Etikettarkiv: Barn- och ungdomspsykiatri

Klara hittade rätt i Hälsingland

Klara Röding har alltid gillat att klura på saker och hitta lösningar på problem. I sin roll som psykolog på BUP får hon klura på såväl lösningar för enskilda patienter som på utvecklingsfrågor för hela regionen. Foto: Peter Engström
Klara Röding har alltid gillat att klura på saker och hitta lösningar på problem. I sin roll som psykolog på BUP får hon klura på såväl lösningar för enskilda patienter som på utvecklingsfrågor för hela regionen. Foto: Peter Engström

Arbetet på BUP i Hudiksvall visade sig vara en fullträff. I rollen som psykolog arbetar Klara med utredningar och behandlingar men även med övergripande organisatoriska frågor. Dessutom stortrivs hon i sin nya hemstad.

Det var med ett visst pirr i magen som den nyutexaminerade psykologen Klara Röding och hennes sambo packade sina saker och flyttade norrut.
– Vi hade ingen koppling till Hälsingland men flytten har bara varit positiv. Vi trivs jättebra, säger Klara som blev överraskad över att Hudiksvall inte bara är fint på vintern utan även är en fantastisk sommarstad.
En stor anledning till att Klara känner att hon har hittat rätt är arbetet på BUP i Hudiksvall. Hennes roll som psykolog är varierande, utmanande och rolig.
– I region Gävleborg finns det många små mottagningar. Varje enskild anställd spelar verkligen en viktig roll. Det är något som motiverar och får mig att vilja utveckla arbetet ännu mer, säger Klara och berättar att hon dessutom har fantastiska kollegor som hon även umgås med på fritiden.

Variation och utveckling
Ytterligare en sak som hon uppskattar med sitt arbete är variationen. Hon arbetar med såväl neuropsykiatriska utredningar som behandlingar av tonåringar och övergripande utvecklingsfrågor.
– Hade jag arbetat i en större stad hade det troligtvis tagit längre tid att få arbeta med det jag gör idag. Här känner jag verkligen att mina intressen tas till vara, säger Klara.
I sitt utvecklingsarbete är hon med och bidrar till att barn och unga får samma möjlighet till vård oavsett bostadsort. I jämlikhetsarbetet är frågor som hur vårdflödena ser ut och var det kan finnas flaskhalsar av olika slag centrala.
Lösningarna som sedan testas och utvärderas kan handla om allt från att ha vissa papper i ett visst arkivskåp till att lyfta saker till ledningsnivå. Klara arbetar även med att samordna utredningarna i Hälsingland. Med hjälp av digitala möten gör mottagningarna sina ronder tillsammans vilket innebär att de anställdas kompetens sprids ytterligare i länet.
Kombinationen av kliniskt och organisatoriskt arbete passar Klara perfekt.
– Innan jag började här visste jag inte att jag uppskattar utvecklingsarbetet så mycket som jag gör. Att få möjlighet att på en högre nivå förbättra för många är väldigt roligt.

Region Gävleborg – BUP

Barn- och ungdomspsykiatrin har fem öppenvårdsmottagningar lokaliserade i Bollnäs, Hudiksvall och Gävle. Slutenvård sker i samverkan med vuxenpsykiatri och barnklinik i Gävle. Verksamheterna erbjuder många karriärvägar och stora möjligheter för psykologer att utvecklas i sin profession med starkt fokus på kvalitet samt goda arbets- och lönevillkor.

www.regiongavleborg.se

Psykologerna är kunskapstörstiga

Maja Andersson, psykolog med inriktning mot dialektisk beteendeterapi och neuropsykiatrisk utredning och forskare på Karolinska Institutet.
Maja Andersson, psykolog med inriktning mot dialektisk beteendeterapi och neuropsykiatrisk utredning och forskare på Karolinska Institutet.

Totalt 70 procent av psykologerna kan tänka sig att forska inom något psykologiområde på hel- eller deltid. För psykologer som kombinerar klinisk verksamhet med forskning ger det en möjlighet att lyfta blicken och få tid att läsa, skriva och reflektera.

– Undersökningsresultatet vittnar om en kunskapstörst, en vilja att få utvecklas i sin profession eller ett faktiskt behov av att tillföra ny kunskap i sin verksamhet. Vissa kanske också har identifierat en kunskapslucka i sin kliniska vardag och har en konkret frågeställning, säger Maja Andersson, som kombinerar det kliniska arbetet som psykolog med inriktning mot dialektisk beteendeterapi och neuropsykiatrisk utredning med en forskartjänst på Karolinska Institutet. Hon är engagerad i ett forskningsprojekt med fokus på preventiva insatser för att minska psykisk ohälsa bland nyanlända ungdomar.

Stärker det kliniska arbetet
Hon har arbetat inom BUP i Halland, där flera kollegor kombinerade forskning med kliniskt arbete. Maja Andersson började som forskningsassistent, inspirerades av en kollega under PTP-tjänsten att fortsätta att odla intresset för forskning och fick därefter möjlighet att forska på fyrtio procent vid sidan av det kliniska arbetet.
– Forskningen stärker min motivation till det kliniska arbetet och vice versa. Arbetsveckorna blir mer varierade. Att enbart träffa patienter kan vissa veckor vara utmattande, forskningsverksamheten är en kontrast till det och utgör därför ett jättebra komplement, säger Maja Andersson.

