Etikettarkiv: PBM

Skapar förändring som håller

Andreas Kivinen, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut och Specialist i psykologisk behandling på PBM och Noor Daud, Leg. Psykolog på Psykiatripartners i Östergötland. Foto: Johan Marklund
Andreas Kivinen, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut och Specialist i psykologisk behandling på PBM och Noor Daud, Leg. Psykolog på Psykiatripartners i Östergötland. Foto: Johan Marklund
Sedan PBM och Psykiatripartners i Östergötland gick samman kan de hjälpa till i flera steg i vårdkedjan och nå fler med sina framgångsrika evidensbaserade behandlingar som utgår från kognitiv beteendeterapi.

– Genom vårt samgående täcker vi större geografiska områden samtidigt som vi får en större organisation. Med fler kunniga kollegor ökar vårt kollegiala lärande och vi kan gemensamt utveckla våra behandlingar vidare, förklarar Andreas Kivinen, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut och Specialist i psykologisk behandling på PBM.
Efter samgåendet har de fyra affärsområden: Vårdval där de hjälper människor med utmattningssyndrom och/ eller långvarig smärta på uppdrag av landstinget, Privatmarknad som inkluderar tjänster inom utredning, behandling och organisationsutveckling för företag, försäkringsbolag, offentliga organisationer och privatkunder, Digital utveckling och numera även Psykiatri.

Strukturerade och kreativa team
Andreas Kivinens fokusområden är utmattningssyndrom och långvarig smärta, områden som tydligt kombinerar kropp och psyke.
– Det fysiska och psykiska välmåendet inverkar ju på varandra och då är det otroligt intressant att kunna jobba med en beteendemedicinsk inriktning och påverka båda samtidigt, fortsätter han.
De jobbar också mycket i tvärprofessionella team där det ingår både psykologer, läkare, fysioterapeuter och rehabiliteringskoordinatorer.
– Vi har satsat mycket på att utveckla ett konstruktivt teamarbete där en av de viktigaste delarna är att alla jobbar strukturerat mot samma mål, oberoende av profession. Det är bland annat det som skapar de hållbara resultaten, konstaterar han.
I utvecklingsarbetet ingår teamhandledning för att utveckla teamen och hålla en tydlig ansvarsfördelning inom teamet. På det viset blir alla samarbeten inom teamet både kreativa och effektiva.

Psykiatrin når ut till nya patientgrupper
Psykiatripartners i Östergötland adderar psykiatri till verksamheten, vilket gör att de tillsammans kan bidra inom fler steg i vårdkedjan.
– Det känns mycket bra att vi nu får större gemensamma krafter att hjälpa människor att må bättre, och det är en lyx att få arbeta med så kompetenta kollegor inom olika professioner. Vi jobbar inom öppenvårdspsykiatrin med patienter med stora hjälpbehov, vilket är ett mycket stimulerande jobb, och med mer resurser kan vi göra ännu större nytta, förklarar Noor Daud, Leg. Psykolog på Psykiatripartners i Östergötland.
Hon jobbar själv inom Barn- och ungdomspsykiatrin och Psykiatripartners bestämde sig för ett antal år sedan att de skulle jobba hårdare för att nå ut till patienter som normalt inte sökte sig till deras mottagningar.
– Vi inledde då ett samarbete med skolor i områden med socioekonomiska utmaningar. Sedan tre år lånar jag ett rum på dessa skolor där jag har mottagning och resultaten har varit påtagliga. Det känns verkligen mycket bra att kunna bidra till att de får en bra start i livet, fortsätter hon.

Stora möjligheter till utveckling
Både Andreas Kivinen och Noor Daud betonar vikten av att ha en bra arbetsmiljö som basplattform, där de både kan lära av varandra och stötta varandra.
– När vi nu gått samman och har fyra affärsområden så finns också stora möjligheter för personlig utveckling som psykolog hos oss. Man kan antingen välja att fördjupa sig inom ett av områdena eller att byta affärsområde och utvecklas åt ett nytt håll genom utbildningsinsatser och stöd av kollegorna. Det är även flera medarbetare som har tagit steget till en ledarroll inom företaget, konstaterar Andreas Kivinen.
Att de är ett privat företag ger också större möjligheter då de kan vara mer lyhörda och förändringsbenägna. De kan exempelvis snabbare följa upp om delar av arbetssättet inte visar sig vara effektivt, och då göra justeringar.
– Vi kan påverka både våra arbetssätt och den vård vi ger, inom landstingets ramar naturligtvis, och det skapar en väldigt positiv arbetsmiljö där vi verkligen trivs. Att vi även har mycket roligt tillsammans skadar ju inte, avslutar Noor Daud med ett leende.

Vill du växa tillsammans med oss. Klicka här för mer information och ansök

PBM
PBM förbättrar människors och organisationers välbefinnande och prestationsförmåga. Vi erbjuder beteendeinriktade produkter och tjänster – kognitiv beteendeterapi och beteendebaserat ledarskap – som långsiktigt förändrar, förebygger och utvecklar. Genom förvärvet av Psykiatripartners innefattar verksamhetsutbudet även barn- och ungdomspsykiatri samt specialiserad psykiatrisk öppenvård för vuxna. Verksamheten är vetenskapligt förankrad.

