Psykologernas nationella beslut för psykisk hälsa och ohälsa

Publicerad 2 maj 2018
Text: Marianne Sjöberg

Om psykologerna skulle vara nationellt ansvariga för psykisk hälsa och ohälsa, skulle de satsa på förebyggande arbete med barn, bättre strukturer med psykologer i chefsposition och mer resurser till primärvården så att fler psykologer kan anställas.

Ett slumpmässigt urval av psykologer i Sverige fick frågan ”Vilka beslut skulle du fatta om du var nationellt ansvarig för psykisk hälsa och ohälsa i Sverige?”

Förebyggande arbete med barn och ungdomar
Över 50% av svaren gällde satsningar på förebyggande arbete med barn. Man nämner att detta arbete bör börja med samtal med nyblivna föräldrar, barnavårdscentral, förskola och skola. Man menar också att lärare och förskolelärare behöver ha kunskap om psykologi, förutom att det behövs mer psykologer och specialistpsykologer i skola och förskola. ”Jag vill ha 3 obligatoriska vägledande samtal för alla 15-åringar i landet.”
Som exempel på en allmän preventiv åtgärd är att fler får lära sig om ångest, depression, stress och hur man kan hantera dem. Här kan man utgå från forskning om goda levnadsvanor som främjar hälsa och välmående.

Psykologer i chefsposition
Här menar många att den som är ansvarig för psykologers arbete i landsting och kommun alltid ska vara en psykolog, både kliniskt ansvarig som ansvarig för fortbildning och vidareutveckling i arbetet. Man framför också att det är viktigt att uppgradera psykiatrins status både för patienter och för personal, ”psykiatri måste inte vara hopplöst”.
Man ska strukturera upp psykiatrin och göra nationella riktlinjer för att bedriva psykiatri. Man vill byta ut ansvariga personer på socialstyrelsen mot personer som läser internationell forskning objektivt.

Fler psykologer i primärvården
En stor del av menar även att det behövs mer resurser till primärvården så att det kan anställas fler psykologer till vårdcentraler. Alla vård/hälsocentraler ska ha tillgång till ett psykosocialt team inklusive kurator och psykolog. ”En psykolog kan ha samma roll som en husläkare som håller koll på någons mentala hälsa över livet, exempelvis ett samtal om året.” Många anser också att man ska subventionera all psykoterapi och att det ska ingå i högkostnadsskyddet. Man vill även ge människor möjlighet att söka hjälp av privatpraktiserande psykolog till subventionerad kostnad.
Många vill tillföra resurser för att förbättra utbildningen för psykologer. Dessutom behöver man anställa fler psykologer med bra löner. Några vill ha färre socionomer och fler psykologer inom psykiatrin.

Nationella beslut för psykisk hälsa och ohälsa
1. Preventivt arbete med fokus på barn och unga
2. Fler psykologer i chefsposition
3. Mer resurser till primärvården
4. Förbättra utbildningen för psykologer
5. Bättre löner
6. Subventionerad vård