Viktigt att psykologer som ägnar sig åt forskning inspirerar andra psykologer

Låg tröskel till forskarvärlden
För att fler psykologer ska kunna kombinera klinisk verksamhet med forskning krävs att arbetsgivare har en uppmuntrande inställning till det, och skapar rätt förutsättningar.
– Det är också viktigt att psykologer som ägnar sig åt forskning inspirerar andra psykologer genom att aktivt berätta om vad de gör och hur det är att kombinera dessa två världar. Steget till forskarvärlden behöver kanske inte vara så stort, säger Maja Andersson.

Kan du tänka dig att forska inom något psykologiområde (på heltid eller deltid)?
I vilken omfattning använder du forskningsbaserad kunskap i ditt arbete som psykolog?
Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 8-14 april 2020. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5-4 procentenheter.

BUP Norrtälje – mottagning med många karriärvägar

Frida Langvad, enhetschef och Susanne Eriksson, specialistpsykolog på BUP i Norrtälje. Foto: Conny Holm
Frida Langvad, enhetschef och Susanne Eriksson, specialistpsykolog på BUP i Norrtälje. Foto: Conny Holm

BUP Norrtälje är en dynamisk verksamhet där personalen trivs och stannar länge.
– Vi har arbetat mycket med utveckling och förändring, både för att hänga med i samhället och för att kunna erbjuda det bästa som går till våra barn och ungdomar, säger Frida Langvad, enhetschef.

Susanne Eriksson, specialistpsykolog, har lång erfarenhet av att arbeta som psykolog inom olika verksamheter. För åtta år sedan började hon på BUP i Norrtälje, ett val hon inte har ångrat. De gångna åren har fört med sig en stadig utveckling, både inom yrket och professionen.
– Arbetet på BUP ger en omfattande yrkeserfarenhet eftersom målgruppen är så bred samtidigt som verksamheten erbjuder möjligheter till fortbildning och specialisering. Jag har till exempel gått specialistutbildningen som kompletterar den kliniska erfarenheten och är en givande förkovring för den mer seniora psykologen.
Hon får medhåll av Frida Langvad som också kan se tillbaka på en ständig utveckling.
– Jag började i verksamheten 2015 som psykologassistent. Det ledde fram till en PTP-tjänst och efter det till ett arbete som legitimerad psykolog och samordnare. I somras tillträdde jag som enhetschef.
Frida berättar att hon slog in på ledarspåret lite tidigare än planerat.
– Jag hade föreställt mig att jobba längre tid i den kliniska verksamheten men blev väldigt glad när möjligheten kom. Detta är en härlig och rolig avdelning med en bra personalgrupp, och det kändes självklart att söka tjänsten när den blev ledig.

Utvecklingsmöjligheter
Både Frida och Susanne kan varmt rekommendera andra psykologer att söka sig till BUP i Norrtälje, inte minst för att det finns så många olika karriärvägar.
– Specialistutbildningen är bara ett exempel på en möjlig karriärväg hos oss. Sedan har vi också en fantastisk verksamhet med en driven och engagerad personalgrupp som stöttar och hjälper varandra i det dagliga arbetet, säger Frida.
Ett kvitto på att det verkligen är en väl fungerande verksamhet är att flera PTP-psykologer söker sig till BUP i Norrtälje.
– Många väljer också att stanna kvar efter att de fått sin legitimation och många av våra medarbetare har varit här länge, säger Frida.
Susanne flikar in att man på mottagningen arbetar aktivt med att skapa bra förutsättningar för PTP:are så att de ska upptäcka tjusningen med jobbet och vilja stanna i yrket.
– Vi erbjuder även mentorprogram som riktar sig både till de som är helt nya i yrket och till mer erfarna psykologer, som är nya inom BUP. Hos oss får alla möjlighet till en bra start.

Jobba som psykolog hos oss. Klicka här för mer information och ansök

BUP Norrtälje, Tiohundra
Vårdbolaget Tiohundra ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Här samlas allt från traditionell landstingsverksamhet såsom sjukhus, primärvård och psykiatri till traditionell kommunal verksamhet, till exempel äldreomsorg, socialpsykiatri och LSS-boenden i samma bolag.

Tiohundra AB
Box 905
761 29 Norrtälje
Tel: 0176-10 100
E-post: registrator@tiohundra.se
www.tiohundra.se/ledigajobb/

Gävleborg – den psykologvänliga regionen

Bob Persson och Josef Neib, psykologer hos Region Gävleborg. Foto: Pernilla Wahlman
Bob Persson och Josef Neib, psykologer hos Region Gävleborg. Foto: Pernilla Wahlman
– Att arbeta utanför storstadsområdena ger många fördelar. Här finns möjlighet att utforma sin verksamhet på ett helt annat sätt än i större landsting. Andra fördelar är vettiga bostadspriser och cykelavstånd till jobbet, säger Josef Neib, psykolog inom Region Gävleborg.

