Presentation

Omväxlande arbete för psykologer

Publicerad 3 april 2019

Laura Krohn, legitimerad psykolog och Eila Brandeker Hausmann, legitimerad psykolog och teamledare på Kognitiva Teamet Rehab. Foto: Thomas Henriksson
Laura Krohn, legitimerad psykolog och Eila Brandeker Hausmann, legitimerad psykolog och teamledare på Kognitiva Teamet Rehab. Foto: Thomas Henriksson
Kognitiva Teamet Rehab (KTR) rehabiliterar patienter med utmattningssyndrom och långvarig smärta. Det är en omväxlande och bred verksamhet där psykologerna får chansen att vara en del i mottagningens utveckling och tillväxt.

Eila Brandeker Hausmann är legitimerad psykolog och teamledare på Kognitiva Teamet Rehab. Hon har arbetat på mottagningen sedan uppstarten 2015 och betonar att det verkligen har varit roligt att få vara en del av verksamhetens utformning och utveckling.
– Vi har vuxit mycket sedan starten och gör det fortfarande. Den tillväxten hanterar vi gemensamt, så alla är delaktiga i arbetet med att bygga verksamheten. Det finns en stor öppenhet för initiativ och förbättringsförslag från medarbetarna och den lyhörda stämningen skapar en positiv grund för både patienter och medarbetare redan från första kontakten. Det förstärks också av de nära samarbeten vi har inom teamet, med bland annat fysioterapeuter, läkare och arbetsterapeuter, säger hon.

Stora utvecklingsmöjligheter
Kollegan Laura Krohn, även hon legitimerad psykolog, har arbetat för Kognitiva Teamet Rehab sedan 2017. En viktig aspekt av hennes trivsel på arbetsplatsen är att det är en genomtänkt miljö, med tydliga rutiner och processer, såväl kring bemötandet av patienter som för medarbetarnas trivsel. Hon berättar att arbetet är väldigt omväxlande och att det finns stora möjligheter för psykologerna att utvecklas.
– Det finns många möjligheter, både individuellt och i egenskap av exempelvis gruppledare, föreläsare eller koordinator. Förutom grundläggande handledning för varje profession finns möjlighet att delta på relevanta kurser och att fördjupa sig i olika arbetsområden. Vi har även regelbundna personalföreläsningar med profiler inom stress- och smärtrehabilitering, vilket gör att vi håller oss à jour och kan ligga i forskningens framkant.

En motiverad patientgrupp
Något såväl Laura som Eila är stolta över är teamets snabba processer i vårdkedjan. Mottagningen har förhållandevis korta väntetider och patienterna får snabbt den hjälp de behöver.
– Vi vill att patienterna ska känna att de har hamnat rätt och att de blir ordentligt omhändertagna. Det är en motiverad patientgrupp, vilket skapar en väldigt stimulerande och intressant arbetsmiljö, avslutar de.

Vi växer och söker fler psykologer. Klicka här för mer information och ansök

Kognitiva Teamet Rehab
Kognitiva Teamet Rehab i Sverige AB är ett privat vårdföretag med 35 medarbetare som driver en specialistmottagning på uppdrag av Region Stockholm. Vi är en av de största aktörerna inom vårdvalet för mmr2-rehabilitering för utmattningssyndrom och/eller långvarig smärta. Våra kärnvärden är att ligga i framkant, erbjuda hög service och ha effektiva vårdprocesser. Ett modernt vårdföretag där kompetenta och motiverade medarbetare sätter patienten i första rummet.

Kognitiva Teamet Rehab
Tel: 08-60 00 300
E-post: info@ktrehab.se
Läs mer på: www.kognitivateametrehab.se

Facebook
Besök vår blogg
Smärtrehabilitering Kognitiva Teamet
Kognitiva Teamet Primärvård