Etikettarkiv: Sahlgrenska universitetssjukhuset

Digital psykologi får skjuts framåt

Jesper Enander, chef för psykologtjänsten på Kry (Foto: Magnus Länje), Niels Eék, filosofie licentiat och specialist i klinisk psykologi och Hanna Rohani, verksamhetsansvarig för psykologtjänster på Doktor24.
Jesper Enander, chef för psykologtjänsten på Kry (Foto: Magnus Länje), Niels Eék, filosofie licentiat och specialist i klinisk psykologi och Hanna Rohani, verksamhetsansvarig för psykologtjänster på Doktor24.

I spåren av Coronakrisen har psykologi på distans ökat dramatiskt. 94 procent av psykologerna anser att digital psykologi på distans kan vara till nytta för patienten/klienten. 93 procent kan själva tänka sig att ha patient-/klientsamtal på distans.

– Det är glädjande att så många kan tänka sig att arbeta som psykolog på distans. Det innebär många fördelar för patienten eftersom de kan få hjälp utan att behöva ta sig till en mottagning. Psykologer blir också mer tillgängliga på patientens egna villkor, de kan exempelvis välja att kontakta en psykolog utanför vanliga kontorstider, säger Jesper Enander, chef för psykologtjänsten på Kry. Han har varit psykolog i drygt tio år och forskar även om digital psykologi vid Karolinska Institutet.

På patientens villkor
95 procent av psykologerna anser att digital psykologi på distans får en ökad betydelse i samband med Coronapandemin.
– Det är förstås en effekt av att efterfrågan på digital vård har ökat. Tidigare har psykologbehandling till stor del erbjudits på vårdens villkor eftersom man varit begränsad till specifika tider och platser. Internetbehandling ritar om spelplanen och möjliggör behandling mer på patientens villkor, säger Jesper Enander.

Når nya patientgrupper
– Coronapandemin har definitivt gett psykologi på distans en rejäl skjuts framåt. När psykologer och patienter väl testat digital behandling så kommer det att generera en långsiktig efterfrågan på det här sättet att administrera behandling, säger Niels Eék, filosofie licentiat och specialist i klinisk psykologi, sektionsledare på Sahlgrenska Universitetssjukhusets ePsykiatrienhet. Han forskar även på internetbehandlingar för personer med alkoholberoende.
En stor fördel med digital psykologi är, enligt Niels Eék, att den når individer som annars inte kontaktat en psykolog. Det gör det i sin tur möjligt för fler psykologer att arbeta mer förbyggande och att kunna hjälpa patienten med färre besök än vid fysisk behandling.
– Digital psykologi ger även en mer flexibel arbetssituation för psykologer, som till exempel kan arbeta hemifrån i ökad utsträckning. Internetbehandling kommer definitivt att finnas kvar som en naturlig del av psykologyrket framöver, även när Coronapandemin är över, säger Niels Eék.

Välkomnar utvecklingen
– Psykologyrket begränsas inte av tid och rum. Det är därför ingen dramatisk förändring för psykologer att erbjuda patientsamtal på distans. För patienter med långa avstånd eller begränsad tillgång till psykologer ökar distansbehandling tillgängligheten. Det är inte förvånande att majoriteten av psykologerna välkomnar den digitala ökningen, säger Hanna Rohani, verksamhetsansvarig för psykologtjänster på Doktor24. Hon har tidigare arbetat som klinisk psykolog i fem år, varav tre år på distans.
– Även efter Coronapandemin kommer fler aktörer förmodligen att erbjuda digital behandling som ett komplement till fysiska patientmöten. Samtidigt hoppas jag att man inte helt övergår till det digitala framöver eftersom de fysiska patientmötena fyller en ovärderlig funktion, säger Hanna Rohani.
Hon anser att teknikutvecklingen medför många nya möjligheter. Framöver kan psykologer exempelvis använda VR till att exponera patienten för olika saker.
– För att säkerställa kvalitetsnivån på den digitala behandlingen så är det viktigt att som kliniker sätta tydliga ramar och riktlinjer för patienten. Det är också viktigt att man utvecklar tekniska plattformar som inte tummar på patienternas integritet, säger Hanna Rohani.

Anser du att digital psykologi på distans kan vara till nytta för patienten/klienten?
Får digital psykologi på distans en ökad betydelse i samband med Coronapandemin?
Kan du tänka dig att ha patient-/klientsamtal på distans?
Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 8-14 april 2020. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5-4 procentenheter.

Psykologen som för in samtalet i psykiatrin

Psykologen Johannes Nordholm har arbetat med ett nytt arbetssätt för samtal inom psykiatrin i Göteborg.
Psykologen Johannes Nordholm har arbetat med ett nytt arbetssätt för samtal inom psykiatrin i Göteborg.
Johannes Nordholm är psykolog och sitter i ledningen för psykiatrin i Göteborg. I vår introduceras ett nytt sätt att arbeta, där psykologer ska skapa en brygga mellan heldygns­vården och öppenvården.

Psykologen Johannes Nordholm har arbetat som chef för en heldygnsvårdavdelning inom psykiatrin på Östra sjukhuset i Göteborg och sitter nu i ledningen och är verksamhetssamordnare för Psykiatri Affektiva på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Just nu arbetar han bland annat med implementering av så kallade in-reach teams, ett arbetssätt som kommer från psykiatrin i Storbritannien.
– Det handlar om att patienter i heldygnsvård behöver mer kvalificerande och omfattande insatser än heldygnsvården kan erbjuda, för att ta sig ut därifrån. Vi har därför skapat en struktur där vissa team i öppenvården får extra resurser för att också kunna ha som uppdrag att träffa patienter i heldygnsvården och skapa en övergång till öppenvården.

Skapar kontinuitet
Det är i första hand psykologer som är aktuella för uppgiften, och planen är att de träffar patienter intensivt flera gånger i veckan på avdelningen och att kontakten fortsätter när de blir utskrivna.
– Något som patienterna talar mycket om är att det är plågsamt med bristen på kontinuitet, att man får börja om på nytt med nya personer hela tiden.
Arbetssättet startar officiellt i maj-juni i år men man har även tidigare jobbat på ett likartat sätt med vissa patienter.
Heldygnsvården får ibland kritik för att bara tillhandahålla förvaring. Finns det en plats för samtalet inom psykiatrin idag?
– Jag tycker själv att psykiatrin generellt har rört sig alltför långt bort från samtalet som en bärande del i psykiatrisk vård. Jag arbetar för att ge samtalet en större plats, dels genom att jag själv träffar patienter samt försöker att på olika sätt uppmuntra och verka för att patienter ska få samtal. Jag vet att många patienter efterfrågar det, och tycker att det är frustrerande och underligt att när de är så sjuka att de är i heldygnsvård så är det ändå ingen som har tid att sätta sig ner och prata med dem.

Ökad närvaro
Johannes Nordholm betonar att andra yrkesgrupper, som sjuksköterskor och kuratorer, också är väl lämpade för samtal med patienterna, men att psykologers kompetens tillför en särskild kvalitet, även i möten som inte betecknas som psykoterapi.
– Vi har idag ingen psykolog som har som uppdrag att arbeta kliniskt inom heldygnsvården, men jag hoppas att det blir så att psykologerna från öppenvården får en ökad närvaro inom heldygnsvården. Psykologer har en viktig plats här.