Josef Neib flyttade till Gävle för fyra år sedan. Då läste han psykologutbildningen och fick en PTP-tjänst som delades mellan heldygnsvården inom allmänpsykiatrin och öppenvården.
– Det passade mig perfekt och var jättespännande. Efter det fastnade jag i Gävle eftersom jag hamnat på en väl fungerande vuxenpsykiatrisk mottagning där jag fick arbeta med det jag brann för, samtidigt som jag fick vara med och utveckla verksamheten.
Under de följande åren fortsatte Josef på det inslagna spåret, gick en DBT-utbildning och arbetade med personer med emotionell instabilitet.
– Sedan fick jag möjlighet att bli projektledare för införandet av digital psykiatri. Inte minst på glesbygden kan det vara svårt att fylla behovet av psykiatrisk vård. Med hjälp av det nya digitala psykiatriteamet kan vi nu serva mottagningar inom hela regionen.
Rent praktiskt fungerar det så att patienten sitter framför en skärm på närmaste vuxenpsykiatriska mottagning som kan vara i Bollnäs, Hudiksvall, Söderhamn eller Sandviken medan psykologen finns i Gävle.
– På det här viset kan vi hjälpa fler och skapa en jämlikare vård. Min önskan är att alla ska få en likvärdig vård oavsett vara man bor.

Stora möjligheter
Även Bob Persson gjorde sin PTP i Gävleborg och blev färdig psykolog 2015.
– Under utbildningstiden utvecklade jag ett stort intresse för forskning och hade tankar på att doktorera. Sedan hamnade jag i Bollnäs på BUP, en förhållandevis liten mottagning där man får arbeta brett, vilket tilltalade mig.
I slutet av 2017 axlade Bob rollen som vårdenhetschef, en tjänst han kombinerade med kliniskt arbete.
– Det har varit fantastiskt utvecklande år, både yrkesmässigt och personligt. Nu har tiden kommit att utveckla mina terapeutiska och utredningsfärdigheter, jag vill fokusera på den kliniska biten och närheten med patienter. Till syvende och sist handlar det om var jag med mina färdigheter som psykolog kan göra störst nytta och därför lägger jag för tillfället chefsjobbet på hyllan.
Både Bob och Josef beskriver Gävleborg som en mycket psykologvänlig region.
– Om man visar framfötterna och kanske har ett särskilt område som man brinner lite mer för så finns det goda utvecklingsmöjligheter. Det som har varit så kul är att chefer och chefers chefer velat satsa på oss nya, och många vårdutvecklare och chefer är psykologer.
Finns det en vilja så finns det i de allra flesta fall också en väg framåt.

Hög livskvalitet
Förutom de goda möjligheterna till vidareutbildning och utveckling lyfter Bob och Josef även fram de geografiska fördelarna med att bo lite utanför storstadsområdena.
– Jag bor numera i Bollnäs och hade ärligt talat fördomar om att det låg helt off. Men så känns det inte alls, här finns allt man behöver i kombination med hög livskvalitet och närhet till naturen, säger Bob.
Josef, som bor i Gävle, nickar instämmande.
– Huspriserna är mycket rimligare och jag kan cykla eller springa till jobbet istället för att pendla en timme till jobbet i någon av storstäderna. Jag vill inte att livet ska vara en transportsträcka på det sättet, det finns helt enkelt roligare saker att göra. Om du vill besöka storstaden tar tåget till Stockholm bara 80 minuter och Arlanda ligger mindre än en timme bort. Det är nära till allt och det mesta finns på nära håll.

Framtid
Att sia om framtiden är inte lätt men inom fem år hoppas Josef ha påbörjat ett forskningsprojekt med fokus på den digitala verksamheten.
– Jag vill i alla fall fortsätta utvecklas antingen som kliniker eller något annat, inom Region Gävleborg finns alla möjligheter. Så länge det finns något som handlar om förändring är jag nöjd.
Även Bob ser forskning som ett möjligt framtida uppdrag.
– Jag kanske hoppar på ett nytt chefsuppdrag, satsar på att doktorera eller söker till psykoterapeututbildningen, som bara är ett exempel på alla spännande utmaningar och möjligheter som står till buds för regionens psykologer.

