Psykologiskt ledningsansvar

PLA utvecklar och kvalitetssäkrar verksamheten

Publicerad 31 augusti 2021
Text: Annika Wihlborg
Nina Möller, PLA-psykolog på halvtid på verksamhetsområde Psykiatri Psykos vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

För psykologer med specialistutbildning och ett intresse av att arbeta med kvalitets- och strukturfrågor är PLA, psykologiskt ledningsansvar, en spännande karriärväg. PLA-psykologer fungerar som en länk mellan ledningen och psykologerna. De arbetar bland annat med att utveckla psykologens roll och att på olika sätt kvalitetssäkra den psykologiska verksamhet som bedrivs.

– PLA är en stödfunktion till verksamhetsledningen. PLA-psykologer övervakar och utvärderar de psykologiska metoder som används, arbetar med patientsäkerhetsfrågor och säkerställer att verksamheten är kvalitetskontrollerad. PLA-psykologen säkerställer även att de behandlingsmetoder och det utredningsförfarande som används i verksamheten är vetenskapligt beprövade, säger Nina Möller, som sedan hösten 2019 är PLA på halvtid inom vården av patienter med primär psykossjukdom på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Andra halvan av sin tjänst arbetar hon kliniskt. Nina Möller är snart färdig specialistpsykolog med inriktning mot neuropsykologi. Hon har tidigare arbetat i offentlig och privat vård med såväl allmänpsykiatri som rättspsykiatri och arbetar sedan 2015 inom verksamhetsområde Psykiatri Psykos vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

”Det känns spännande att vara med och forma yrkesrollen eftersom den är relativt ny i sjukvården.”

En koordinerande roll
PLA utgör en del av verksamhetens ledningsstruktur och ansvarar för utveckling, kvalitetssäkring och implementering av psykologins kunskapsområde inom hela verksamheten. PLA-psykologer arbetar även med att ta fram rutiner för uppföljning, utvärdering och metodutveckling. Ytterligare ett viktigt ansvarsområde är att bevaka ny forskning och nya riktlinjer, i Sverige och internationellt.
Nina Möller beskriver PLA som en koordinerade roll där man fungerar som spindeln i nätet och arbetar kontinuerligt med samverkan, kvalitet och utvärdering. PLA är en mångfasetterad och komplex roll som säkerställer att det övergripande verksamhetsutvecklingsperspektivet kontinuerligt hamnar i fokus.

Stärker psykologins roll
– För att bli PLA-psykolog bör man ha någon form av specialistutbildning. Man bör även ha bra övergripande koll på verksamheten som bedrivs och vilja samverka med såväl psykologer som verksamhetsledning. PLA är definitivt en intressant karriärväg för psykologer. Det känns spännande att vara med och forma yrkesrollen eftersom den är relativt ny i sjukvården. PLA-funktionen stärker också psykologins roll i sjukvårdssammanhang, vilket känns angeläget, säger hon.