Psykisk ohälsa vår tids stora folkhälsoutmaning

Publicerad 3 april 2019

Lena Hallengren, socialminister. Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet
Lena Hallengren, socialminister. Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet
Socialminister Lena Hallengren understryker att psykisk ohälsa är en folkhälsoutmaning och inte en isolerad uppgift för sjukvården. Hon håller med psykologerna om att det förebyggande arbetet är viktigt och att insatserna måste sättas in tidigt innan problemen hinner bli för allvarliga.

Hur ser du på utvecklingen av psykisk ohälsa i Sverige?
– Jag ser det som vår tids stora folkhälsoutmaning. Det är viktigt för mig att understryka att det är en folkhälso­utmaning, och inte en isolerad uppgift för sjukvården. Vi behöver kunna möta den som inte mår bra, och gärna tidigt, innan den psykiska ohälsan hinner bli allvarlig. Vi behöver också bli bättre på att förebygga, och där krävs att vi tittar på både skolmiljö och arbetsmiljö. Vad det är som gör att så pass många inte mår bra och vad behöver vi förändra.

Vilka är dina kommentarer till psykologernas förslag för att förebygga och minska psykisk ohälsa i Sverige?
– Jag håller med om flera, och jag tycker de sätter fingret på två viktiga saker: förebygga och hitta tidiga insatser. Det kan vara primärvården, men också elevhälsan och ungdomsmottagningarna spelar en stor roll för den unga gruppen.

Är det några förslag som du tycker är extra viktiga?
– Det förebyggande arbetet, psykologerna har talat om skolan men jag vill gärna också lyfta arbetsplatserna. Vi måste se till att fler mår bra i sin vardag. Sen har ju psykologerna också lyft plånboksfrågan, det tycker jag också är värt att lyfta särskilt. Vi måste göra det möjligt för den som mår dåligt att få hjälp, oavsett hur bra med pengar man har.

Vilka åtgärder kommer regeringen föreslå och genomföra för att förebygga och minska den psykisk ohälsan?
– I Januariavtalet har vi slagit fast några viktiga punkter kring att stärka psykiatrin och BUP liksom elevhälsan. En viktig del är att utreda och ta fram en ny vårdform för lättare psykisk ohälsa, så att fler kan få hjälp snabbt. Det tror jag kommer vara viktigt. Jag ser också frågan om att människor faller mellan stolarna när de har flera vårdkontakter som otroligt viktig för oss att komma till rätta med.