Region Gävleborg söker psykologer. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Psykiatrin Region Gävleborg
Barn- och ungdomspsykiatrin i Gävleborg är ett länsövergripande verksamhetsområde som ingår i Division Medicin-Psykiatri. VO habiltering och barnpsykiatri har drygt 200 medarbetare. BUP har fem öppenvårdsmottagningar lokaliserade i Bollnäs, Hudiksvall och Gävle. Slutenvård sker i samverkan med vuxenpsykiatri och barnklinik i Gävle. BUP Gävleborg har uppdrag att bedöma, utreda och behandla barn och unga 0–17 år med allvarlig psykisk ohälsa.
Verksamheterna erbjuder många karriärvägar och stora möjligheter för psykologer att utvecklas i sin profession med starkt fokus på kvalitet samt goda arbets- och lönevillkor.

www.gavleborg.se

Hög utvecklingsambition inom Region Kronobergs psykiatri

Susann Winst, Maja Hansson och Martin Glosax på psykiatrin i Region Kronoberg. Foto: Martina Wärenfeldt
Susann Winst, Maja Hansson och Martin Glosax på psykiatrin i Region Kronoberg. Foto: Martina Wärenfeldt

Arbetsmiljön inom psykiatrin i Region Kronoberg präglas av stark sammanhållning och aktivt kunskapsutbyte. Här har psykologerna goda möjligheter att fortbilda sig och påverka sin arbetssituation samtidigt som de får chansen att vara delaktiga i regionens vårdutveckling.

I Region Kronoberg verkar barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och vuxenpsykiatrin (VUX) under samma centrum. Klinikerna samverkar redan inom flera områden, vilket skapar stora samordningsvinster, och det råder en positiv stämning och en strävan efter att utveckla och förbättra arbetet.
– Att arbeta inom psykiatrin är både utmanande och roligt. Jag som arbetar inom BUP trivs väldigt bra med att få lära känna både barnen och deras familjer, och det är verkligen givande att se de resultat som uppnås genom förändringsarbetet, säger Maja Hansson, psykolog inom småbarnsteamet, som även arbetar med inriktning på traumafokuserad KBT med de äldre barnen.

Del av samhällsutvecklingen
Där är hon överens med kollegan Martin Glosax, psykolog, psykoterapeut, handledare och lärare inom psykoterapi.
– Jag arbetar inom VUX med personer med OCD; psykiatri handlar för mig om att kunna göra en omedelbar skillnad, men också om att vara en del av samhällsutvecklingen och engagera sig i samhällsrelaterade frågor, betonar Martin, som också undervisar vid Linnéuniversitetet.

À jour med forskningen
Både Martin och Maja betonar den goda sammanhållningen vid de respektive klinikerna, men även de starka satsningar som finns inom regionen på kompetens, vårdprocesser och -utveckling, samverkan och patientsäkerhet.
– Att jobba inom psykiatrin i Kronoberg innebär att man får vara en del i satsningar på den regionala utvecklingen, vilket bland annat inkluderar att digitalisera den psykiatriska vården för att göra den tillgänglig för befolkningen. På mer lokal nivå finns det ett tydligt fokus på kompetensutveckling, något som ytterligare förstärks av den närhet vi har till akademin, bland annat genom en satsning vi har på att anställa disputerade psykologer, berättar Martin.
– Den närheten märks i vardagen. Det finns ett intresse och en lyhördhet för att ta vara på vår kompetens och dra nytta av den, och möjligheterna att specialisera sig inom ett eller flera områden är många. Kort sagt har vi en hög utvecklingsambition, vilket medför att vi håller oss à jour med forskning och utveckling såväl nationellt som internationellt. Det finns mycket att lära och vi vill ligga längst fram, avslutar Maja.

Vi söker psykologer till Barn- och ungdomspsykiatrin. Läs mer och ansök här

Psykiatrin i Region Kronoberg
I Kronobergs län bedrivs högspecialiserad psykiatri för såväl barn och ungdomar som vuxna. Arbetet bedrivs i tvärprofessionella team med patienten i centrum. Såväl BUP-kliniken som VUX öppenvård och mottagningsverksamhet finns på Centrallasarettet i Växjö och på lasarettet i Ljungby. Den slutna psykiatriska specialistvården finns på Sigfridsområdet i Växjö, där det även finns en psykiatrisk akutmottagning.

Region Kronoberg
Tel. vxl: 0470-58 80 00
www.regionkronoberg.se

Tiohundra satsar på psykologer

Sophie Lindberg, psykolog och verksamhetschef, Frida Langvad, psykolog och samordnare och Tomas Tegethoff, psykolog hos Tiohundra. Foto: Conny Holm
Sophie Lindberg, psykolog och verksamhetschef, Frida Langvad, psykolog och samordnare och Tomas Tegethoff, psykolog hos Tiohundra. Foto: Conny Holm
Vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje satsar stort på utveckling av vården kring psykisk ohälsa inom tre områden: Psykiatrin, BUP och primärvården. Psykologer kommer att ha en central och spännande roll i denna utveckling.

Psykologen och verksamhetschefen Sophie Lindberg har varit verksam inom olika psykiatriverksamheter i Norrtälje sedan legitimationen 1999. Idag är hon verksamhetschef över det område som har flest psykologer i TioHundra.
– Psykologer har betydande roller inom såväl barn- och vuxenpsykiatri, barn- och vuxenhabilitering, som unga vuxna-mottagning och första linjens barnpsykiatri. Olika satsningar på psykologer har gjorts de senaste åren säger Sophie. Vi har bland annat inrättat specialisttjänster på några enheter. Forskning och utveckling står högt på agendan och nyligen blev ett kliniskt forskningsprojekt på BUP färdigt och sammanställt.
Sophie menar också att det är enkelt att samverka med andra aktörer då Norrtälje är relativt litet. Närheten till Stockholm gör att samverkan med verksamheter där också sker kontinuerligt.

