Etikettarkiv: Patienttryck

När patientens börda blir psykologens

Louise Boman, ordförande för Privatpraktiserande Psykologer.
Louise Boman, ordförande för Privatpraktiserande Psykologer.
Patienter påverkar majoriteten av psykologernas mående. Ett sätt att motverka de negativa effekterna är att låta patienternas svårighetsgrad påverka hur stort antal man träffar, enligt Louise Boman, ordförande för Privatpraktiserande Psykologer.

Att psykologers eget mående har en viss koppling till patienternas är i grund och botten bra, enligt Louise Boman.
– Man måste låta sig påverkas och ta in dem innanför huden för att se dem, så ser jag det. Däremot är det viktigt att man har hjälp så att det inte går på djupet.

Paus mellan patienterna
Handledning menar Louise Boman är en viktig del i arbetet med att hitta en balans i relation till patienterna.
– Att ha en senior kollega och någon som kan sätta stopp är nyckeln. Det är som med all stresshantering, det handlar om att få andrum och möjlighet att återhämta sig, till exempel genom att få en paus mellan patienterna och ladda om känslomässigt.
Louise Boman tycker att antalet patienter som man tar emot inte ska vara en fast siffra, utan variera beroende på vilken typ av patienter man har.
– Psykologer som arbetar med exempelvis döende och obotligt sjuka cancerpatienter måste vara försiktiga, för den här typen av patienter kommer man väldigt nära och det går inte att värja sig. Så måste det få vara, men det är då viktigt att man inte har för många patienter av den typen.

Opersonligt med ny teknik
Pressen att ta emot fler patienter kan enligt Louise Boman få konsekvenser för i hur hög grad psykologer påverkas av patienter i sitt eget mående.
– Begränsade ekonomiska förutsättningar i kombination med ökat patienttryck påverkar negativt. Man kan orka ett tag men en del brakar ihop eller väljer att sluta när det blir för mycket.
Att majoriteten uppger att deras mående påverkas av patienterna tycker Louise Boman är rimligt, men hon förvånas över den andel som uppgett att de inte påverkas alls.
– Det tycker jag är konstigt. Jag tänker att det har att göra med ny teknik, man kan idag gå hela behandlingar via nätet och inte träffa någon. Det är opersonligt och sker på ett mer automatiskt sätt, man möter inte människan som en människa.

I hur hög grad påverkar dina patienter/klienter ditt eget mående?

Ökad mängd patienter kräver uppföljning

Trycket på psykologer ökar – vilket samtidigt innebär att fler patienter får hjälp.
Sveriges kliniska psykologers förening tycker att det är viktigt att verksamheterna följer upp hur det går för patienterna, snarare än att mängden patienter ska användas som en kvalitetsindikator.

Erik Andersson, ordförande Sveriges kliniska psykologers förening.
Erik Andersson, ordförande Sveriges kliniska psykologers förening.
En majoritet av psykologerna anser att trycket på att hinna med fler patienter har ökat.
– Det är inte konstigt att patienttrycket har ökat eftersom fler patienter får behandling. När jag började jobba inom Stockholms läns landsting 2004 träffade psykologer i min sektor i genomsnitt två patienter om dagen, och den siffran har gissningsvis ökat. Det kan vara något positivt eftersom fler människor får tillgång till psykologisk behandling, säger Erik Andersson, ordförande för Sveriges kliniska psykologers förening.

Kringarbetet belastar
De negativa effekterna handlar om såväl arbetsmiljö som patientsäkerhet.
– Det största hotet är att man börjar tumma på kvaliteten för att beta av stora mängder patienter, säger Erik Andersson.
Hur många patienter som är för många är enligt honom omöjligt att svara på.
– I många fall är det inte patientbesöket i sig som är belastande, utan allt kringarbete. Olika typer av problematik kräver olika mängd kringarbete. En patient med schizofreni kräver ofta andra typer av insatser än en patient med paniksyndrom.

Ledningsansvarig psykolog
En viktig uppgift för alla mottagningar är därför att tydligt definiera psykologens uppdrag.
– Ofta är det lösa tyglar vilket innebär att den enskilda psykologen inte vet var uppdraget börjar och var det slutar. Jag tror inte att vi per automatik löser stressrelaterade problem hos psykologer genom att minska mängden patienter. Det vi istället efterfrågar är en tydligare struktur med en ledningsansvarig psykolog på varje mottagning.
Sveriges kliniska psykologers förening ser en fara i att mängden patienter ibland ses som en kvalitetsindikator, snarare än hur hjälpta patienterna faktiskt blivit av psykologkontakten.
– Vi tycker att alla mottagningar behöver följa upp sina patienter, det är enda sättet att se om behandlingen gett något. Systemet kan göra att man träffar massor av patienter utan att det kanske ger något, och eftersom det inte finns kvalitetsindikatorer så kan man fortsätta med det. Det kan bli väldigt skevt, säger Erik Andersson.

Om du arbetar kliniskt, har trycket på att hinna med fler patienter ökat?