Etikettarkiv: Digitalisering

Pearson Assessment digitaliserar psykologiska test

Parvin Yazdani, försäljnings- och marknadschef, och Daniel Isaksen, senior marknadsförare och produktspecialist på Pearson Assessment i Norden. Foto: Gonzalo Irigoyen
Parvin Yazdani, försäljnings- och marknadschef, och Daniel Isaksen, senior marknadsförare och produktspecialist på Pearson Assessment i Norden. Foto: Gonzalo Irigoyen
Med sina digitala plattformar Q-interactive och Q-global effektiviserar Pearson Assessment utredningsarbetet; plattformarna gör det möjligt för användare att såväl admin­istrera och utvärdera som sammanställa resultat från psykologiska test.

De senaste två åren har Pearson Assessment storsatsat på digitala lösningar för psykologer. Strävan är att komma kunderna närmare och hjälpa dem i det vardagliga arbetet. Övergången från det manuella till det digitala har medfört ett helt nytt arbetssätt för det välkända utbildningsföretaget, där fokus ligger på den långsiktiga relationen med användarna.
– Manuellt material behöver vara i stort sett helt färdigt innan det kan lanseras, och när det väl har hamnat i användarens händer tar kedjan stopp. Digitala produkter betyder ett helt annat angreppssätt, med ständig återkoppling, uppdatering och anpassning till kundernas behov, vilket verkligen är spännande, säger Daniel Isaksen, med en master i psykologi, som arbetar som produktspecialist och marknadsförare på Pearson.

Ökar tillförlitligheten
Q-interactive och Q-global ger psykologer komplett digital tillgång till att administrera test, poängsätta och utvärdera resultat från psykologiska test i realtid. Verktygen ger också möjligheten att skräddarsy testen utifrån patientens behov samt full tillgång till relevant dokumentation och informationsmaterial.
– Det finns många fördelar med att arbeta digitalt jämfört med manuellt. Förutom att det är oerhört tidseffektivt har man allt samlat, oavsett om det är stimulusböcker, formulär eller manualer. Ytterligare en viktig fördel är att testen blir mer standardiserade och tillförlitliga – den mänskliga faktorn vid felberäkning försvinner och resultaten blir pålitligare. På så vis administreras testen som de verkligen är avsedda att administreras, reliabiliteten ökar, betonar Parvin Yazdani, legitimerad psykolog och Pearson Assessments försäljnings- och marknadschef i Norden.

Adaptiva test med precisa resultat
Tjänsterna är onlinebaserade och utgår från ett säkert digitalt konto hos Pearson. Samma konto används sedan för att logga in på en iPad-app, där psykologen får direkt tillgång till både test och källmaterial. Även patienten tilldelas en iPad och arbetet administreras direkt mellan de två enheterna. Själva testen kräver dock ingen internetuppkoppling för att genomföras och är därför mycket flexibla att arbeta med.
– Det krävs inte längre ett fast kontor för förvaring och upphämtning av alla böcker och formulär, utan man kan enkelt vara mobil, ändra och anpassa testen till individen som testas. Leveranstiden blir avsevärt mycket snabbare och det är också ett långt miljövänligare alternativ. Skulle det dessutom uppdagas någon oklarhet eller ett fel kan vi åtgärda det med en mjukvaruuppdatering, säger Parvin.
– Möjligheterna att i framtiden använda digitala funktioner för att utveckla bättre test är stora. Testen kan exempelvis göras adaptiva, så att man lättare kan utreda vad en person klarar; testet genererar själv uppgifter som är anpassade efter respektive testperson. Därmed känner patienten också att den lyckas uppnå något – för någon med neurologiska svårigheter kan det vara en stor fördel och ge precisare resultat. I framtiden kommer man också att kunna dra nytta av fysiologiska mätningar, såsom ögonrörelser, fyller Daniel i.

Fokuserar på säkerheten
Psykologin befinner sig för närvarande i övergångsfasen mellan manuellt och digitalt, vilket medför vissa utmaningar; för vissa är det själva tekniken som är hindret, medan andra oroar sig över patientsäkerhet och förlust av data.
– Det är ett spektrum som har ändrats massor bara under de senaste åren och vi finns hela tiden till hands för att erbjuda utbildning, kundsupport eller helt enkelt för att bara sänka tröskeln och hjälpa psykologerna att ta språnget, fortsätter Daniel.
Vad gäller säkerheten har Pearsons sedan länge ett fullgott skydd med hög säkerhetsklass och kryptering på plats och tjänsterna följer alla gällande lagar och riktlinjer för lagring av personuppgifter, inklusive GDPR och patientdata­lagen. Materialet i sig synkroniseras direkt till skyddade servrar så fort enheten får tillgång till uppkoppling, så det finns ingen risk att förlora data.
– Det som kan sätta käppar i hjulet på vissa håll är att digitala tjänster innebär helt andra juridiska processer och avtal än vanliga produkter, men även där hjälper vi till och stöttar om kunderna behöver det. Hittills har vi inte stött på någon som velat gå tillbaka till manuellt arbete efter att ha testat våra tjänster, så vi är väldigt positiva inför vilka möjligheter tekniken kommer att låta oss erbjuda våra kunder i framtiden, avslutar Parvin.