En mängd olika samverkanstyper
Inom barn- och ungdomspsykiatrin arbetar psykologen och samordnaren Frida Langvad. Hon håller med Sophie och betonar att det är den trygga och stabila personalgruppen och det gränsöverskridande samarbetet som gör Tiohundra till en så intressant arbetsgivare.
– Här finns en uppsjö olika samverkanstyper, både internt inom Tiohundra och externt med socialtjänst, skola, arbetsförmedling och andra myndigheter. Förutom att vi har en platt organisation som gör det lätt att få kontakt med andra verksamheter har vi regelbundna möten för att utveckla våra processer. Det innebär ett kontinuerligt kunskapsutbyte som också skapar enorma möjligheter för oss att utveckla den psykiatriska vården.

Inspirerande inom primärvården
Psykolog Tomas Tegethoff, som är verksam inom primärvården i Norrtälje, berättar att psykologens roll blir allt viktigare på en vårdcentral:
– Vår breda kompetens inom psykologi behöver utnyttjas mer, framför allt vid förebyggande och hälsobefrämjande åtgärder. Tiohundra vill därför satsa stort på forskning och utveckling för att göra primärvården i Norrtälje till Sveriges bästa. Det är en spännande tid med mycket nytänkande. Därför söker vi duktiga och kreativa psykologer som kan bidra på olika sätt.

Vårdbolaget Tiohundra
Vårdbolaget Tiohundra ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun. Här samlas allt från traditionell landstingsverksamhet såsom sjukhus, primärvård och psykiatri till traditionell kommunal verksamhet, till exempel äldreomsorg, socialpsykiatri och LSS-boenden i samma bolag.

Tiohundra AB
Box 905
761 29 Norrtälje
Tel: 0176-10 100
E-post: registrator@tiohundra.se
www.tiohundra.se/ledigajobb

Psykologers ställning stärks i Landstinget Sörmland

Patrik Fridlund, leg. psykolog i primärvården och Nina Stühmeyer, studierektor för PTP-programmet. Foto: Johan Klinthammar
Patrik Fridlund, leg. psykolog i primärvården och Nina Stühmeyer, studierektor för PTP-programmet. Foto: Johan Klinthammar
En intensiv satsning för att stärka psykologernas roll pågår i Landstinget Sörmland. Förutom aktiviteter inom primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin, finns ett ambitiöst och uppskattat PTP-program. Fler psykologer behövs för att möta behoven.

För två år sedan startade Landstinget Sörmland ett ambitiöst PTP-program som får ett mycket gott betyg av deltagarna.
– Våra PTP-psykologer anser att de får en god bredd av arbetsuppgifter och att handledning är både frekvent och engagerad. Hela sex av tio stannar i landstinget efter avslutad PTP, vilket visar att Landstinget Sörmland är en uppskattad arbetsgivare, säger Nina Stühmeyer som är studierektor för PTP-programmet.
– Vi har ett starkt fokus på utbildning och utveckling. Två heldagar i månaden träffas vi och deltar i föreläsningar, diskussioner, fallseminarier och gemensamma studiebesök. Ett betydelsefullt informellt nätverk bildas eftersom våra PTP-psykologer träffas så ofta, berättar Nina Stühmeyer.

Engagemang och kvalitet viktiga
Engagemanget är avgörande för programmet enligt Nina Stühmeyer. Hon deltar i alla utbildningstillfällen för att fånga upp synpunkter och frågor från PTP-psykologerna.
Landstinget Sörmland arbetar aktivt för att kvaliteten på PTP ska bli så jämn som möjligt oavsett var i landstinget du arbetar. För att uppnå detta har man bland annat centralfinansierade tjänster. PTP-programmet säkerställer att krav uppfylls och betalar lönen, men det är verksamheten som anställer PTP-psykologen.
– För att kunna erbjuda en hög kvalitet på PTP behöver vi hitta och behålla handledare. Vi erbjuder dem utbildning, handledarträffar och stöd i olika former. Handledarna är otroligt engagerade och gör ett fantastiskt jobb, säger Nina Stühmeyer.

Förändringar i primärvården
Inom primärvården genomförs en intensiv personal- och utbildningssatsning som stärker psykologers möjlighet att arbeta professionellt och effektivt. Som en del av arbetet med att öka kompetensnivån bland de psykosociala resurserna, rekryterar man fler psykologer.
– Under de tre senaste åren har vi ökat antalet legitimerade psykologer från 5 till 24 samt även anställt 7 stycken legitimerade psykoterapeuter. Personalsatsningen som gjorts av landstinget behövs verkligen för att möta det samhällsbehov som finns idag, berättar Patrik Fridlund som kombinerar arbetet som legitimerad psykolog på en vårdcentral med en deltidstjänst på primärvårdens utvecklingsenhet.
– Landstinget arbetar även med implementering av stegvis vård. Patienter ska kunna få jämlik vård på alla vårdcentraler i Sörmland. Med den utökade personalstyrkan kan vi erbjuda förbättrad tillgänglighet, snabba bedömningar vid ett första besök och därefter behandling eller stödinsats. Patienten ska vid behov få möjligheten att träffa en psykolog mycket snabbare, ibland redan vid det första besöket på vårdcentralen. Gruppbehandlingar av patienter med ångestproblem och lindrig depression gör också att fler kan få behandling snabbare. En nyhet som förhoppningsvis kommer att genomföras under 2018 är att även kunna erbjuda KTB-behandling på internet, säger Patrik Fridlund.