Läs mer på www.pbm.se eller karriar.pbm.se/jobs

Högt anseende och förtroende hjälper PBM att växa

Susanna Bohman, psykolog och teamledare vid PBM:s enhet inom Vårdvalet, Stockholm City.
Susanna Bohman, psykolog och teamledare vid PBM:s enhet inom Vårdvalet, Stockholm City.
PBM erbjuder tjänster inom beteendepsykologi för att bidra till förbättrad hälsa och långsiktigt hållbara resultat. Det omfattar såväl bedömning, behandling och rehabilitering för individer med utmattningssyndrom, smärta eller psykisk ohälsa som att skapa välmående, produktiva och effektiva organisationer.

PBM är i en spännande tillväxtfas med stora möjligheter för engagerade psykologer. När vårdvalet för långvarig smärta och/eller utmattningssyndrom infördes, ändrade företaget behandlingsupplägg i den del av verksamheten som vänder sig till landsting, till en mer renodlad multimodal rehabilitering.
– Sedan jag började arbeta här 2012 har det skett väldigt spännande förändringar i vårt arbetssätt. Idag arbetar vi teambaserat kring varje patient, alltså i samverkan med andra professioner såsom fysioterapeut, läkare och rehabkoordinator. Det ger oss bästa möjliga förutsättningar att hjälpa människor tillbaka till en fungerande vardag, berättar Susanna Bohman, psykolog och teamledare vid PBM:s enhet för stressrehabilitering, Stockholm City.
Innan Susanna sökte sig till PBM arbetade hon inom allmänpsykiatrin. Arbetet gav henne en bred bas att stå på, men efter några år kände hon att hon ville specialisera sig.
– Stressrelaterad psykisk ohälsa är något som länge har engagerat mig. Eftersom PBM är specialiserade på just detta område kändes det som rätt val att söka sig hit. I och med vårdvalet delades företagets verksamhetsområden upp, vilket gav mig förmånen att ytterligare fördjupa mig inom stressrehabilitering.

Goda möjligheter att göra karriär
Susannas seniora roll inom teamet har gett henne bättre insyn i vad som sker inom företaget samt goda möjligheter att vara med och påverka, till exempel i fråga om nya rutiner eller kvalitetsarbete. Hon understryker att det finns möjligheter för psykologer att utvecklas inom företaget på olika sätt.
– Här finns goda möjligheter till fortbildning genom kurser och föreläsningar. Själv har jag nyligen genomgått en specialistkurs som var väldigt givande.
Hon berättar att arbetet kvalitetsmässigt blivit allt bättre i och med det multimodala samarbetet, men att det alltjämt finns en stark strävan efter att utveckla verksamheten.
– Det är en stor fördel att ha kollegor att lära av och PBM har alltid varit psykologtätt. Dessutom har vi ett strukturerat arbetssätt där det är tydligt vem som har vilket ansvarsområde; organisationen fungerar väl och skickliga administratörer frigör tid åt oss att fokusera på mötet med patienterna.

Satsar på organisationsutveckling
Förutom att vara verksamma inom vårdvalet har PBM också verksamhet som vänder sig mot arbetsgivare, då både med behandling och som organisations- och ledarutvecklingskonsulter. Susannas psykologkollega, organisationskonsulten Josef Ericson, förde med sig dylik kompetens när han kom till PBM Göteborg för tre år sedan.
– Jag har sedan tidigare arbetat med att förena affärs- och verksamhetsnytta med psykologisk kunskap. Hos PBM fanns möjligheten att fortsätta satsa på affärsutveckling och mest av allt att koppla vår kunskap till kundens verksamhet och kundens affär. I kombination med att jag upplevde att företaget hade en solid bas att stå på, med bra metodologi och god kompetens, gjorde detta att rollen hos PBM kändes intressant att ta sig an, berättar Josef, som numera också är key account manager för PBM i Göteborgsregionen.

Är i en tillväxtfas
PBM växer kraftigt och Josef har som ansvar att PBM i Göteborg har ett strategiskt angreppssätt vad gäller utveckling och försäljning, vilket både är varierande och utmanande.
– Den ständiga utvecklingen är typisk för vårt sätt att arbeta i konsultrollen och eftersom vi hela tiden får ta oss an mer komplexa och utmanande uppdrag får vi en fantastisk kompetensutveckling direkt i arbetet. Dessutom får vi kontinuerlig handledning av väldigt hög klass. Jag tycker också att vi har en positiv lösningsorienterad stämning, där det finns en stark vilja att bidra och påverka.
Företaget har ett högt anseende och likaledes förtroende hos sina kunder – Josef poängterar att det har sin grund i att PBM gång efter annan bevisat sin kompetens och att man åstadkommer resultat som gör skillnad på riktigt.
– Vi bemannar utifrån kompetens och har mycket stöd i varandra, både lokalt och nationellt. Det är något speciellt med att arbeta i ett psykologföretag – här finns så otroligt mycket kunskap om hur människor och grupper fungerar och det genomsyrar vårt sätt att förhålla oss till allt vi gör, avslutar han.

Josef Ericson, psykolog, organisationskonsult och key account manager för PBM i Göteborgsregionen. Foto: Patrik Bergenstav
Josef Ericson, psykolog, organisationskonsult och key account manager för PBM i Göteborgsregionen. Foto: Patrik Bergenstav
PBM
PBM är experter inom beteendepsykologi, och bygger sina metoder på en väl utvecklad vetenskaplig grund. Med sitt stora utbud av tjänster inom beteendepsykologi hjälper företaget både individer och organisationer till bestående beteendeförändring. PBM:s tjänsteutbud sträcker sig över allt från behandling och utredning för individer, till utbildning och kartläggning för organisationer och företag.

PBM
Tel: 08-408 879 00
E-post: info@pbm.se
www.pbm.se