Presentation
Medicinsk psykologi

Somatik och psykologi på Karolinska universitetssjukhuset

Publicerad 30 augusti 2021
Foto: Gonzalo Irigoyen
Tomas Adolfsson, specialist­psykolog i neuropsykologi. Foto: Gonzalo Irigoyen
Tomas Adolfsson, specialist­psykolog i neuropsykologi. Foto: Gonzalo Irigoyen

På sektionen för Medicinsk psykologi på Karolinska universitetssjukhuset arbetar psykologer som är specialiserade på att förstå psykologiska processer vid somatisk sjukdom och funktionshinder, och behandlingsmässiga implikationer av dessa. I verksamheten integreras kliniskt arbete med forskning och utbildning på ett naturligt sätt.

– Jag började arbeta här 2018 och attraherades främst av möjligheten att kombinera klinisk verksamhet med forskning. Som utredande psykolog arbetar jag i team tillsammans med bland annat läkare, fysioterapeuter och logopeder. I den somatiska vården uppmärksammar andra professioner verkligen psykologernas breda neuropsykologiska kompetens. Vi fyller en viktig funktion i teamet kring patienter med komplexa neurologiska sjukdomar, säger Tomas Adolfsson, specialistpsykolog i neuropsykologi verksam vid Astrid Lindgrens barnsjukhus samt doktorand på KI. Han fokuserar på utredning och bedömning av barn med olika typer av neurologiska sjukdomar.
– Det är utvecklande att vara verksam i ett sammanhang där psykologers specialistkompetens lyfts fram som en avgörande pusselbit i det spännande detektivarbete som utgör min arbetsvardag, i skärningspunkten mellan somatik och psykologi. Att arbeta som psykolog i somatisk vård innebär att man aldrig blir stillastående i sin kunskapsutveckling, säger Tomas Adolfsson.

Klicka här för att läsa mer om Medicinsk psykologi

Maria Eklund, specialistpsykolog på Beteendemedicin.
Maria Eklund, specialistpsykolog på Beteendemedicin.

Utvecklande arbetsuppgifter
– Många kollegor kombinerar klinisk verksamhet med forskning, själv varvar jag det patientnära arbetet med att vara samordnare för vår studentmottagning där studenter på olika nivåer får praktisk erfarenhet av yrket, säger Maria Eklund, specialistpsykolog på Beteendemedicin, som ingår i Medicinsk Psykologi. Hon har arbetat på Karolinska universitetssjukhuset sedan 2014 och sökte sig till den somatiska sjukvården eftersom hon ville fokusera på psykologiskt behandlingsarbete i gränslandet mellan somatik och psykiatri. Detta är ett område som växer då allt fler patienter överlever svår sjukdom och behöver finna förhållningssätt att hantera sin situation och bibehålla livskvalitet.
– Medicinsk Psykologi är en intressant arbetsplats eftersom vi har ett brett uppdrag mot många olika patientgrupper, däribland cancerpatienter, traumapatienter och patienter med neurologiska sjukdomar. Här erbjuds varierade arbetsuppgifter och stora möjligheter att kontinuerligt utöka sin psykologiska kompetens. Behovet av psykologer i den somatiska vården ökar, vilket gör det till ett framtidsområde för psykologer säger Maria Eklund.

Somatik och psykologi – Karolinska universitetssjukhuset

Medicinsk Psykologi vid Karolinska Universitetssjukhuset organiserar kliniskt verksamma psykologer på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge. Vi utgör en multiprofessionell medicinsk enhet med cirka 60 legitimerade psykologer och sju PTP-psykologer, indelade i tre sektioner: Neuropsykologi barn, Neuro och kognition samt Beteendemedicin. Psykologer anställda inom Medicinsk Psykologi arbetar med psykologisk bedömning, utredning och behandling inom olika delar av den somatiska sjukvården.

www.karolinska.se