Cecilia Peimer, leg. psykolog och enhetschef BUP. Foto: Pierre Pocs
Cecilia Peimer, leg. psykolog och enhetschef BUP. Foto: Pierre Pocs
Stort engagemang inom BUP
Barn- och ungdomspsykiatrin är ytterligare ett område inom Landstinget Sörmland där psykologer erbjuds en spännande roll.
– Att jobba inom barn- och ungdomspsykiatrin är väldigt brett och stimulerande. Vi får träffa alla möjliga människor i olika åldrar: barn, ungdomar, föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar. Vi samverkar med skola, socialtjänsten, kommunen, Barnahus och många andra vårdgrannar. Arbetet är väldigt omväxlande och ingen dag är den andra lik, berättar Cecilia Peimer, legitimerad psykolog och enhetschef för BUP på Mälarsjukhuset.
– Engagemanget på barn- och ungdomspsykiatrin i Sörmland är verkligen enormt. Psykologerna har en stark gemenskap och jobbar för att behålla kvaliteten samtidigt som vi håller köerna så korta som möjligt. Viljan är stor att utvecklas – både som grupp och individ, fortsätter Cecilia Peimer.
– Som psykolog i Landstinget Sörmland har du stora möjligheter att utvecklas. Det dagliga arbetet är väldigt stimulerande och det finns många utbildningar att välja mellan. Du kan delta i utvecklingsarbeten, jobba som teamledare eller chef, ingå i specialistordningen för psykologer eller delta vid de övriga utbildningssatsningar som sker kontinuerligt på kliniken, avslutar Cecilia Peimer.

Landstinget Sörmland
Landstinget Sörmland har inlett en intensiv satsning för att stärka psykologernas roll.
Satsningen på psykologerna består av många olika delar. Några exempel:
• Arbete med karriärutvecklingsmodell för psykologer är påbörjat.
• Ett ambitiöst PTP-program ger psykologer en god start i arbetslivet.
• Inom primärvården ska patienten få träffa en psykolog tidigare och få behandling eller stödinsats.
• BUP erbjuder psykologen en bred och stimulerande arbetsmiljö.
• Psykologer erbjuds många möjligheter till utbildning och utveckling.
www.landstingetsormland.se

Landstinget Dalarna satsar på karriärvägar för psykologer

Rieke Matthei och Linnea Nordkvist, psykologer hos BUP i Dalarna. Foto: Björn Johansson / Kola Productions
Rieke Matthei och Linnea Nordkvist, psykologer hos BUP i Dalarna. Foto: Björn Johansson / Kola Productions

Psykologer har nyckelroll inom BUP

Hos BUP i Dalarna har psykologen en nyckelroll och väldigt goda möjligheter till professionell utveckling. Uppdraget är brett och inkluderar såväl öppenvård som slutenvård samt länsöver­gripande specialiserade enheter med inriktning på bland annat ätstörning, neuropsykiatri och familjeterapi.

Psykologen Rieke Matthei har arbetat vid BUP i Mora i tio år. Hon trivs bra och snart är hon klar med sin psykoterapeututbildning, vilken utgör en del av hennes specialistutbildning. Sedan sex månader har hon dessutom axlat rollen som medicinskt ledningsansvarig på BUP i Mora.
– Det är roligt att kunna kombinera mitt kliniska arbete med övergripande uppgifter på organisatorisk nivå. Verksamheten på BUP är mångfacetterad och vi psykologer har en nyckelroll utifrån vår kunskap vad gäller diagnostik, utredning och psykoterapi samt utvärdering och utveckling av insatser, säger hon.

Höga ambitioner för utveckling
BUP i Dalarna har höga ambitioner för att utveckla verksamheten, bland annat genom att utvärdera, effektivisera och knyta den starkare till aktuell forskning.
– Inom BUP:s verksamhet får man en gedigen kunskap om olika diagnoser, behandlingsinriktningar och förklaringsmodeller till barns och ungdomars svårigheter. Det finns goda möjligheter att utbilda sig till specialist eller att på andra sätt fördjupa sig inom ett specifikt område. Exempel på utvecklingsområden inom BUP Dalarna är internetbaserad terapi, gruppverksamheter, dialektisk beteendeterapi (DBT) och arbetsmodeller utifrån ett Essenceperspektiv för insatser vid misstanke om neuropsykiatrisk problematik, berättar kollegan och psykologen Linnea Nordkvist som utbildar sig till specialistpsykolog med inriktning mot neuropsykologi.

