Presentation
Doktor.se

Det kliniska arbetet i fokus

Publicerad 14 juni 2022
Foto: Johan Marklund
Rebecka Jensen, teamchef och psykolog på Doktor.se. Foto: Johan Marklund
Rebecka Jensen, teamchef och psykolog på Doktor.se. Foto: Johan Marklund

Kvalitet, flexibilitet och trygghet. Som psykolog på Doktor.se och den digifysiska mottagningen i Malmö får du möjlighet att själv styra din arbetsdag. Du får fokusera på det allra viktigaste – den psykologiska behandlingen.

På flera håll i landet är köerna för personer i behov av psykoterapi långa. Det är något som Doktor.se och den digifysiska psykoterapimottagningen i Malmö vill ändra på.
– Det finns stora hälsovinster när patienter får rätt behandling i rätt tid. Därför vill vi öka tillgängligheten till gedigen psykoterapeutisk behandling, säger teamchef och psykolog Rebecka Jensen.
Mottagningen i Malmö tar emot primärvårdspatienter med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. För att kunna göra skillnad på riktigt är det viktigt att både patienter och psykologer får de allra bästa förutsättningarna. Den digifysiska arbetsformen ökar flexibiliteten för patienterna men gynnar även medarbetarna.
– På det här sättet får du det bästa av två världar. Medarbetarna får flexibiliteten av digitalt arbete men även fysisk kollegial samhörighet och gemenskap. Att kunna erbjuda patienten en flexibel behandlingsplan med både digitala och fysiska besök beroende på patientens behov och önskemål är givande. Det sätter förutsättningarna för en god vård med hög tillgänglighet, säger Rebecka.

Jobba med oss på Doktor.se. Klicka här för att se våra lediga psykologtjänster

Hållbar arbetsmiljö
Doktor.se och mottagningen i Malmö erbjuder inte bara ett flexibelt arbetssätt utan även ett tydligt och strömlinjeformat uppdrag. Onödiga möten skalas bort och administrativ belastning effektiviseras för att skapa en hållbar arbetsmiljö. Ytterligare en faktor som påverkar arbetsmiljön och medarbetarnas villkor är att det för Doktor.se är en självklarhet att ha kollektivavtal.
– Medarbetare som är mindre stressade och känner sig trygga gör bättre ifrån sig. Vi vill att medarbetarna ska ha möjlighet att lägga tid på det som är meningsfullt i arbetet och utöva inflytande över sin arbetsdag. Vi har ett kliniskt fokus och som psykolog så får du en tydligt definierad professionsroll, säger Rebecka.
Mottagningen arbetar med tydliga rutiner och har tillgängliga kommunikationsvägar vilket sätter förutsättningarna för att ge patienterna en god vård.
– Vi har ett stort fokus på patientsäkerhetsarbete, och evidensbaserad praktik styr hur vi arbetar med psykoterapeutisk behandling, säger Rebecka.

Doktor.se

Doktor.se grundades 2016 och är en av Sveriges största aktörer inom digital vård, men erbjuder även besök vid fysiska mottagningar. Medarbetarna har kollektivavtal, och stor vikt läggs vid kompetensutveckling, organisationsutveckling och ett lyhört ledarskap.

doktor.se