Psykologen som för in samtalet i psykiatrin

Publicerad 2 maj 2018
Text: Adrianna Pavlica

Psykologen Johannes Nordholm har arbetat med ett nytt arbetssätt för samtal inom psykiatrin i Göteborg.
Psykologen Johannes Nordholm har arbetat med ett nytt arbetssätt för samtal inom psykiatrin i Göteborg.
Johannes Nordholm är psykolog och sitter i ledningen för psykiatrin i Göteborg. I vår introduceras ett nytt sätt att arbeta, där psykologer ska skapa en brygga mellan heldygns­vården och öppenvården.

Psykologen Johannes Nordholm har arbetat som chef för en heldygnsvårdavdelning inom psykiatrin på Östra sjukhuset i Göteborg och sitter nu i ledningen och är verksamhetssamordnare för Psykiatri Affektiva på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Just nu arbetar han bland annat med implementering av så kallade in-reach teams, ett arbetssätt som kommer från psykiatrin i Storbritannien.
– Det handlar om att patienter i heldygnsvård behöver mer kvalificerande och omfattande insatser än heldygnsvården kan erbjuda, för att ta sig ut därifrån. Vi har därför skapat en struktur där vissa team i öppenvården får extra resurser för att också kunna ha som uppdrag att träffa patienter i heldygnsvården och skapa en övergång till öppenvården.

Skapar kontinuitet
Det är i första hand psykologer som är aktuella för uppgiften, och planen är att de träffar patienter intensivt flera gånger i veckan på avdelningen och att kontakten fortsätter när de blir utskrivna.
– Något som patienterna talar mycket om är att det är plågsamt med bristen på kontinuitet, att man får börja om på nytt med nya personer hela tiden.
Arbetssättet startar officiellt i maj-juni i år men man har även tidigare jobbat på ett likartat sätt med vissa patienter.
Heldygnsvården får ibland kritik för att bara tillhandahålla förvaring. Finns det en plats för samtalet inom psykiatrin idag?
– Jag tycker själv att psykiatrin generellt har rört sig alltför långt bort från samtalet som en bärande del i psykiatrisk vård. Jag arbetar för att ge samtalet en större plats, dels genom att jag själv träffar patienter samt försöker att på olika sätt uppmuntra och verka för att patienter ska få samtal. Jag vet att många patienter efterfrågar det, och tycker att det är frustrerande och underligt att när de är så sjuka att de är i heldygnsvård så är det ändå ingen som har tid att sätta sig ner och prata med dem.

Ökad närvaro
Johannes Nordholm betonar att andra yrkesgrupper, som sjuksköterskor och kuratorer, också är väl lämpade för samtal med patienterna, men att psykologers kompetens tillför en särskild kvalitet, även i möten som inte betecknas som psykoterapi.
– Vi har idag ingen psykolog som har som uppdrag att arbeta kliniskt inom heldygnsvården, men jag hoppas att det blir så att psykologerna från öppenvården får en ökad närvaro inom heldygnsvården. Psykologer har en viktig plats här.