När patientens börda blir psykologens

Publicerad 2 maj 2018
Text: Adrianna Pavlica

Louise Boman, ordförande för Privatpraktiserande Psykologer.
Louise Boman, ordförande för Privatpraktiserande Psykologer.
Patienter påverkar majoriteten av psykologernas mående. Ett sätt att motverka de negativa effekterna är att låta patienternas svårighetsgrad påverka hur stort antal man träffar, enligt Louise Boman, ordförande för Privatpraktiserande Psykologer.

Att psykologers eget mående har en viss koppling till patienternas är i grund och botten bra, enligt Louise Boman.
– Man måste låta sig påverkas och ta in dem innanför huden för att se dem, så ser jag det. Däremot är det viktigt att man har hjälp så att det inte går på djupet.

Paus mellan patienterna
Handledning menar Louise Boman är en viktig del i arbetet med att hitta en balans i relation till patienterna.
– Att ha en senior kollega och någon som kan sätta stopp är nyckeln. Det är som med all stresshantering, det handlar om att få andrum och möjlighet att återhämta sig, till exempel genom att få en paus mellan patienterna och ladda om känslomässigt.
Louise Boman tycker att antalet patienter som man tar emot inte ska vara en fast siffra, utan variera beroende på vilken typ av patienter man har.
– Psykologer som arbetar med exempelvis döende och obotligt sjuka cancerpatienter måste vara försiktiga, för den här typen av patienter kommer man väldigt nära och det går inte att värja sig. Så måste det få vara, men det är då viktigt att man inte har för många patienter av den typen.

Opersonligt med ny teknik
Pressen att ta emot fler patienter kan enligt Louise Boman få konsekvenser för i hur hög grad psykologer påverkas av patienter i sitt eget mående.
– Begränsade ekonomiska förutsättningar i kombination med ökat patienttryck påverkar negativt. Man kan orka ett tag men en del brakar ihop eller väljer att sluta när det blir för mycket.
Att majoriteten uppger att deras mående påverkas av patienterna tycker Louise Boman är rimligt, men hon förvånas över den andel som uppgett att de inte påverkas alls.
– Det tycker jag är konstigt. Jag tänker att det har att göra med ny teknik, man kan idag gå hela behandlingar via nätet och inte träffa någon. Det är opersonligt och sker på ett mer automatiskt sätt, man möter inte människan som en människa.

I hur hög grad påverkar dina patienter/klienter ditt eget mående?