Vad är Q-interactive? Läs mer här

Vi hjälper dig att komma igång, klicka här!

Pearson Assessment
Pearson Assessment är marknadsledande i Skandinavien på psykologiska och språkliga test som används inom vård, skola och arbetslivet. Våra kunder är bland annat psykologer, logopeder, specialpedagoger och andra professionella yrkesgrupper. Pearson Assessment ingår i Pearson Inc., en brittisk utbildnings- och mediekoncern. Det skandinaviska huvudkontoret ligger i Stockholm och där utvecklas och implementeras test för Sverige, Norge och Danmark.

Pearson Assessment
Tel: 08-619 76 00
E-post: info.se@pearson.com
www.pearsonassessment.se

Vad kännetecknar en attraktiv psykologarbetsgivare?

Martin Björklind, psykolog och professionsstrateg på Sveriges Psykologförbund (Foto: Johan Paulin) och Antonia Reuter, leg. psykolog, specialist i klinisk och pedagogisk psykologi samt verksamhetschef för ett åttiotal psykologer för mödra- och barnhälsovården i Västra Götalandsregionen.
Martin Björklind, psykolog och professionsstrateg på Sveriges Psykologförbund (Foto: Johan Paulin) och Antonia Reuter, leg. psykolog, specialist i klinisk och pedagogisk psykologi samt verksamhetschef för ett åttiotal psykologer för mödra- och barnhälsovården i Västra Götalandsregionen.
Bra lön, en bra arbetsledning, rimlig arbetsbelastning, att erbjudas kompetensutveckling och fortbildning samt bra team är de faktorer som främst kännetecknar en attraktiv arbetsgivare för psykologer, enligt Framtidens Karriär – Psykologs undersökning mot psykologer.

– Undersökningsresultatet är inte förvånande. Lön är självklart en viktig fråga, men många psykologer rankar karriärmöjligheter lika högt. Rimlig arbetsbelastning är självklart viktigt, inte minst i vårdyrken som ofta är utsatta för stress. Vad gäller ledarskapet så är det viktigt att hitta en balans mellan en tydlig styrning med gemensamma mål och en tilltro till psykologens autonoma kompetens, säger Martin Björklind, professionsstrateg på Sveriges Psykologförbund och själv psykolog.

Fler specialistpsykologtjänster
Han anser att arbetsgivare bör erbjuda samtliga psykologer avsatt tid för teamsamverkan, reflektion och erfarenhetsutbyte, vilket många psykologer verkligen värdesätter. En av de viktigaste åtgärderna för psykologarbetsgivare som vill stärka sin attraktivitet är, enligt Martin Björklind, att genomföra långsiktiga och genomtänkta satsningar på fler specialistpsykologtjänster.
– Psykologer bör erbjudas liknande specialiseringsmöjligheter som exempelvis läkare. Vi arbetar för att specialistpsykologtjänster ska bli legio på arbetsplatserna och så småningom finansieras offentligt. Det bör vara samhällets snarare än ett fackförbunds ansvar att reglera och driva specialistutbildningen för psykologer. Det gagnar både befolkningen och psykologers professionsutveckling. Det är dock viktigt att specialisttjänsterna medför nya ansvarsområden och en högre lön, säger Martin Björklind.

Möjlighet att påverka arbetssituationen
– Undersökningsresultatet verkar relevant och ligger i linje med min uppfattning. Löneutvecklingen är förstås viktig, men en bra chef, rimlig arbetsbelastning och bra kollegor är och förblir viktiga faktorer. De faktorer som psykologerna i undersökningen främst anser karakteriserar en attraktiv arbetsgivare känner jag igen från andra undersökningar och samtal med psykologer. En faktor som borde rankas högre i undersökningen är möjligheten att påverka sin egen arbetssituation, det vet jag av erfarenhet att psykologer värdesätter, säger Antonia Reuter, leg. psykolog, specialist i klinisk och pedagogisk psykologi samt verksamhetschef för ett åttiotal psykologer för mödra- och barnhälsovården i Västra Götalandsregionen.