Tvärprofessionella team och handledning
Både Linnea och Rieke är överens om att de har ett mycket givande uppdrag med spännande utmaningar och frågeställningar. Arbetet sker ofta i tvärprofessionella team, vilket kvalitetssäkrar bedömningar och medför intressanta diskussioner.
– Vi har ett gott teamarbete, regelbunden handledning och för PTP-psykologerna finns ett upprättat PTP-program med regelbundna träffar. Det pågår också ett arbete med att införa mer strukturerade utvärderingsformer för de insatser vi gör vilket vi tycker är mycket viktigt. Arbetsmiljön är trevlig och familjär. Sen är det faktiskt fantastiskt att bo så nära naturen och ha tillgång till ett rikt kulturutbud, avslutar de.


Mattias Lindström, psykolog vid HAB i Hedemora/Avesta och Mathilda Folkesson, psykolog vid HAB i Ludvika. Foto: Janne Åsberg
Mattias Lindström, psykolog vid HAB i Hedemora/Avesta och Mathilda Folkesson, psykolog vid HAB i Ludvika. Foto: Janne Åsberg

Följ patienterna genom livet vid HAB

Habilitering är en spännande och utmanande specialisering som tillåter psykologer att följa sina patienter genom livet. Inom HAB Dalarna finns det dessutom ett sällsynt gott kollegialt utbyte, med många gemensamma aktiviteter, temadagar och yrkesträffar.

För Mathilda Folkesson, psykolog vid HAB Ludvika och yrkesutvecklare vid HAB Dalarna, är det den unika målgruppen som är det roligaste med att arbeta inom habiliteringen, och förutom en kort vända till arbetsförmedlingen har hon varit enheten i Ludvika trogen.
– Jag har arbetat som psykolog i 10 år. Det är ett spännande uppdrag och en oerhört inspirerande målgrupp, som omfattar människor med funktionsnedsättningar, både medfödda och tidigt förvärvade. Den största fördelen är att jag har möjligheten att följa dem under livets olika faser. Det innebär både utrednings- och behandlingsuppdrag, något som jag tycker är väldigt givande.

Öppen organisation
Kollegan Mattias Lindström är å sin sida verksam inom HAB i Hedemora/Avesta, men hans upplevelse av arbetet stämmer väl överens med Mathildas.
– Förutom att uppgifterna är både spännande och utmanande arbetar vi i en strukturerad och öppen organisation som ger utmärkta förutsättningar för utbyte mellan oss psykologer. Dalarna är ett stort landsting, men trots det har vi mängder av länsövergripande möten, temadagar, yrkesträffar och mycket annat. På så vis lär vi oss hela tiden av och stimulerar varandra till utveckling och vi har dessutom väldigt roligt tillsammans.

Stor frihet inom arbetet
Möjligheterna inom yrkesgruppen till fortbildning är enligt såväl Mattias som Mathilda ovanligt goda; förutom individuellt utformade fortbildningsplaner finns en övergripande årsplan för hela yrkesgruppen, och liksom i övriga landstinget kan psykologerna gå vidare till specialistutbildningar.
– Därutöver finns det genom yrkesutvecklarna en smidig väg mellan yrkesgrupp och ledning, vilket innebär att eventuella önskemål och förbättringsförslag snabbt hamnar hos rätt person. Miljön är lyhörd och vi har stor frihet att själva välja hur vi ska lägga upp arbetet – kort sagt har vi bästa tänkbara plattform att stå på för att göra ett riktigt bra jobb, avslutar de.


Staffan Malmberg och Mehrdad Beigi, psykologer vid vuxenpsykiatrin på Falu lasarett. Foto: Per Eriksson
Staffan Malmberg och Mehrdad Beigi, psykologer vid vuxenpsykiatrin på Falu lasarett. Foto: Per Eriksson

Utvecklande utbyten vid VUP i Falun

Arbetet inom vuxenpsykiatrin (VUP) i Falun präglas av mångsidighet och bredd. Stämningen mellan medarbetarna är öppen och stöttande och det finns ett uttalat fokus både på kollegialt lärande och på andra fortbildningsmöjligheter.

– För mig är det i första hand kunskapsutbytet som jag dagligen har med andra psykologer som är avgörande för mitt val av arbetsplats. Jag känner gott stöd från min närmsta chef och det är väldigt givande att ha så många psykologkollegor; det öppnar upp för en dynamisk dialog kring hur vi bäst bedriver och utvecklar vårt arbete, vilket är en av många fördelar med att arbeta inom det offentliga, säger Staffan Malmberg, psykolog vid vuxenpsykiatrin på Falu lasarett.

Stor bredd på arbetet
Han berättar om tillfredsställelsen de gånger man kan hjälpa människor och få dem att må bättre, och där får han medhåll av psykologkollegan Mehrdad Beigi.
– Man får träffa så enormt många olika sorters människor som alla är unika och har olika svårigheter och förutsättningar. Diagnostiskt kan det omfatta allt från ångeststörningar och depressioner till neuropsykiatriska störningar, personlighetssyndrom och mycket annat, och det är väldigt givande att kunna vara ett stöd för dem. Det är utvecklande både på ett personligt plan och i yrkesrollen – det finns alltid något nytt att fördjupa sig inom.

