgörande inverkan på patientens förståelse för sig själv och omgivningens förståelse för individen. Jag sökte mig därför till en specialiserad tjänst inom neuropsykologi och 2011 var jag klar med specialistutbildningen, säger Linda Gjertsson, specialistpsykolog inom neuropsykologi som arbetat drygt tjugo år inom landstinget och numera driver en egen psykologmottagning.

Stort behov av specialister
En specialistpsykolog med inriktning mot neuropsykologi har många karriärvägar att välja mellan. Linda Gjertsson har arbetat inom många delar av psykiatrin, både med utredning och behandling. Man kan välja att specialisera sig mot olika åldersgrupper, som barn, vuxna eller äldre. Merparten arbetar inom landstinget, men även kommuner och statliga verksamheter har behov av neuropsykologisk kompetens, och en del driver egen mottagning.
– Efterfrågan på specialistpsykologer inom neuropsykologi är hög. Det är lätt att få jobb eftersom det råder brist på specialister i stora delar av landet. Behovet har dessutom ökat på senare år när neuropsykologiska funktionshinder uppmärksammats mer och mer, säger Linda Gjertsson.

Snabb utveckling
Neuropsykologer genomför bland annat bedömningar av störningar i hjärnans funktioner och bedömer funktionsnivåer hos patienter med exempelvis MS, demens, Parkinson eller Aspergers.
– Att arbeta som neuropsykolog är mångfacetterat och ställer höga krav på kliniska färdigheter, analysförmåga och att hålla en god kontakt med klienten. Utvecklingen på det neuro­psykologiska området går snabbt. Det görs mycket forskning och släpps ständigt nya vetenskapliga artiklar. Det finns goda möjligheter till ytterligare specialisering och kontinuerlig fortbildning med exempelvis metodinriktade kurser, säger Linda Gjertsson.