Etikettarkiv: Doktor.se

Det kliniska arbetet i fokus

Rebecka Jensen, teamchef och psykolog på Doktor.se. Foto: Johan Marklund
Rebecka Jensen, teamchef och psykolog på Doktor.se. Foto: Johan Marklund

Kvalitet, flexibilitet och trygghet. Som psykolog på Doktor.se och den digifysiska mottagningen i Malmö får du möjlighet att själv styra din arbetsdag. Du får fokusera på det allra viktigaste – den psykologiska behandlingen.

På flera håll i landet är köerna för personer i behov av psykoterapi långa. Det är något som Doktor.se och den digifysiska psykoterapimottagningen i Malmö vill ändra på.
– Det finns stora hälsovinster när patienter får rätt behandling i rätt tid. Därför vill vi öka tillgängligheten till gedigen psykoterapeutisk behandling, säger teamchef och psykolog Rebecka Jensen.
Mottagningen i Malmö tar emot primärvårdspatienter med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. För att kunna göra skillnad på riktigt är det viktigt att både patienter och psykologer får de allra bästa förutsättningarna. Den digifysiska arbetsformen ökar flexibiliteten för patienterna men gynnar även medarbetarna.
– På det här sättet får du det bästa av två världar. Medarbetarna får flexibiliteten av digitalt arbete men även fysisk kollegial samhörighet och gemenskap. Att kunna erbjuda patienten en flexibel behandlingsplan med både digitala och fysiska besök beroende på patientens behov och önskemål är givande. Det sätter förutsättningarna för en god vård med hög tillgänglighet, säger Rebecka.

Jobba med oss på Doktor.se. Klicka här för att se våra lediga psykologtjänster

Hållbar arbetsmiljö
Doktor.se och mottagningen i Malmö erbjuder inte bara ett flexibelt arbetssätt utan även ett tydligt och strömlinjeformat uppdrag. Onödiga möten skalas bort och administrativ belastning effektiviseras för att skapa en hållbar arbetsmiljö. Ytterligare en faktor som påverkar arbetsmiljön och medarbetarnas villkor är att det för Doktor.se är en självklarhet att ha kollektivavtal.
– Medarbetare som är mindre stressade och känner sig trygga gör bättre ifrån sig. Vi vill att medarbetarna ska ha möjlighet att lägga tid på det som är meningsfullt i arbetet och utöva inflytande över sin arbetsdag. Vi har ett kliniskt fokus och som psykolog så får du en tydligt definierad professionsroll, säger Rebecka.
Mottagningen arbetar med tydliga rutiner och har tillgängliga kommunikationsvägar vilket sätter förutsättningarna för att ge patienterna en god vård.
– Vi har ett stort fokus på patientsäkerhetsarbete, och evidensbaserad praktik styr hur vi arbetar med psykoterapeutisk behandling, säger Rebecka.

Doktor.se

Doktor.se grundades 2016 och är en av Sveriges största aktörer inom digital vård, men erbjuder även besök vid fysiska mottagningar. Medarbetarna har kollektivavtal, och stor vikt läggs vid kompetensutveckling, organisationsutveckling och ett lyhört ledarskap.

doktor.se

Gör psykologisk behandling tillgänglig för fler

Jesper Grahn, psykolog och chef för psykisk hälsa digital på Doktor.se. Foto: Gonzalo Irigoyen

Psykologisk behandling på distans har ökat exponentiellt under coronapandemin. Digital vård har blivit tillgänglig för fler och patienten kan möta psykologen på sina egna villkor. Samtidigt har teknologisprånget drivit på metodutvecklingen och många psykologer har upptäckt fördelarna med att möta patienter på distans.

78 procent av psykologerna anser att psykologisk behandling på distans har varit till stor nytta för patienterna och psykologer under coronapandemin.
– Digital behandling har under pandemin gjort det möjligt för individer med en befintlig psykologkontakt att upprätthålla kontinuiteten i sin behandling. För individer som saknade en befintlig psykologkontakt sänktes tröskeln för att få möjlighet till psykologisk behandling på sina egna villkor, säger Jesper Grahn, psykolog och chef för psykisk hälsa digital på Doktor.se. Det är även givande för psykologen att komma in i ett tidigt skede av patientens problematik, och behandla innan den psykiska ohälsan fått för starkt fäste, eftersom vi då undviker onödigt lidande, tillägger han.

Tillgänglighet och jämlikhet
Han anser att digital vård kan göra psykologisk behandling tillgänglig för fler patienter, oavsett bostadsort eller livssituation. Idag har cirka en tredjedel av patienterna i primärvården behov av psykologisk behandling, men endast några enstaka procent får träffa en psykolog eller psykoterapeut. Med digitala verktyg kan psykologen ofta arbeta mer fokuserat och flexibelt med varje enskild patient. Tillsammans med andra effektiva evidensbaserade metoder som internetbaserad-KBT är det en central del av lösningen på problemet med otillgänglig psykologisk behandling och långa köer. Detta är en förutsättning för att vi, som samhälle, ska kunna tillhandahålla en god och jämlik vård, menar Jesper.

”Det är givande för psykologen att komma in i ett tidigt skede av patientens problematik.”

