Etikettarkiv: VUX

Integrerad vuxenpsykiatri och beroendevård

Louise Sjökvist, ansvarig för psykoterapiteamet på Tiohundras Vuxenpsykiatri och Hans Andersson, psykolog specialiserad på utredningar. Foto: Mia Lewell
Louise Sjökvist, ansvarig för psykoterapiteamet på Tiohundras Vuxenpsykiatri och Hans Andersson, psykolog specialiserad på utredningar. Foto: Mia Lewell

På vårdbolaget Tiohundras vuxenpsykiatriska mottagning i Norrtälje, Psykiatri- och beroendemottagningen, integreras vuxenpsykiatrin med beroendevården, vilket främjar ett nära samarbete över verksamhetsgränserna kring patienter med samsjuklighet. Det genererar goda behandlingsresultat och en utvecklande arbetsmiljö som betraktar patienten utifrån ett helhetsperspektiv.

– Jag sökte mig till Tiohundra för sju år sedan eftersom jag erbjöds en tjänst med fokus på utredningar. Jag brinner för att träffa nya patienter och sätta mig in i deras problematik. En faktor som bidrar till att jag trivs här är dynamiken och den goda stämningen på arbetsplatsen. Här finns utrymme för utvecklande diskussioner, och Tiohundra satsar även mycket på kompetensutveckling, säger Hans Andersson, psykolog, specialiserad på utredningar.
Den integrerade mottagningen där både beroendemedicin och vuxenpsykiatri finns representerade under ett och samma tak, gör att psykologer med intresse för båda områden kan verka för bästa möjliga vård för patienterna. Teamen inom mottagningen kan ta del av varandras specialistkompetens och samverka kring specifika patienter på ett sätt som ofta är betydligt mer tungrott i andra verksamheter.

Reellt inflytande
– Här råder en öppen och respektfull arbetsplatskultur. Jag uppskattar verkligen möjligheten att kunna påverka arbetssituationen för mig själv och min arbetsgrupp. På Tiohundra tar man verkligen medarbetarinflytande på allvar med en ständig lyhördhet för förändringsförslag. Här erbjuds även möjligheten till distansarbete, säger Louise Sjökvist, ansvarig för psykoterapiteamet på Tiohundras Vuxenpsykiatri.
Eftersom Tiohundra är en mindre organisation är det lätt att ta kontakt med kollegor, oavsett verksamhet. Ett stort inflytande över såväl den egna arbetssituationen som organisationen samt goda möjligheter till kompetensutveckling utmärker företagskulturen. Samtidigt erbjuds psykologer många specialiseringsmöjligheter.
– Som medarbetare på Tiohundra har vi otroliga möjligheter att delta i olika individuella och gruppbehandlingar, psykoedukationsprogram och liknande. Här erbjuds ett tvärkliniskt och fördjupande lärande. Jag uppskattar även att det är högt i tak hos oss, säger Louise Sjökvist, som arbetat på Tiohundra i sex år.

Vuxenpsykiatri – Vårdbolaget Tiohundra

Vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje har drygt 2300 medarbetare och vår vision är hälsa, vård och omsorg där du är. Tiohundra ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Hos oss finns verksamhet som tidigare drevs av kommunen samt sjukvård som tidigare drevs av landstinget.

www.tiohundra.se

Hög utvecklingsambition inom Region Kronobergs psykiatri

Susann Winst, Maja Hansson och Martin Glosax på psykiatrin i Region Kronoberg. Foto: Martina Wärenfeldt
Susann Winst, Maja Hansson och Martin Glosax på psykiatrin i Region Kronoberg. Foto: Martina Wärenfeldt

Arbetsmiljön inom psykiatrin i Region Kronoberg präglas av stark sammanhållning och aktivt kunskapsutbyte. Här har psykologerna goda möjligheter att fortbilda sig och påverka sin arbetssituation samtidigt som de får chansen att vara delaktiga i regionens vårdutveckling.

I Region Kronoberg verkar barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och vuxenpsykiatrin (VUX) under samma centrum. Klinikerna samverkar redan inom flera områden, vilket skapar stora samordningsvinster, och det råder en positiv stämning och en strävan efter att utveckla och förbättra arbetet.
– Att arbeta inom psykiatrin är både utmanande och roligt. Jag som arbetar inom BUP trivs väldigt bra med att få lära känna både barnen och deras familjer, och det är verkligen givande att se de resultat som uppnås genom förändringsarbetet, säger Maja Hansson, psykolog inom småbarnsteamet, som även arbetar med inriktning på traumafokuserad KBT med de äldre barnen.

Del av samhällsutvecklingen
Där är hon överens med kollegan Martin Glosax, psykolog, psykoterapeut, handledare och lärare inom psykoterapi.
– Jag arbetar inom VUX med personer med OCD; psykiatri handlar för mig om att kunna göra en omedelbar skillnad, men också om att vara en del av samhällsutvecklingen och engagera sig i samhällsrelaterade frågor, betonar Martin, som också undervisar vid Linnéuniversitetet.

À jour med forskningen
Både Martin och Maja betonar den goda sammanhållningen vid de respektive klinikerna, men även de starka satsningar som finns inom regionen på kompetens, vårdprocesser och -utveckling, samverkan och patientsäkerhet.
– Att jobba inom psykiatrin i Kronoberg innebär att man får vara en del i satsningar på den regionala utvecklingen, vilket bland annat inkluderar att digitalisera den psykiatriska vården för att göra den tillgänglig för befolkningen. På mer lokal nivå finns det ett tydligt fokus på kompetensutveckling, något som ytterligare förstärks av den närhet vi har till akademin, bland annat genom en satsning vi har på att anställa disputerade psykologer, berättar Martin.
– Den närheten märks i vardagen. Det finns ett intresse och en lyhördhet för att ta vara på vår kompetens och dra nytta av den, och möjligheterna att specialisera sig inom ett eller flera områden är många. Kort sagt har vi en hög utvecklingsambition, vilket medför att vi håller oss à jour med forskning och utveckling såväl nationellt som internationellt. Det finns mycket att lära och vi vill ligga längst fram, avslutar Maja.

Vi söker psykologer till Barn- och ungdomspsykiatrin. Läs mer och ansök här

Psykiatrin i Region Kronoberg
I Kronobergs län bedrivs högspecialiserad psykiatri för såväl barn och ungdomar som vuxna. Arbetet bedrivs i tvärprofessionella team med patienten i centrum. Såväl BUP-kliniken som VUX öppenvård och mottagningsverksamhet finns på Centrallasarettet i Växjö och på lasarettet i Ljungby. Den slutna psykiatriska specialistvården finns på Sigfridsområdet i Växjö, där det även finns en psykiatrisk akutmottagning.

Region Kronoberg
Tel. vxl: 0470-58 80 00
www.regionkronoberg.se