Etikettarkiv: Natur & Kultur

Böcker och filmer om psykologi från Natur & Kultur

Hos oss hittar du böcker och arbetsmaterial för dig som arbetar inom psykologi, psykiatri eller psykoterapi.

Besök oss gärna på nok.se

Läs mer om vår utgivning på psykologiwebben.se

Natur & Kultur

Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati. Vi är ett klimatneutralt förlag.

www.nok.se

Böcker och filmer om psykologi från Natur & Kultur

Hos oss hittar du böcker och arbetsmaterial för dig som arbetar inom psykologi, psykiatri eller psykoterapi.

Besök oss gärna på nok.se

Läs mer om vår utgivning på psykologiwebben.se

Natur & Kultur

Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati. Vi är ett klimatneutralt förlag.

www.nok.se

Fortsätt göra skillnad!
Som värderingsdrivet och oberoende förlag arbetar vi för ett inkluderande, öppet och tolerant samhälle. Vi vill bidra till psykisk hälsa och långsiktig hållbarhet. Det gör vi genom att erbjuda forskningsbaserad psykologisk kunskap för olika verksamheter och livssituationer. På så sätt vill vi stärka dig i dina studier, ditt yrkesutövande eller din personliga utveckling – så att du kan fortsätta att göra skillnad!

Hitta och handla böckerna på nok.se/psykologi

Möte mellan farmakologi och psykologi

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Allt fler patienter tar någon typ av läkemedel vilket ställer krav på nya kunskaper hos psykologer. Docenten Lotta Arborelius ser ett ökat intresse för farmakologi.

Lotta Arborelius är universitetslektor och docent i farmakologi vid Karolinska Institutet och har undervisat i farmakologi i över 25 år. Men när hon skulle hålla i en farmakologikurs för psykologstudenter hittade hon ingen bra kurslitteratur – allt var riktat till sjuksköterske- eller läkarstudenter med mycket större förkunskaper än psykologstudenterna.
– Jag frågade förlaget Natur & Kultur om de kände till någon bra som skulle passa dessa studenter, men det gjorde de inte. Istället föreslog de att jag skulle skriva den. Jag hade inte alls tänkt tanken, så jag blev först ganska ställd och behövde lite betänketid, säger Lotta Arborelius.

Lotta Arborelius, universitetslektor och docent i farmakologi vid KI. Foto: Claes Herrlander
Lotta Arborelius, universitetslektor och docent i farmakologi vid KI. Foto: Claes Herrlander
Viktigt förstå interaktioner
Mötet resulterade i boken ”Neurofarmakologi – för psykologer, psykoterapeuter och beteendevetare”, som bland annat förklarar nervcellen, vad som händer när ett läkemedel kommer in i kroppen och går närmare in på läkemedel som används vid vanliga psykiatriska diagnoser. Också eventuella interaktioner mellan farmakologisk och psykologisk behandling tas upp.
– Problemet med många studier som gjorts om sådana interaktioner är att man sätter in medicinsk behandling och terapi samtidigt – i verkligheten kommer till exempel en deprimerad person först till en vårdcentral och får antidepressiva, och får ofta sedan stå i kö ganska länge innan personen får psykologhjälp. Men hur de olika behandlingsformerna kan interagera med varandra – positivt eller negativt – är en viktig diskussion att ha, säger Lotta Arborelius.

Patientperspektiv
Att allt fler människor idag står på någon typ av läkemedel gör att intresset för farmakologi ökar bland psykologer, enligt Lotta Arborelius, och hon önskar att de övriga psykologutbildningarna liksom den på KI gav mer utrymme åt ämnet.
– Jag håller också i en specialistkurs i neuropsykofarmakologi för legitimerade psykologer, och de tycker att de har nytta av dessa kunskaper. Exempelvis får de lättare att diskutera med läkare och annan vårdpersonal eftersom de får lite mer samma språk, och eftersom det idag oftast är psykologen som träffar patienten mest regelbundet kan det vara viktigt att känna till och vara uppmärksam på exempelvis biverkningar och in- och utsättningssymptom av olika läkemedel. Dessutom, ju mer kunskap psykologer har inom farmakologi desto lättare är det för patienter att prata om att de är oroliga eller kanske inte vill ta sin medicin, så det är viktigt även ur ett patientperspektiv.
Enligt siffror från Socialstyrelsen tog 6,6 miljoner personer (66 procent av befolkningen) ut något läkemedel förra året och 975 196 personer fick antidepressiva läkemedel utskrivna.