Får genomslag
Undersökningen visar också att cirka 9 av 10 psykologer kan tänka sig att ha patientsamtal på distans.
– Det är jätteroligt att intresset är så stort. Det tyder på att digital psykologisk behandling fått ett brett genomslag. Många psykologer har förmodligen haft möjlighet att möta patienter på distans under pandemin och upptäckt att det ofta fungerar väldigt bra, säger Jesper Grahn. Att kunna arbeta hemifrån, på tider som passar, och helt styra över sin tid är andra faktorer till att denna typ av behandling är populär hos psykologer, fyller han i.
Ytterligare en fördel med digital vård är, enligt Jesper Grahn, att patienten får möta psykologen i sin egen miljö, exempelvis i hemmet eller på arbetsplatsen. Han anser att man inte bör dra några tydliga gränser mellan digital och fysisk psykologisk behandling. Individens förutsättningar, behov och problematik bör få avgöra vilket alternativ som passar bäst, och inom primärvården är det oftast just digital behandling.

Går hand i hand
Jesper Grahn upplever att de digitala systemen har blivit mer användarvänliga för såväl psykolog som patient och ser även att teknikutvecklingen går hand i hand med metodutvecklingen.
– Jag är övertygad om att psyko­logisk behandling på distans kommer att fortsätta öka även efter coronapandemin. Under de kommande åren utvecklas förmodligen arbetet med att hitta en bra mix av digitala och fysiska kontakter. Samtidigt fortsätter teknikutvecklingen. På några års sikt kommer det förmodligen att vara möjligt för fler patienter att få sin behandling för social ångest eller specifik fobi med hjälp av Virtual Reality, även på bred front. Internetbaserad KBT tror jag kommer att utvecklas och bli mer interaktivt, säger han.

Har psykologi på distans varit till stor nytta för klienter/patienter och psykologer under coronapandemin?
Kan du tänka dig att ha patient-/klientsamtal på distans, via telefon, video eller digitalt?
Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 28 maj–7 juni 2021. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.

Modern arbetsplats med patienten i fokus

Gina Almegård, psykolog på Doktor.se. Foto: Gonzalo Irigoyen
Gina Almegård, psykolog på Doktor.se. Foto: Gonzalo Irigoyen

Gina Almegård arbetar som legitimerad psykolog på Doktor.se.
Hon uppskattar det teambaserade arbetssättet, flexibiliteten i arbetstider och den generösa tillgången till handledning och stödfunktioner.

När Gina Almegård först såg arbetsplatsannonsen kände hon sig lockad, men samtidigt tveksam.
– Jag fastnade för beskrivningen av en innovativ arbetsplats med högt i tak, samtidigt var jag mån om att det fanns en genuin seriositet och en ärlig omsorg om patienterna. Efter alla år som psykolog kände jag mig rätt kräsen i valet av min nästa arbetsplats.
Drygt tre år har gått och Gina stortrivs på sin arbetsplats; hon har inte för en sekund ångrat sitt val.
– Jag blev väldigt positivt överraskad. Det var spännande med nya arbetssätt och jag slogs av att ingenting lämnades åt slumpen. Jag hade också en stark längtan efter att arbeta i team, tillsammans med läkare, sjuksköterska och fysioterapeut. Det får jag göra nu. Vi sitter bredvid varandra på arbetsplatsen och det är en stor vinst för alla, inte minst för patienterna.

Vill du jobba som psykolog med oss på Doktor.se?

Hemkära psykologer för distansarbete. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Teamchefer till våra psykologmottagningar (Sista ansökningsdag har passerat)

Psykolog med intresse för digifysisk vård. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Utifrån patientens behov
Gina var en av de första psykologerna som anställdes. Idag har gruppen vuxit och fortsätter växa snabbt.
Behovet av psykologkontakt har ökat i takt med att den psykiska ohälsan växer i samhället. Vinsterna är många om patienter tidigt får tillgång till psykolog, innan problemen blir grava och svårare att behandla, menar Gina.
– Vår tjänst utvecklas hela tiden. Idag gör läkare en första bedömning innan patienten hänvisas vidare till psykolog. Men inom kort kommer patienter själva att kunna boka tider online för ett första bedömningssamtal med psykolog.
Till en början hade Gina en viss farhåga inför att arbeta med digitala möten och var undrande över om det gick att få en bra kontakt med patienterna.
– Det finns många fördelar att mötas digitalt. Stigmatiseringen minskar och vi får kontakt med patienter som annars, av olika skäl, inte vågar träffa en psykolog fysiskt. Det går också snabbare att komma till kärnan av problematiken när vi möts digitalt.
– Alla individer är också olika och vi kan se till de särskilda behoven. Vissa patienter vill ses fysiskt, andra föredrar att samtala i lugnet hemifrån.
Gina har valt en fast anställning och arbetar idag deltid, med möjlighet att arbeta växelvis hemma och på kontoret. Hon upplever att det finns ett starkt stöd i form av professionell handledning. Psykologgruppen har även ett internt mötesforum för att ge varandra stöd och råd i olika frågor.
– Det är en stimulerande och spännande arbetsmiljö och arbetskultur. Jag uppskattar även den flexibilitet som finns kring arbetstider. Vi har möjlighet att jobba deltid, heltid, som anställd eller som konsult. Och det finns en stor frihet att kombinera jobbet med andra uppdrag. Jag tycker att vi har en högst modern arbetsplats med stora möjligheter till utveckling.

Vill du jobba som psykolog med oss på Doktor.se?

Hemkära psykologer för distansarbete. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Teamchefer till våra psykologmottagningar (Sista ansökningsdag har passerat)

Psykolog med intresse för digifysisk vård. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Doktor.se

Doktor.se grundades 2016 och är en av Sveriges största aktörer inom digital vård, men erbjuder även besök vid fysiska vårdcentraler.
Här arbetar ett team av sjuksköterskor, specialistsköterskor, allmänläkare, specialistläkare, psykologer, kuratorer och fysioterapeuter.

www.doktor.se