Fler bör få arbeta strategiskt
Hon betraktar även möjlighet till reflektion samt tid för utvecklingsarbete som viktigt för psykologarbetsgivares attraktivitet. Administrativ avlastning har också inverkan på attraktiviteten. Ytterligare en faktor som Antonia Reuter understryker är att fler psykologer ges möjlighet att arbeta strategiskt med exempelvis organisationsutvecklingsfrågor.
– Fler psykologer bör finnas representerade i ledningsgrupper i hela sjukvården, från primärvård till sjukhusvård. Fler arbetsgivare bör tillvarata psykologers kunskap och kompetens på ett mer strategiskt sätt. Man talar ofta om vikten av tvärprofessionell samverkan i hälso- och sjukvården, men fler behöver arbeta för att verkligen inkludera psykologer i det övergripande och beslutsfattande arbetet. I den förvaltning där jag arbetar finns numera en egen organisation för barn och ungas hälso- och sjukvård med psykolog i ledningsgrupper, vilket tillför ett mervärde för organisationen, avslutar Antonia Reuter.

Vilka av följande faktorer kännetecknar en attraktiv arbetsgivare för psykologer? Ange gärna flera.


1. Bra lön/löneutveckling
2. Bra ledarskap/arbetsledning
3. Rimlig arbetsbelastning
4. Erbjuder kompetensveckling och fortutbildning
5. Bra team/arbetskamrater
6. Möjlighet att påverka din arbetssituation
7. Bra arbetsmiljö
8. Tid till återhämtning och reflektion
9. Bra utvecklingsmöjligheter
10. Administrativ avlastning
11. Mer tid för patienterna/klienterna
12. Möjlighet att forska
13. Bra introduktion för nyanställda
14. Trygg arbetsplats
15. Låg personalomsättning
16. Ligger långt framme inom välfärdsteknik/digitalisering
17. Övrigt

Det våras för app-terapi

Hoa Lys app ska vara mer som ett gym än som ett sjukhus.
Hoa Lys app ska vara mer som ett gym än som ett sjukhus.
Numera kan man göra läkarbesök via mobilen – och apparna inriktade på vårt psykiska mående blir allt fler. Utvecklarna beskriver hjälpen i träningstermer och ser ett ökat intresse för komplement till psykologers arbete.

En rad svenska appar med psykologisk inriktning har tagit sig in på marknaden. Ett exempel är Remente, där användare dokumenterar vad som får dem att må bra och lägger upp steg till nya mål.
– Vi har blivit fysiskt duktiga på att träna och hålla oss i form men mentalt springer vi maratonet utan att ha tränat för det. Min tanke är att vi kan arbeta mer preventivt och kontinuerligt även med vår mentala hälsa, säger grundaren David Brudö.
Appen har ingen ambition att ersätta psykologisk behandling, men kan enligt David Brudö vara ett stöd för det klassiska psykologsamtalet, bland annat genom psykoedukation.

Hoa Lys utbytesår i Tokyo blev startskottet till hans arbete med psykologiappar.
Hoa Lys utbytesår i Tokyo blev startskottet till hans arbete med psykologiappar.
Mer gym än sjukhus
Hoa Ly, doktor i psykologi, ligger bakom appen Shim som beskrivs som en digital kompis som hjälper användaren att ägna sig åt tankar som främjar mentalt välmående.
– Syftet är att få användaren att må bättre, men är absolut inte som en behandling. Det är mer ett gym än ett sjukhus, säger Hoa Ly.
Han ser en utveckling där allt fler psykologer tar till sig appar som verktyg.
– När jag 2011 började forska på appar som en del i psykologisk behandling var det många som höjde på ögonbrynen. Nu verkar det mycket mer självklart, säger Hoa Ly.
David Brudö tror att appen kommer att hitta in i allt fler terapirum.
– Jag tror inte att det är en fråga om vi ska ha in digitala verktyg, utan när och hur det ska ske. Det blir extremt kraftfullt när man kan blanda det digitala och det mänskliga.

Pilotstudie gjord
Enligt psykologprofessorn Per Carlbring finns det också risker med den här typen av appar.
– Alla behandlingar kan ha negativa effekter och till och med ge en försämring. En klar risk är att dåliga appar i bästa fall är verkningslösa och då fördröjer tiden det tar innan man får en behandling som faktiskt fungerar. Därmed inte sagt att appar inte kan ha mycket stora fördelar. Problemet är att i princip inga appar är vetenskapligt utvärderade, så vi vet väldigt lite om deras effekter.
Området ökar inom forskningen och en svensk pilotstudie är gjord på just Shim. Den publicerades i Internet Interventions och visade på ett samband mellan användning av appen och minskad stress och ökat välmående, efter två veckors användning. Studien var begränsad till en grupp på 28 personer och Hoa Ly är en av forskarna bakom studien som gjorts i samarbete med Linköpings universitet.