Bra lön viktigast för att psykologer ska stanna

Publicerad 3 april 2019
Text: Redaktionen

Bra lön, kompetensutveckling och bra ledarskap är de viktigaste faktorerna för att psykologer ska stanna långsiktigt hos sin arbetsgivare.

Vilka av följande faktorer anser du är viktigast för att en psykolog ska stanna långsiktigt hos sin arbetsgivare? Ange gärna flera.

1. Bra lön/löneutveckling
2. Erbjudas kompetensveckling och fortbildning
3. Bra ledarskap/arbetsledning
4. Rimlig arbetsbelastning
5. Bra team/arbetskamrater
6. Möjlighet att påverka din arbetssituation
7. Bra utvecklingsmöjligheter
8. Tid till återhämtning och reflektion
9. Bra/trygg arbetsmiljö
10. Mer tid för patienterna/klienterna
11. Administrativ avlastning
12. Låg personalomsättning
13. Möjlighet att arbeta med forskning
14. Bra introduktion för nyanställda
15. Övrigt
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 21–26 mars 2019. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.