Etikettarkiv: Förslag

Psykologernas förslag för att minska psykisk ohälsa

För att förebygga och minska psykisk ohälsa föreslår psykologerna satsningar på förebyggande arbete i skolan, föräldrautbildning och satsningar på primärvården. De föreslår även psykisk hälsa på schemat och meningsfulla aktiviteter så man tillhör ett sammanhang.

Psykologerna har svarat på frågan ”Vilka är dina viktigaste förslag för att förebygga och minska psykisk ohälsa i Sverige?”

Förebyggande åtgärder
Skolan är många gånger upphovet till psykisk ohälsa på grund av höga krav, betygshets och inte minst mobbning. Därför bör utbildning om psykisk hälsa finnas med på schemat genom hela skoltiden.
”En 3-åring vet hur man sätter på ett plåster för att skydda kroppen, då bör en 7-åring veta hur man kan hindra oro genom enkla beteendeövningar.”
Här pekar man också på att vuxna i skolan behöver stöd och redskap för att uppmärksamma och bemöta barn och ungdomar som mår dåligt. Man efterlyser bland annat flera psykologer i skolan, som kan hålla i grundläggande information om hur man kan lära sig att hantera tankar och känslor som kan leda till oro.

Föräldrautbildning
Redan under graviditeten är det viktigt att lära sig om hur ett barn fungerar både fysiskt och psykiskt. Det ska vara lika naturligt att få stöd och hjälp med psykiska utmaningar under hela uppväxten som att gå till barnavårdscentralen och sedan skolhälsovården med sitt barn.
Gränsdragningen mellan arbetsliv och privatliv måste bli tydligare. Arbetslivet blir hårdare för många vuxna och det kan vara svårt att ”orka med familjen”. Man föreslår kortare arbetsdag för att få en hälsosam balans.

Utveckla primärvården
Primärvården behöver fler psykologer, kuratorer och psykoterapeuter som samarbetar, så att det blir lätt att söka hjälp, exempelvis på vårdcentraler, men även på mödra- och barnavårdscentraler. Samarbetet mellan primärvård och psykiatrin kan då också bli bättre. Man vill även ge psykologer mer befogenheter, exempelvis vid sjukskrivning.
Det ska vara lätt och naturligt att söka hjälp för psykisk ohälsa och det ska inte bero på plånboken. Därför bör det också ingå i högkostnadsskyddet. Det kan också ”avdramatisera” känslan av att ha kontakt med psykolog.

Meningsfulla aktiviteter
Den digitala världen styr människor och det kan vara svårt att komma ifrån skärmen eller telefonen. Låt ungdomar få in en vana redan från förskolan med fysisk och annan meningsfull aktivitet tillsammans med andra människor. Att känna sig uppskattad och att tillhöra ett sammanhang kan motverka psykisk ohälsa menar många.

Förslag för att förebygga och minska psykisk ohälsa i Sverige
1. Förebyggande åtgärder inom skolan
2. Fler psykologer inom skolan
3. Psykisk hälsa på schemat
4. Föräldrautbildning
5. Fler psykologer till primärvården
6. Bättre samverkan mellan primärvård och psykiatrin
7. Mer fysisk aktivitet och mindre skärmtid
8. Tillgänglighet för alla oavsett ekonomi
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 21–26 mars 2019. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.

Psykisk ohälsa vår tids stora folkhälsoutmaning

Lena Hallengren, socialminister. Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet
Lena Hallengren, socialminister. Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet
Socialminister Lena Hallengren understryker att psykisk ohälsa är en folkhälsoutmaning och inte en isolerad uppgift för sjukvården. Hon håller med psykologerna om att det förebyggande arbetet är viktigt och att insatserna måste sättas in tidigt innan problemen hinner bli för allvarliga.

Hur ser du på utvecklingen av psykisk ohälsa i Sverige?
– Jag ser det som vår tids stora folkhälsoutmaning. Det är viktigt för mig att understryka att det är en folkhälso­utmaning, och inte en isolerad uppgift för sjukvården. Vi behöver kunna möta den som inte mår bra, och gärna tidigt, innan den psykiska ohälsan hinner bli allvarlig. Vi behöver också bli bättre på att förebygga, och där krävs att vi tittar på både skolmiljö och arbetsmiljö. Vad det är som gör att så pass många inte mår bra och vad behöver vi förändra.

Vilka är dina kommentarer till psykologernas förslag för att förebygga och minska psykisk ohälsa i Sverige?
– Jag håller med om flera, och jag tycker de sätter fingret på två viktiga saker: förebygga och hitta tidiga insatser. Det kan vara primärvården, men också elevhälsan och ungdomsmottagningarna spelar en stor roll för den unga gruppen.

Är det några förslag som du tycker är extra viktiga?
– Det förebyggande arbetet, psykologerna har talat om skolan men jag vill gärna också lyfta arbetsplatserna. Vi måste se till att fler mår bra i sin vardag. Sen har ju psykologerna också lyft plånboksfrågan, det tycker jag också är värt att lyfta särskilt. Vi måste göra det möjligt för den som mår dåligt att få hjälp, oavsett hur bra med pengar man har.

Vilka åtgärder kommer regeringen föreslå och genomföra för att förebygga och minska den psykisk ohälsan?
– I Januariavtalet har vi slagit fast några viktiga punkter kring att stärka psykiatrin och BUP liksom elevhälsan. En viktig del är att utreda och ta fram en ny vårdform för lättare psykisk ohälsa, så att fler kan få hjälp snabbt. Det tror jag kommer vara viktigt. Jag ser också frågan om att människor faller mellan stolarna när de har flera vårdkontakter som otroligt viktig för oss att komma till rätta med.