Divanens vara eller icke vara

Publicerad 2 maj 2018
Text: Adrianna Pavlica

Hörsalen på Stadsbiblioteket i Göteborg var fullsatt när psykoanalytikern Johan Eriksson föreläste tidigare i år. Foto: GFFP
Hörsalen på Stadsbiblioteket i Göteborg var fullsatt när psykoanalytikern Johan Eriksson föreläste tidigare i år. Foto: GFFP
I en tid då evidens är i fokus och många nya terapiformer dyker upp är det samtidigt fullsatt på öppna föreläsningar på temat psykoanalys och patienterna fortsätter att lägga sig på divanen. Är psykoanalysen på väg att få ett uppsving?

En rundringning till institutioner, föreningar och psykoanalytiker pekar på en eventuellt uppåtgående trend för psykoanalys, men bilden är inte entydig och intresset verkar snarare finnas utanför psykologvärlden än i den.
– Vi skönjer inte ett ökat antal anmälningar till våra utbildningar. Däremot kommer det många förfrågningar, säger Sören Broms, rektor vid Svenska psykoanalytiska institutet som utbildar psykoanalytiker.
Martin Björklind, professionsstrateg vid Psykologförbundet, kan inte uttala sig om tongångarna kring psykoanalys.
– Vi har ingen uppfattning om våra medlemmars intresse i psykoanalys men vi ser det som väldigt viktigt att det finns en bredd och mångfald i metoder.
Lotta Reuterskiöld, studierektor för psykologprogrammet vid Stockholms universitet, ser att PDT och KBT växlar i att vara det populäraste valet bland studenterna.
– Men jag har inte märkt av något ökat intresse för psykoanalys.

Populära föreläsningar
Engagemanget kan istället skönjas utanför psykologkretsarna.
– Vad jag vet från vår förening är att det är relativt få som söker hjälp, men relativt många som går på våra föreläsningar, säger Gunnar Berggren, vice ordförande i Svenska psykoanalytiska föreningen.
Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys har sedan starten 2008 hållit i öppna föreläsningar på temat och de senaste två åren har det varit fullsatt. Ibland kommer alla inte ens in.
– Intresset har stadigt ökat, säger Lena Lind Brynstedt, kommunikatör vid Stadsbiblioteket där föreläsningarna hålls.
GFFP:s ordförande Tobias Wessely ser en försiktig trend.
– Jag tror att det kanske finns ett litet uppsving för analysen, men med betoning på litet. Idag får patienter korta KBT-behandlingar, ibland upprepade gånger. Vissa upplever att något saknas. För några tycks psykoanalytisk terapi kunna fylla det tommrummet, även om de inte nödvändigtvis vet exakt vad de söker.

Noterbart ökat intresse
David Clinton, psykoanalytiker, ser att psykoanalysen fyller ett behov och tror att det är mycket möjligt att psykoanalysen kommer att göra comeback.
– Det finns ett stort framväxande behov av vad man skulle kunna kalla för erfarenhetsbaserade kunskaper. I den bästa av alla världar skulle evidensbaserad och erfarenhetsbaserad kunskap kunna leva sida vid sida i en god och ömsesidig relation. Båda är nödvändiga för att vi ska förstå oss själva och hjälpa våra medmänniskor med de olika svårigheter som vi möter i livet.
Och patienterna som vill gå i analys har blivit fler enligt Per Magnus Johansson, psykoanalytiker och ordförande i Freudianska föreningen.
– De psykoanalytiker som är yngre och inte etablerade hade större svårigheter att få patienter för sju-åtta år sedan än de har idag. Det inte är någon stor och massiv förändring men ett noterbart ökat intresse.

Psykoanalytikern Per Magnus Johansson ser ett visst ökat intresse för psykoanalysen. Foto: Ola Kjelbye
Psykoanalytikern Per Magnus Johansson ser ett visst ökat intresse för psykoanalysen. Foto: Ola Kjelbye
Paradox kring de stora tänkarna
Per Magnus Johansson har nyligen fått in anmälningarna till ett seminarium som han leder och där deltagarna ska läsa Freud-texter.
– Jag hade tänkt mig att det skulle kunna bli omkring 20 personer men nu är vi över 70.
Psykoanalysens position och vara eller icke vara tror Per Magnus Johansson är en fråga som fortsatt kommer att diskuteras.
– Det finns en paradox knuten till de stora tänkarna, som Karl Marx och Sigmund Freud, nämligen att de på något vis alltid är diskvalificerade och betraktade som inaktuella. Men de är samtidigt ständigt närvarande och också omöjliga att bortse från. Behovet att förklara dem inaktuella är ständigt aktuellt.

Patienter – medvetna konsumenter
Eva Gafvelin Ramberg, ordförande för Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier, tycker att det är svårt att sia om framtida utveckling och betonar att fältet är i ständig förändring.
– Men från min horisont upplever jag inte att patienter vill ha längre kontakter.
Oavsett terapiformer tror hon att psykologer framöver allt mer kommer att behöva se sina patienter som medvetna konsumenter.
– De är informerade på ett helt annat sätt än för några decennier sedan. Det innebär att man som psykoterapeut, oavsett inriktning, kommer att behöva vara mycket mer öppen i förhållande till patienterna och utvärdera efter hand.
Förlaget Natur och Kultur som gett ut Freuds samlade skrifter vill inte gå ut med försäljningssiffror för böckerna men uppger att det finns ett ökat intresse för dynamiska terapimodeller, dock inte Freud eller psykoanalys.