Goda karriärmöjligheter
Både Mehrdad och Staffan är överens om att landstingets vuxenpsykiatri rymmer möjligheter ur fortbildnings- och karriär­synpunkt. Både verksamhetschef i Falun och divisionschef är psykologer och psykiatrins utvecklingsenhet anordnar kurser och utbildningar efter behov. De som är intresserade av handledning får tillgång till det, något de flesta utnyttjar.
– Traditionellt sett har det varit skralt med karriärvägar för psykologer, men det är något Dalarna arbetar för att råda bot på. Ett led i det arbetet är en specialistordning som ger oss psykologer möjligheten att bli specialister inom till exempel klinisk psykologi och klinisk neuroposykologi. Det kan senare leda till specialisttjänster, som dessutom ger ett lönepåslag. Det finns också möjligheten att dela upp sitt arbete för att kunna forska, så oavsett vilken väg man vill gå finns det intressanta alternativ inom landstinget, avslutar de.


Stor frihet under ansvar hos VUP i Mora

VUP i Mora präglas av ett mycket lyhört klimat, där psykologernas kompetens och önskemål tas på allvar. Det varierade arbetet bedrivs i tvärprofessionella team med patienten i fokus, vilket skapar en bra plattform för kollegialt kunskapsutbyte.

Psykologen Anita Norman har arbetat med både öppen- och slutenvård inom psykiatrin i många år. Det finns många aspekter av sitt arbete som hon trivs med, men hon framhäver i synnerhet det faktum att hon får verka med stor frihet under ansvar.
– Möjligheten att själv lägga upp mitt arbete och välja hur jag bedriver vård är det absolut bästa med mitt jobb. Dessutom är arbetet på mottagningen oerhört varierat, dels på grund av hur mottagningens behov ser ut, men också med stor hänsyn till vad jag vill arbeta med. I nuläget är jag verksam i ett DBT-team och i startgroparna för ett Autismteam samtidigt som jag gör utredningar och besöksbedömningar. Dessutom har vi förmånen att arbeta i team med andra yrkesgrupper, något som skapar en miljö av ständigt kollegialt lärande och nya initiativ.

Kan tala för patienterna
VUP i Mora tar vara på sina psykologers kunskaper och Anita betonar att hon får gehör för sina förslag – den lyhörda stämningen har bland annat resulterat i att psykologerna vid mottagningen har kunnat utveckla egna start-up-grupper utifrån blandade diagnoser och framöver kan en del av satsningarna komma att utmynna i spännande forskningsprojekt.
– Ledningen stämmer av med oss psykologer och det gör att jag upplever att jag verkligen kan tala för patienternas räkning, vilket är oerhört viktigt i min yrkesroll. Det märks också i den rådande inställningen till fortbildning och karriär; de utbildningar jag vill ha och behöver får jag och det finns en väldigt uppmuntrande attityd till att psykologer ska våga axla ledningsroller.

Plats för familj och fritid
Anita rekommenderar varmt andra psykologer att söka sig till VUP i Mora, inte minst på grund av att det här finns utrymme för en mindre stressig vardag med plats för både familj och fritid.
– Jag är uppvuxen i Orsa och därför kanske lite bortskämd, men det finns verkligen fantastiska möjligheter till aktiviteter här. Förutom det självklara med skidåkning och vandring finns ett underbart hästliv och jättefina faciliteter. Här finns något för alla, avslutar hon.

Landstinget Dalarna
Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finner du ett betydelsefullt arbete i en engagerad och trygg organisation som följer människor genom hela livet.
Psykiatrin i Dalarna erbjuder psykiatrisk hjälp och vård till dem som lider av eller riskerar att utveckla psykisk sjukdom.
Den psykiatriska öppenvården är en specialistverksamhet för personer med allvarlig psykisk sjukdom och finns i Avesta, Falun, Borlänge, Ludvika och Mora. Inom vuxenpsykiatrin i Dalarna finns den psykiatriska slutenvården placerad i Falun och i Säter, psykiatrisk akut- och korttidsvård finns på båda orterna. Verksamheten för missbruks- och beroendevård finns i Falun.
BUP:s (barn- och ungdomspsykiatri) uppgift är att möta barn och ungdomar till och med 17 år som har allvarlig psykisk ohälsa och deras familjer. BUP:s öppenvård finns i Avesta, Falun, Borlänge, Ludvika och Mora. Inom BUP Dalarna finns också fyra länsövergripande enheter, Tornet (ätstörningsenhet), Kunskapscentrum neuropsykiatri, Familjeterapienheten samt Avd.68/slutenvården. De länsövergripande enheterna ligger i Falun.
Habiliteringen har enheter i Borlänge, Falun, Mora, Ludvika samt Hedemora/Avesta.

Landstinget Dalarna
Tel: 023-49 00 00
E-post: landstinget.dalarna@ltdalarna.se
www.ltdalarna.se